Medicijnverslaving

Bijna 500.000 Nederlanders nemen elke dag kalmerings- of slaapmiddelen (benzodiazepines of BDZs). Ze krijgen ze via de huisarts of bestellen ze op internet. Vrouwen zijn de grootste afnemers. Zij gebruiken tweemaal zoveel als mannen en slikken de middelen gemiddeld ook veel langer. Circa vijftien procent van de vrouwen gebruikt slaap- of kalmeringsmiddelen. Hun gebruik ligt tweemaal zo hoog als bij mannen en ze slikken de pillen ook aanzienlijk langer, tussen de twaalf en twintig jaar. Maar onderzoek wijst uit dat de werking na vier tot acht weken al afneemt. Vrouwen gaan ook vaker dan mannen naar de huisarts met psychosociale problemen. En huisartsen schrijven aan vrouwen eerder kalmerings- en slaapmiddelen voor dan aan mannen.

Lichamelijk en geestelijk afhankelijk

Kalmerings- en slaapmiddelen helpen je om je leven met alle problemen die je hebt vol te houden. Ze verdrukken de leegte in je bestaan of geven juist structuur als je leven zo vol is dat je geen oog meer dichtdoet. Benzodiazepines (Diazepam) en barbituraten, die in kalmerings- en slaapmiddelen zitten, werken sterk verslavend. Je lichaam vraagt steeds meer om hetzelfde effect te bereiken. Bij benzodiazepinenverslaving treedt dat effect al snel op. De medicijnverslaving werkt op lichaam en geest in. Je leven gaat voorbij in een versuffende roes. Over al je gevoelens ligt een deken, over de nare, maar ook over de prettige.

De effecten van benzodiazepines of BDZs zijn voor het overgrote deel het gevolg van hun effect op de hersenen. De belangrijkste effecten zijn sedatie, slaapbevordering, vermindering van angst, spierverslapping, geheugenverlies en anti-epileptische eigenschappen. Deze effecten komen tot stand doordat de BDZs bepaalde receptoren in de hersenen aangrijpen. Ondanks de farmacologische overeenkomsten tussen de BDZs, verschillen ze sterk in hun klinische bruikbaarheid.

Bij langdurig gebruik treedt tolerantie op: men heeft een steeds hogere dosis nodig om hetzelfde effect te bereiken. Indien tolerantie optreedt, lopen patiënten de kans psychisch en lichamelijk verslaafd te raken. Als men dan wil stoppen kunnen ontwenningsverschijnselen optreden. Deze verschijnselen zijn vaak dezelfde als waarvoor men het middel gebruikt, bijvoorbeeld angst en slapeloosheid. Voorts kunnen lichamelijke klachten zoals tremor, zweten, tintelingen, maag-/darmproblemen etc. voorkomen.

Chronisch gebruik leidt tot medicijnverslaving

Kalmerende middelen zorgen jaarlijks voor 45 dodelijke ongevallen en tienduizenden gewonden. Benzodiazepines bestrijden alleen de symptomen van een probleem. Aan de oorzaak van de stress, angst of slapeloosheid doen ze niets. En bij langdurig gebruik verergert het middel de kwaal en is de medicijnverslaving een feit. Problemen als angst, spanning en slapeloosheid komen dan weer terug. De onthoudingsverschijnselen kunnen, als je na lange tijd stopt, heftig zijn. Veel mensen beginnen dan ook weer te slikken.

Medische en therapeutische begeleiding

Als je de moed hebt om uit je ‘slaapstand’ te komen, moet je meestal door een zware periode heen. De oorzaak van je problemen, die je jarenlang hebt onderdrukt, komt weer boven en je krijgt last van de onthoudingsverschijnselen. Goede professionele begeleiding kan je erdoorheen helpen. Onze gespecialiseerde kliniek zorgt voor zodanige ondersteuning tijdens de afbouw, dat je minder last hebt van de ontwenningsverschijnselen. Daarnaast leren ze je om op een andere manier om te gaan met negatieve emoties.

Na de kliniekopname wordt de behandeling voortgezet in een nazorgprogramma. Meer en meer leer je in je eigen omgeving weer ‘levend’ te zijn. Tijdens de nazorg wordt ook je weerbaarheid vergroot en onderzocht welke mogelijkheden er zijn om je verder te ontplooien.

Hulp nodig bij jongeren met medicijnverslaving?

Wil je meer weten over Yes We Can Clinics en de aanmeldprocedure?
Neem dan contact met ons op via tel. 040 211 0311 of stuur een e-mail via ons contactformulier.

Vraag een intakegesprek aan