Behandelmethode

Yes We Can Clinics is de grootste jeugdkliniek van Nederland. We behandelen jaarlijks 600 jongeren (120 bedden) van 13 t/m 23 jaar met psychische problemen, verslavingen en gedragsproblemen. Veel van de jongeren (fellows) die wij behandelen zijn op andere plekken in de zorg volledig vastgelopen. Voor veel jongeren en hun ouders en verzorgers zijn we het keerpunt in hun leven door onze onderscheidende aanpak:

Sfeer: bij Yes We Can Clinics staan onvoorwaardelijke warmte en veiligheid en op het juiste moment confrontatie centraal. Veel jongeren hebben dezelfde problemen en veel medewerkers hebben die gehad. Dat zorgt voor veel herkenning. Door de groepsdynamiek ontstaat bij de fellows de wil en de kracht om echt te veranderen.

Team: Yes We Can Clinics werkt met multidisciplinaire teams. Zorgspecialisten werken samen met ervaringsdeskundigen en jongerencoaches. Er werken ruim 200 medewerkers voor en met de fellows.

Programma: wij hebben een intensief 24/7 programma van 10 weken + 10 weken nazorg dat jongeren samen met 60 andere fellows doorlopen. Ze leren om samen te erkennen dat ze problemen hebben, om hulp te vragen en de problemen aan te pakken. Ook is er een intensief programma voor ouders en verzorgers en volop aandacht voor broers en zussen.

De behandeling van Yes We Can Clinics is voor veel van de jongeren succesvol. Tweederde van onze ‘fellows’ heeft ‘na Yes We Can’ geen specialistische zorg meer nodig.

Wij hebben onze behandelmethode volledig beschreven voor de medewerkers van Yes We Can Clinics als ook voor externe partners, zoals verwijzers en/of financiers, zodat zij inzicht kunnen verkrijgen in de onderbouwing en uitvoering van het zorgaanbod dat Yes We Can Clinics ten behoeve van de jongeren en hun ouders/verzorgers organiseert.  Klikt u HIER voor de volledige beschrijving.

Onze onderscheidende behandelvisie

Yes We Can Clinics werkt vanuit de (positieve) dynamiek van de groep, onze benadering is individueel- en systeemgericht en we werken met een strak kaderend programma. Onze kernwoorden zijn: openheid, eerlijkheid, bereidwilligheid en respect. Zo krijgen jongeren, jong volwassenen en hun ouders/verzorgers bij YWCC inzicht in hun gedrag en de achtergronden daarvan. Op die basis ontwikkelen we voor hen nieuwe handvatten om het leven weer op de rit te krijgen.

We werken met zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen vanuit een onvoorwaardelijke acceptatie van alle betrokkenen. We gaan confrontatie niet uit de weg. We willen alle problemen bespreekbaar maken – en daadwerkelijk delen.

Dit programma wordt door veel professionals gedragen, met onderdelen als:

 • individuele therapie
 • groepstherapie
 • psychiatrische consulten
 • cognitieve therapie
 • effectieve verslavingstherapie
 • psycho-educatie
 • familie-/systeemtherapie
 • emotie-/agressieregulatie
 • traumaverwerking
 • een uitdagend en veelzijdig sport- en outdoorprogramma
 • een intensief nazorgtraject van 2 maanden voor de jongeren
 • een wekelijks nazorgtraject voor de ouders

Jongeren die met deze problematiek kampen, hebben vaak een lage eigenwaarde, faalangst, autoriteitsproblemen, motivatieproblemen en/of communicatieproblemen. Ouders van de jongere ervaren dit gedrag als zeer frustrerend en geven vaak zichzelf of de directe omgeving de schuld van het gedrag van de jongere.

Dubbele Diagnose

Tegenwoordig spreekt men in toenemende mate over Dubbele Diagnose-problematiek in de geestelijke gezondheidszorg. Jongeren met een dubbele diagnose kampen met een psychiatrische stoornis en zijn daarnaast verslaafd. Het misbruik van middelen en de psychiatrische stoornis versterken elkaar en bemoeilijken de behandeling.

Het kan zelfs zo zijn dat de psychiatrische stoornis het aantrekkelijk maakt om drank of drugs te gaan gebruiken. Gebruik van middelen leidt tot een toename van de symptomen van de psychiatrische stoornis. De meeste Dubbele Diagnose-cliënten hebben problemen op alle levensgebieden: school of dagbesteding, sociale relaties en familie, maar ook met financiën. Het is moeilijk de cirkel te doorbreken.

Behandeling van Dubbele Diagnose-problematiek

Veel cliënten hebben al een lange geschiedenis in de hulpverlening achter de rug. Voor de behandeling van Dubbele Diagnose-problematiek is het van belang zowel de psychiatrische stoornis als de verslaving aan te pakken. Belangrijk is dat er sprake is van een geïntegreerd behandelaanbod waarin aandacht is voor beide probleemgebieden. Een intensief traject is praktisch altijd noodzakelijk. Een gedegen nazorgbehandeling moet naadloos daarop aansluiten. Het tegelijk behandelen van beide leidt tot een vermindering van de psychiatrische symptomen en het volledig stoppen van het actieve probleemgedrag van de jongeren.

Vraag een intakegesprek aan