Behandelmethode

Als niets meer lijkt te werken biedt Yes We Can Clinics voor veel jongeren tussen 13 en 23 jaar met gedragsstoornissen en/of verslavingsproblemen een oplossing. Onze aanpak is voor velen van hen succesvol gebleken. Juist omdat we het niet alleen doen. Succesvolle behandeling vergt een stevige inzet van jongeren zelf en van hun ouders/verzorgers. Zo’n gezamenlijke aanpak bij Yes We Can Clinics blijkt vaak het keerpunt in hun leven.

Wij hebben onze behandelmethode volledig beschreven voor de medewerkers van Yes We Can Clinics als ook voor externe partners, zoals verwijzers en/of financiers, zodat zij inzicht kunnen verkrijgen in de onderbouwing en uitvoering van het zorgaanbod dat Yes We Can Clinics ten behoeve van de jongeren en hun ouders/verzorgers organiseert.  Klikt u HIER voor de volledige beschrijving.

Onze onderscheidende behandelvisie

Yes We Can Clinics werkt vanuit de (positieve) dynamiek van de groep, onze benadering is individueel- en systeemgericht en we werken met een strak kaderend programma. Onze kernwoorden zijn: openheid, eerlijkheid, bereidwilligheid en respect. Zo krijgen jongeren, jong volwassenen en hun ouders/verzorgers bij YWCC inzicht in hun gedrag en de achtergronden daarvan. Op die basis ontwikkelen we voor hen nieuwe handvatten om het leven weer op de rit te krijgen.

We werken met zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen vanuit een onvoorwaardelijke acceptatie van alle betrokkenen. We gaan confrontatie niet uit de weg. We willen alle problemen bespreekbaar maken – en daadwerkelijk delen.

Dit programma wordt door veel professionals gedragen, met onderdelen als:

 • individuele therapie
 • groepstherapie
 • psychiatrische consulten
 • cognitieve therapie
 • effectieve verslavingstherapie
 • psycho-educatie
 • familie-/systeemtherapie
 • emotie-/agressieregulatie
 • traumaverwerking
 • een uitdagend en veelzijdig sport- en outdoorprogramma
 • een intensief nazorgtraject van 2 maanden voor de jongeren
 • een wekelijks nazorgtraject voor de ouders

Jongeren die met deze problematiek kampen, hebben vaak een lage eigenwaarde, faalangst, autoriteitsproblemen, motivatieproblemen en/of communicatieproblemen. Ouders van de jongere ervaren dit gedrag als zeer frustrerend en geven vaak zichzelf of de directe omgeving de schuld van het gedrag van de jongere.

Dubbele Diagnose

Tegenwoordig spreekt men in toenemende mate over Dubbele Diagnose-problematiek in de geestelijke gezondheidszorg. Jongeren met een dubbele diagnose kampen met een psychiatrische stoornis en zijn daarnaast verslaafd. Het misbruik van middelen en de psychiatrische stoornis versterken elkaar en bemoeilijken de behandeling.

Het kan zelfs zo zijn dat de psychiatrische stoornis het aantrekkelijk maakt om drank of drugs te gaan gebruiken. Gebruik van middelen leidt tot een toename van de symptomen van de psychiatrische stoornis. De meeste Dubbele Diagnose-cliënten hebben problemen op alle levensgebieden: school of dagbesteding, sociale relaties en familie, maar ook met financiën. Het is moeilijk de cirkel te doorbreken.

Behandeling van Dubbele Diagnose-problematiek

Veel cliënten hebben al een lange geschiedenis in de hulpverlening achter de rug. Voor de behandeling van Dubbele Diagnose-problematiek is het van belang zowel de psychiatrische stoornis als de verslaving aan te pakken. Belangrijk is dat er sprake is van een geïntegreerd behandelaanbod waarin aandacht is voor beide probleemgebieden. Een intensief traject is praktisch altijd noodzakelijk. Een gedegen nazorgbehandeling moet naadloos daarop aansluiten. Het tegelijk behandelen van beide leidt tot een vermindering van de psychiatrische symptomen en het volledig stoppen van het actieve probleemgedrag van de jongeren.

Inclusie criteria

Omdat we werken met de dynamiek van de groep is aanwezigheid van groepsgeschiktheid en voldoende motivatie nodig, plus zelfreflectief vermogen en voldoende begrip.

Exclusie criteria

Exclusie criteria hebben te maken met:

 • (klassiek) autisme
 • onbehandelde psychose
 • afhankelijkheid van heroïne
 • dissociatieve stoornis
 • PTSS met te intrusieve herbelevingen
 • acute suïcidaliteit
 • ernstige hechtingsstoornis
 • forse lichamelijke handicap
 • eetstoornis met gevaarlijke BMI
 • wie geen Nederlands spreekt, is moeilijk inpasbaar.

Vraag een intakegesprek aan