Nazorg

Bij terugkeer uit de jeugdkliniek volgt voor de jongere de meest kritieke fase van het behandelproces. De jongeren hebben weer zelfvertrouwen opgebouwd, zij zijn weer gemotiveerd, voelen zich energieker en hebben weer zin om plannen te maken. Tegelijkertijd zijn zij onzeker want de jongere is wel veranderd maar de omgeving is hetzelfde gebleven. Daarom is goede begeleiding in deze fase van levensbelang.

De nazorg bij Yes We Can Clinics start direct bij terugkomst in Nederland en is gericht op het leren omgaan met triggers en valkuilen om zo een terugval in het oude gedrag te voorkomen. Dit vindt wekelijks plaats in Eindhoven en Abcoude. De eerste acht weken na terugkomst is er een intensief nazorgprogramma van 3 uur per week voor de jongeren en 1½ uur per week voor de ouders, daarna blijft de wekelijkse nazorg voor de ouders doorgaan. Er zijn aparte ouder- en jongerengroepen. Het doel van de nazorg groepen is het uitwisselen van ervaringen en elkaar ondersteunen bij problemen waar ouders en jongeren mee kampen. Deze groepen worden geleid door een ervaren counselor.

Rol van de Familie

Aan het gezin van de jongere wordt veel aandacht geschonken binnen Yes We Can Clinics. Ouders worden actief betrokken bij de behandeling door middel van systeemgesprekken. Het gezin kan immers de partner bij uitstek zijn om de jongere in de strijd met het destructieve gedrag te ondersteunen. Met de directe omgeving wordt gezocht op welke wijze zij het beste de jongere kunnen ondersteunen in de verschillende fasen van het behandelproces. Ook wordt geleerd van en gewezen op de symptomen van terugval in het oude gedrag, zodat snel en effectief ingegrepen kan worden. In totaal krijgen de families 20 uur intensieve begeleiding.

Nazorg inloopavonden Yes We Can Clinics

In Abcoude

  • Dinsdagavond 19.30 tot 21.00 uur (behalve op feestdagen)
  • Adres: Hollandse kade 5, 1391 JD Abcoude
  • Vanaf treinstation Abcoude is het 400 meter lopen naar de nazorglocatie.

Abcoude


In Eindhoven

  • Woensdagavond 19.30 tot 21.00 uur (behalve op feestdagen)
  • Adres: Sint Gerardusplein 32, 5644 NG Eindhoven.

Yes We Can Clinics Eindhoven Hoofdkantoor