Yes We Can Clinics behandelt jongeren van 13 t/m 23 jaar met complexe gedragsstoornissen, verslavingen en gedragsproblemen. Veel van de jongeren (fellows) die wij behandelen zijn op andere plekken in de zorg volledig vastgelopen. Wij hebben een intensief 24/7 programma van 10 weken met aansluitend 10 weken nazorg dat jongeren samen met 60 andere fellows doorlopen. Ze leren om samen te erkennen dat ze problemen hebben, om hulp te vragen en de problemen aan te pakken. Ook is er in het programma volop aandacht voor ouders en verzorgers, broers en zussen.

Yes We Can Clinics werkt met multidisciplinaire teams. Zorgspecialisten werken samen met ervaringsdeskundigen en jongerencoaches. In totaal werken 170 medewerkers voor en met de fellows. Bij ons staan onvoorwaardelijke warmte en veiligheid en op het juiste moment confrontatie centraal. Veel jongeren hebben dezelfde problemen en veel medewerkers hebben die gehad. Dat zorgt voor veel herkenning. Door de groepsdynamiek ontstaat bij de fellows de wil en de kracht om echt te veranderen.
Wij zijn op zoek naar een:

Oud-fellow voor de cliëntenraad

 

Yes We Can heeft al enkele jaren een cliëntenraad, ook wel fellowraad. De cliëntenraad is wettelijk geregeld via de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van fellows (oud-cliënten) en hun ouders/verzorgers; zij geven advies over onderwerpen als plaatsingsbeleid, faciliteiten voor de fellows en het behandelprogramma. De raad heeft ook een voorbeeldfunctie en draagt de visie van Yes We Can Clinics uit.

De cliëntenraad bestaat minimaal uit: 2 oud-fellows en 2 ouders/verzorgers van oud-fellows. De raad heeft minimaal 4 keer per jaar overleg met de Raad van Bestuur en legt werkbezoeken af om zich te informeren over hoe het loopt bij Yes We Can Clinics. De rollen van voorzitter en vicevoorzitter, notulist rouleren. Nu is de raad op zoek naar een nieuw lid; een ex-fellow die voldoet aan het onderstaande profiel:

Profiel oud-fellow voor de fellowraad:

  • In staat om algemene/gemeenschappelijke belang van fellows/ouders te vertegenwoordigen en onderscheid te maken tussen persoonlijk belang en belang van fellows/ouders in het algemeen.
  • Het is gewenst dat de fellow minimaal een half jaar in herstel is. Bij verslaving als reden voor behandeling verwachten wij totale abstinentie.
  • Goede sociale vaardigheden en kunnen samenwerken in teamverband.
  • Goede communicatieve vaardigheden (luisteren, respectvol verwoorden, reflecteren, een mening vormen etc.).
  • Voldoende tijd en bereidheid om je te verdiepen in relevante onderwerpen, deel te nemen aan overleg en afspraken na te komen (minimaal 4 x per jaar bijwonen van vergaderingen).

Procedure
De fellowraad werft via facebook en de eigen website. Ook zullen we de nazorgcounselors vragen fellows te polsen. We vragen kandidaten een korte motivatiebrief te schrijven. De raad gaat vervolgens in gesprek met een aantal kandidaten en benoemt de kandidaat die het beste lijkt te passen bij het profiel. We zullen ook de nazorgcounselors vragen in te schatten of de kandidaat al voldoende in herstel is om mee te doen en de visie van Yes We Can Clinics uit te dragen.

Herken jij je in het profiel en heb je veel zin om lid te worden, schrijf een motivatie en mail deze naar: clientenraad@ywcc.nl