Over Yes We Can Clinics

Als niets meer lijkt te werken biedt Yes We Can Clinics voor veel jongeren tussen 13 en 23 jaar met gedragsstoornissen en/of verslavingsproblemen een oplossing. Yes We Can Clinics behandelt jaarlijks 400-450 cliënten. Dat gebeurt door middel van een klinische behandeling van tien weken in onze kliniek, een intensief ouder/verzorger programma en, aansluitend, een nazorgprogramma van minimaal acht weken in Abcoude of Heeze. Jongeren die geen vaste dagbesteding hebben zoals werk en school kunnen 13 weken gebruik maken van het nazorg plus programma Yes We Do. Onze aanpak is voor velen van hen succesvol gebleken. Juist omdat we het niet alleen doen. Succesvolle behandeling vergt een stevige inzet van jongeren zelf en van hun ouders/verzorgers. Zo’n gezamenlijke aanpak bij Yes We Can Clinics blijkt vaak het keerpunt in hun leven.

Jeugd ggz in Nederland

Duizenden jongeren in Nederland hebben te maken met complexe gedragsstoornissen, verslavingen en bijkomende gedragsproblemen. Zonder effectieve behandeling zijn deze problemen niet op te lossen. Reguliere (ambulante) zorgtrajecten schieten voor een deel van deze groep tekort. Ondanks jarenlange behandelingen binnen de jeugdzorg, jeugd ggz en soms zelfs herhaalde opnames, blijven de problemen bestaan. Naar school gaan de jongeren vaak niet meer, relaties met familieleden zijn totaal ontwricht, de psychische en verslavingsproblemen worden zeer ernstig en contacten met politie en justitie zijn er eerder herhaaldelijk dan niet. Yes We Can Clinics biedt voor veel van deze jongeren een oplossing. Dat gebeurt in een veilige en stabiele omgeving; iets wat op andere plekken in de jeugdzorg geen automatisme is.

Programma

Yes We Can Clinics levert absoluut het meest intensieve behandelprogramma voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar met complexe gedragsstoornissen, verslavingen en bijkomende gedragsproblemen. Daarnaast bieden wij als één van de weinige klinieken in Nederland een zeer uitgebreid behandelprogramma voor ouders en/of verzorgers.

Wij leveren specialistische Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ). Yes We Can Clinics is door de Wet Toelatingen ZorgInstellingen (WTZI) toegelaten om deze zorg te leveren. Deze toelating zorgt ervoor dat uw behandel- en verblijfskosten worden vergoed vanuit de verplichte basisverzekering die elke Nederlander heeft. De hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar en is afhankelijk van het soort polis, denk met name aan het verschil tussen een natura- en restitutiepolis.

Yes We Can Clinics is als toegelaten instelling opgenomen in het register van het Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners (AGB). Onze AGB-code is 22-227299. Door deze toelating is Yes We Can Clinics herkenbaar voor alle Nederlandse zorgverzekeraars als erkende instelling voor Geestelijke GezondheidsZorg.

13 tot en met 17 jaar oud

De gemeenten hebben voor 2016 contracten afgesloten met aanbieders voor jeugdhulp en jeugd ggz. Yes We Can Clinics heeft als specialistische jeugd ggz instelling met vrijwel alle gemeenten contracten kunnen sluiten. Dat betekent dat ook in 2016 jongeren uit vrijwel het hele land kunnen worden behandeld.
Yes We Can Clinics vraagt toestemming voor de behandeling aan de betreffende gemeente (indien noodzakelijk). Hiervoor is een verwijzing van de huisarts (of het wijk/buurtteam) noodzakelijk. Een gemeente kan een behandeling weigeren.

Belangrijk bij aanmelding van een jongere die jonger dan 18 jaar is:

Vanuit Yes We Can Clinics wordt geen eigen bijdrage gevraagd voor intake en/of behandeling. In principe worden de kosten volledig door uw gemeente vergoed. Het is mogelijk dat uw gemeente een eigen (ouder)bijdrage van u vraagt. Dit is afhankelijk van de gemeente waar u woont. Wij raden u aan hierover informatie in te winnen bij uw gemeente.

Bekijk hier de actuele wachttijden.

18 tot en met 23 jaar oud

Is de jongere achttien jaar of ouder, dan verandert er door de transitie van de jeugdzorg niets: de vergoeding van de behandeling is en blijft een verantwoordelijkheid van verzekeraars.
Wordt een jongere tijdens de behandeling 18 jaar? Dan betaalt de gemeente tot 18 jaar de behandeling en vanaf 18 jaar betaalt de verzekeraar de behandeling.

Behandeling bij Yes We Can Clinics wordt vergoed door bijna alle zorgverzekeraars.

Belangrijk bij aanmelding van een jongere die 18 jaar of ouder is:

Vanuit Yes We Can Clinics wordt geen eigen bijdrage gevraagd voor intake en behandeling. In principe worden de kosten volledig door uw zorgverzekering vergoed. Uw zorgverzekering mag echter na intake en/of behandeling bij YWCC de kosten van uw eigen risico bij u in rekening brengen.

Bekijk hier de actuele wachttijden.

Wij adviseren om bij uw zorgverzekeraar een zogenaamde restitutiepolis af te sluiten. Houd hier rekening mee, bijvoorbeeld als u overweegt van verzekering of zorgverzekeraar te wisselen.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie over de nieuwe jeugdwet en over de vergoeding van de behandeling van uw kind vanuit uw gemeente of zorgverzekeraar, kunt u contact opnemen met 040-2110311 of info@ywcc.nl en vragen naar de zorgadministratie.

Gemeenten en regio’s kunnen voor meer informatie over het zorgaanbod van Yes We Can Clinics contact opnemen met Dhr. R. Grim via tel. 040-2110311 of e-mailen naar transitie@ywcc.nl

Een team van 50 zorgprofessionals bestaande uit o.a. psychiaters (BIG geregistreerd), verslavingsartsen (BIG geregistreerd), GZ-psychologen (BIG geregistreerd), psychotherapeuten (BIG geregistreerd), verpleegkundigen (BIG geregistreerd), orthopedagogen en gecertificeerde, ervaringsdeskundige counselors wordt ondersteund door 25 jongerencoaches. Dit team staat 7 dagen per week, 24 uur per dag voor de jongeren en de ouders/verzorgers klaar om de zorg te bieden die nodig is. Daarnaast zorgt het facilitaire en administratieve team van 45 enthousiaste collega’s dat alles verzorgd en soepel verloopt.

In totaal staat er 150 man voor u en uw kind klaar.