Inclusie criteria

Omdat we werken met de dynamiek van de groep is aanwezigheid van groepsgeschiktheid en voldoende motivatie nodig, plus zelfreflectief vermogen en voldoende begrip.

Exclusie criteria

Exclusie criteria hebben te maken met:

  • (klassiek) autisme
  • onbehandelde psychose
  • afhankelijkheid van heroïne
  • dissociatieve stoornis
  • PTSS met te intrusieve herbelevingen
  • acute suïcidaliteit
  • ernstige hechtingsstoornis
  • forse lichamelijke handicap
  • eetstoornis met gevaarlijke BMI
  • wie geen Nederlands spreekt, is moeilijk inpasbaar