Effectiviteit en Tevredenheid

Yes We Can Clinics vindt het belangrijk te meten of onze behandeling effect heeft. Dat doen we met Routine Outcome Measurement (ROM). Jongeren vullen voor en na de behandeling vragenlijsten in, waarmee we kunnen zien wat de uitkomsten van de zorg zijn. De gegevens worden aangeleverd aan een landelijke onafhankelijke instelling en die maakt de vergelijking met andere zorginstellingen.

Om de effectiviteit van de behandeling te meten worden er erkende meetinstrumenten gebruikt.
De ROM-cijfers laten een positief behandeleffect zien, ook in vergelijking tot andere zorginstellingen.

  • Heb je door de behandeling meer grip op je problemen gekregen? 73% zegt Ja

  • Was de behandeling naar jouw mening de juiste aanpak voor jouw klachten? 74% zegt Ja

  • Heb jij jouw doelen dankzij de behandeling bereikt? 73% zegt Ja

Sinds eind 2013 meten wij de klanttevredenheid. Voor jongeren onder de 18 gebruiken wij de GGZ Jeugdthermometer en voor 18 jaar en ouder de verkorte CQ-index. Deze meetinstrumenten zijn landelijk erkend. De meting vindt plaats aan het einde van het behandeltraject.

  • Jongeren onder de 18 jaar geven gemiddeld een rapportcijfer van 8,5 (501 deelnemers)

  • Jongeren boven de 18 jaar geven gemiddeld een rapportcijfer van 9 (269 deelnemers)

In vergelijking met andere zorginstellingen in Nederland krijgt YWCC een hoger rapportcijfer. Dat scheelt ongeveer 1 punt. In vergelijking met andere zorginstellingen wordt YWCC vaker aanbevolen; rond de 73% in vergelijking tot 27% landelijk.

  • Vind je de hulpverlener deskundig? 73% zegt Ja

  • Vind je de behandeling de juiste aanpak voor jouw problemen? 71% zegt Ja

Laatst bijgewerkt: januari 2016

Zorgkaart

De gemiddelde waardering van 350 waarderingen op de vergelijkingssite van Zorgkaart Nederland is 8,6 en 99% beveelt Yes We Can aan. Dit komt sterk overeen met de waardering gegeven in het structurele tevredenheidsonderzoek van YWCC.

Lees er meer over in het document Inzicht in de effecten van de behandeling