GHB slachtoffers onder mannen verviervoudigd

Het gebruik van GHB (gamma hydroxyboterzuur) neemt de laatste jaren hand over hand toe. In de periode 2005-2010 hebben ziekenhuizen jaarlijks gemiddeld 950 GHB gebruikers behandeld op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis. Het jaarlijkse aantal is in deze periode gestegen van enkele honderden tot meer dan 1000 slachtoffers in 2010. Bij mannen is zelfs sprake van een verviervoudiging in deze periode.

Bijna 40 procent van de slachtoffers is in het ziekenhuis opgenomen of beland op de Intensive Care. ‘Out’ gaan door GHB gebruik is een groot risico, omdat in die toestand iemand kan stikken in zijn eigen tong of door braaksel dat van de maag in de longen terecht komt. Bij 35 procent van de slachtoffers is bekend dat ze naast GHB ook alcohol hebben gebruikt.

Van de slachtoffers is 76 procent een man, waarvan ruim de helft in de leeftijd 20-29 jaar en één op de vijf tussen de 30 en 40 jaar. Het jongste slachtoffer dat in deze periode is behandeld, was 14 jaar. De meeste slachtoffers zijn thuisgebruikers en hierdoor voor preventie lastig te traceren en bereiken.

Bekend van GHB gebruik is herhaling door gebruikers. Daarom adviseert Consument en Veiligheid om kennis die aanwezig is bij de Spoedeisende Hulpafdelingen van ziekenhuizen te gebruiken voor vroegtijdige signalering. In samenwerking met slachtoffers, familie en bekenden van slachtoffers kan door het ziekenhuis een beroep worden gedaan op vervolgbehandeling door organisaties voor verslavingszorg om zodoende de kans op een herhaling te verkleinen.

Bron: Stichting Consument en Veiligheid, 1 april 2012

GHB-verslaving