Intakegesprek

Het behandeltraject binnen Yes We Can Clinics begint met een uitgebreide intakefase waarin de problematiek en hulpvraag in kaart gebracht wordt. Tijdens het intakegesprek richten de behandelaar en psychiater zich op het verkrijgen van een compleet beeld van de achtergrond en de huidige situatie van de jongere en zijn directe omgeving.

Yes We Can Clinics stelt het op prijs als er minimaal één ouder aanwezig is bij het intakegesprek, waardoor er meer inzicht verkregen wordt in de problematiek van de jongere en zijn of haar directe omgeving.

Voor het intakegesprek dient men de volgende stukken mee te nemen (anders kan de intake niet doorgaan):

  • Geldig identiteitsbewijs van deelnemer
  • Zorgpas of zorgpolis
  • Medicatielijst apotheek
  • Rapportage eerdere hulpverlening
  • Ingevulde verwijsbrief van de huisarts/andere verwijzer (Voorbeeld)

Voor jongeren die jonger dan 18 jaar zijn en tijdens de behandeling geen 18 worden kan de verwijzing ook plaatsvinden door het wijkteam of CJG van de gemeente, of door een gecertificeerde instelling (bijvoorbeeld jeugdreclassering).

In het laatste uur van de intakefase heeft de jongere een gesprek met één van de casemanagers. Zij weten precies wat een jongere doormaakt en hoe hij of zij zich voelt. De casemanager is de contactpersoon voor de ouders van de jongere.

Yes We Can Clinics Eindhoven Hoofdkantoor

Hoofdkantoor van Yes We Can Clinics in Eindhoven, waar het intakegesprek plaatsvindt.

 

Vraag een intakegesprek aan