Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het formulier aan de linkerzijde in te vullen en te versturen. Zodra het formulier binnen is, zal Yes We Can Clinics contact met u opnemen om de persoonlijke intake in te plannen. Zie de actuele wachttijden.

Na aanmelding wordt de jongere uitgenodigd voor een intakegesprek, samen met zijn ouders/verzorgers. Tijdens dit gesprek wordt bekeken of het programma van Yes We Can Clinics aansluit bij de huidige problematiek van de jongere. Bij het intakegesprek moet u de volgende documenten meenemen:

  • Geldig identiteitsbewijs van deelnemer
  • Zorgpas of zorgpolis
  • Medicatielijst apotheek
  • Rapportage eerdere hulpverlening
  • Geldige verwijsbrief van de huisarts (Voorbeeld)

Voor jongeren die jonger dan 18 jaar zijn en tijdens de behandeling geen 18 worden kan de verwijzing ook plaatsvinden door het wijkteam of CJG van de gemeente, of door een gecertificeerde instelling (bijvoorbeeld jeugdreclassering).

Als u nog vragen heeft, dan kunt u Yes We Can Clinics op werkdagen van 08.30 tot 18.00 uur bereiken op telefoonnummer 040 – 211 0311.

Yes We Can Clinics zal uw vragen, aanmelding en alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen.

Alle velden moeten worden ingevuld.