Reactie Yes We Can Clinics op Stichting LSZ

Geachte mevrouw Weedage,

Dank voor uw reactie. Doorgaans nemen organisaties op een gepaste wijze persoonlijk contact met ons op om casuïstiek te bespreken, maar wij voelen de juiste intenties van uw brief en open post op LinkedIn. 

Allereerst zijn wij enigszins verward door uw brief. Wij hebben namelijk reeds een groot aantal positieve reacties ontvangen van honderden professionals die zich dagelijks bezighouden met zelfbeschadigingsproblematiek, waardoor het voor ons niet duidelijk is of u eensgezind als stichting deze brief heeft gezonden. Uw brief kunnen wij dan ook niet helemaal plaatsen, omdat de inhoud ervan niet overeenkomt met de honderden andere reacties. Desalniettemin, een antwoord terug, omdat ieder recht heeft op zijn of haar zienswijze.

U geeft aan ervan bewust te zijn dat u geen volledig beeld heeft van de situatie. Zoals elke andere ‘kijker’ van de documentaire duidelijk wordt gemaakt door de programmamaker betreffen het slechts fragmenten uit 21 dagen in onze kliniek. Desalniettemin onthoudt u zich van gepaste nuances in uw observaties, waarmee onvoldoende recht wordt gedaan aan de zorgvuldigheid en het maatwerk die onze honderden professionals dagelijks betrachten. 

Tevens lijkt u er volledig aan voorbij te gaan dat wij niet de programma- en documentairemaker zijn, maar ons nu wel gedwongen voelen om te reageren op een specifieke situatie van een fellow en familie, waarvan de achtergrond en details u totaal niet bekend zijn. Dat probeert u in een open brief te doen. Dat vinden wij uiterst ongepast, onethisch en niet eerlijk ten aanzien van de jongeren en families die zich bloot hebben durven geven, juist om heel Nederland te laten zien dat er hoop is. Gepaster had geweest als u ons persoonlijk had benaderd, waarna wij gezamenlijk – als stichting zelfbeschadiging én Yes We Can Clinics – uw achterban hadden gerustgesteld.

Uw brief suggereert dat elke situatie waarbij u slechts op hoofdlijnen meekrijgt wat er speelt, op afstand kan worden beoordeeld, zonder dat u context, voortgang en ernst in heeft kunnen schatten. Hier schuilt een deel van de problematiek waar we in de Nederlandse zorg tegenaan lopen: een ogenschijnlijk maakbare, genormeerde en generieke zorgvrager die met generieke en genormeerde aanpak kan worden behandeld. Wij denken dat deze houding één van de redenen is waarom we in Nederland niet komen tot kosteneffectieve zorg; een gebrek aan maatwerk.

Wij zullen nooit publiekelijk spreken over een van onze fellows en families in een open brief zonder hun expliciete toestemming, en het zou u sieren als u hetzelfde doet. Dit is naast ongepast ook niet in overeenstemming met normen en waarden waar wij ons als zorgprofessionals aan moeten houden: 100% oprecht en volledig verdiepen in families en jongeren, onbevangen van (voor)oordeel.

Als u oprecht intenties heeft om kennis uit te wisselen en niet enkelzijdig kennis wilt zenden bent u van harte welkom. In dat geval zullen wij u met open armen, onbevooroordeeld en met open blik ontvangen en verwelkomen in onze kliniek waar wij met 12 psychiaters, 15 verpleegkundigen, 80 psychologen en orthopedagogen, 40 ervaringsdeskundige professionals, 50 jongerencoaches, meerdere onderzoekers en een hoogleraar met overgave, toewijding en specialisatie (waaronder in zelfbeschadiging) al ruim 10 jaar werken aan het herstel van duizenden jongeren en families die noodgedwongen hun weg naar Yes We Can Clinics hebben gevonden. 

Voor uw achterban: er is altijd hoop voor jongeren die zichzelf beschadigen. Dat wordt in onze beleving juist aangetoond tijdens deze documentaire. Uw brief vormt vooralsnog de enige uitzondering. Inmiddels hebben wij meer dan 25.000 positieve reacties ontvangen van jongeren en families die júist herkende dat die hoop bestaat. Velen onder hen die zelfbeschadigen hebben actief hulp gevraagd: wij zullen er altijd met maatwerk en volledige toewijding voor hen zijn en zullen onze collega’s altijd blijven faciliteren om hun kennis te verruimen met de inzichten van ervaringsdeskundigen én de wetenschap.

Wij nemen tijdens ons komende gesprek graag kennis van de commotie onder uw achterban, maar vermoeden dat wij slechts instemmend met elkaar kunnen beamen dat maatwerk, rust, toewijding, verdieping en vooral liefdevol samen met families en jongeren werken de manier is om hoopvolle zorg te bieden.

Uw brief lezende vermoeden wij namelijk dat we op dezelfde wijze kijken naar wat goede zorg is voor jongeren die zichzelf beschadigen. 

Ik zou u willen vragen om ons antwoord integraal te willen plaatsen bij uw brief die u online heeft gezet. 

Wij geloven in samenwerken en het samen doen. Wij hopen dat u dat ook wilt doen en kijken uit naar een kennismaking.  

Met vriendelijke groet,

Yes We Can Clinics

Jan Willem Poot