Per 1 januari 2016 ouderbijdrage afgeschaft in de jeugdzorg

Per 1 januari 2016 wordt de ouderbijdrage in de jeugdzorg afgeschaft. Deze regeling zou niet voldoende werken, zo laat staatssecretaris Van Rijn van VWS weten.

De staatssecretaris stelt dat de ouderbijdrage voor veel gezinnen die jeugdhulp nodig hebben een drempel is en dat het juist belangrijk is dat er geen drempels zijn om hulp te zoeken. Bovendien is het volgens hem administratief vooral veel gedoe en levert het weinig geld op. De ouderbijdrage werd volgens Van Rijn ingevoerd om mee te betalen aan de verblijfskosten van kinderen die verblijven in een vorm van jeugdzorg. Deze kosten zouden namelijk thuis worden uitgespaard, maar uit het onderzoek dat staatssecretaris Van Rijn liet uitvoeren, blijkt echter dat dit besparingsmotief in veel situaties niet opgaat.

Van Rijn gaat de gemeenten compenseren voor de 26 miljoen euro die ze mislopen door het afschaffen van de regeling. In februari 2015 stelde Van Rijn al een aantal uitzonderingsgevallen vast waarvoor de ouderbijdrage niet meer verplicht zou zijn, bijvoorbeeld voor ouders jonger dan 21 jaar die in de bijstand zitten.

Voor meer informatie klik hier

Bron: VNG