Gedragsproblemen bij jongeren

“Hij slaat soms met een deur ja. Maar iedereen heeft toch wel eens wat?”

Uiteraard vertoont elke jongere of jongvolwassene wel eens ongewoon, tegendraads en afwijkend gedrag. Maar wanneer deze gedragsproblemen structurele en dus destructieve vormen aan gaan nemen, is er duidelijk meer aan de hand. Dat behoeft dus adequate en gerichte duiding, coaching en sturing.
Het zowel ervaren als professionele team van Yes We Can Clinics kan die gedragsproblemen loepzuiver in kaart brengen. En niet alleen vóór, maar juist mét de jongeren en jongvolwassenen zelf. Om vervolgens samen te zoeken naar manieren en mogelijkheden om de destructieve deuren voorgoed achter zich dicht te slaan.

Gedragsproblemen in het onderwijs

Het groeiend aantal jongeren dat medicijnen krijgt wegens leer- of gedragsproblemen, verontrust een deel van het onderwijspersoneel. Een kwart (25%) meent dat gelabelde kinderen te snel medicatie krijgen. Bijna twee derde van de onderwijzers heeft één of meer kinderen in de klas die medicijnen krijgen wegens probleemgedrag. Het groeiend aantal ‘etikettenkids’ komt vooral doordat kinderen steeds meer prikkels krijgen, menen de ondervraagden. Een andere verklaring voor de toename is dat docenten gedragsproblemen en -stoornissen eerder signaleren. Ook de alsmaar ingewikkelder wordende samenleving en de groeiende druk op kinderen om te presteren spelen een rol. Net als ouders die te weinig tijd en aandacht besteden aan hun kinderen. Veel basisschoolleraren vinden dat hun klas lijdt onder de aanwezigheid van pubers met een gedragsstoornis of leerprobleem (‘labelpubers’) in de klas. De helft van de respondenten heeft minder tijd om de ‘gewone’ leerlingen te begeleiden. Ook kan onrustig gedrag van labelpubers overslaan naar de rest van de klas.

Over het algemeen zijn de onderwijzers het erover eens dat een dergelijk etiket pas na een uitgebreide en serieuze diagnose gegeven wordt. Meer dan 70 procent vindt dat de extra zorg voor labelpubers een positieve invloed op hun leven heeft.
Het aantal kinderen dat een label krijgt vanwege een gedragsstoornis of leerprobleem stijgt al jaren. De docenten wijten die groei voornamelijk aan de hoeveelheid prikkels die pubers te verwerken krijgen.

Hulp nodig bij jongeren met gedragsproblemen?

Wil je meer weten over Yes We Can Clinics en de aanmeldprocedure?
Neem dan contact met ons op via tel. 040 211 0311 of stuur een e-mail via ons contactformulier.

Vraag een intakegesprek aan