Gedragsstoornis bij jongeren

Een gedragsstoornis is in de kinder- en jeugdpsychiatrie een psychiatrisch ziektebeeld bij kinderen. Wanneer afwijkend gedrag gestuurd wordt vanuit de aanleg (erfelijkheid of aangeboren afwijking), spreekt men van gedragsstoornis. Wanneer men de oorzaak echter situeert in de omgeving, spreekt men van een gedragsprobleem. De gedragsstoornissen bij jongeren maken deel uit van de ontwikkelingsstoornissen.

Er treedt vaak een mengeling op van gedragsstoornis en gedragsproblemen. Een strikte scheiding is moeilijk te maken. De gedragsstoornis manifesteert zich door probleemgedrag dat meestal eerder door de omgeving dan door het kind zelf als hinderlijk wordt ervaren. De omgeving is vaak de voornaamste hulpvrager.

Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD)

Wanneer kinderen en jongeren minstens 6 maanden impulsief en hyperactief gedrag vertonen, kan men spreken van een aandachtstekortstoornis, impulsiviteit of hyperactiviteit.

Wie deze diagnose krijgt of stelt moet weten dat er geen algemeen aanvaarde psychologische of neurofysiologische test is waarmee de diagnose ADHD eenduidig vast te stellen is.

Norm-overtredend gedrag

Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (ODD)

Wanneer er een herhalend en aandringend patroon van gedrag voorkomt dat niet in overeenstemming is met leeftijdsgebonden gedragsnormen, of dat de basisrechten van anderen schaadt, dan spreken we van een gedragsstoornis met norm-overtredend gedrag, oppositioneel-opstandig en antisociaal gedrag. Deze twee aandoeningen worden ook wel agressieve of disruptieve gedragsstoornissen genoemd.

De DSM-IV-TR bepaalt in welke mate het gaat om een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (ODD) dan wel een antisociale gedragsstoornis (CD), door te kijken naar de ernst (minder, net genoeg of meer verschijnselen) en naar de aangerichte schade (geringe, matige of aanmerkelijke schade).

Antisociale gedragsstoornis (CD)

Bij een antisociale gedragsstoornis gaat het om een zich herhalend en aanhoudend gedragspatroon, waarbij de grondrechten van anderen geweld wordt aangedaan of belangrijke bij de leeftijd horende sociale normen en regels worden overtreden.

Antisociaal gedrag bij kinderen en jongeren wordt opgedeeld in drie groepen met elk een mogelijke ontwikkeling naar minder en meer ernstig problematisch gedrag: conflicten met autoriteiten, openlijk antisociaal gedrag en heimelijk antisociaal gedrag.

Antisociaal gedrag houdt onder meer in dat het kind pest, bedreigt of intimideert, vaak aanzet tot vechtpartijen, wapens gebruikt, besteelt (buitens- of binnenshuis), wreed is (geweest) tegenover mensen en/of dieren, tot seksueel contact dwingt, liegt of beloftes verbreekt, ’s nachts of overdag wegblijft ondanks verbod (vanaf 13e jaar), opzettelijk brand sticht, openbaar of privé-eigendom vernielt, vaak spijbelt (vanaf 13e jaar) en inbreekt.

Bij het diagnosticeren wordt gekeken naar de mate van probleembesef, het bagatelliseren en ontkennen, de sociale vaardigheden (agressief uiten, fysiek/verbaal) en de omgang met leeftijdsgenoten/verzorgers (empathie en schuldbesef).

Het bestaande probleemgedrag kan mogelijk ook voorkomen als een kortdurend experiment of als uiting van een andere gedragsstoornis. Bij kansarmen en in stadsbuurten komt de antisociale gedragsstoornis vaker voor. Ouderlijke verwerping, zeer strenge autoritaire opvoeding, frequente verandering of afwezigheid van ouderlijke figuren, kunnen uitlokkende factoren zijn.

Hulpverlening voor jongeren

Een gedragsstoornis bij jongeren kan door Yes We Can Clinics behandeld worden. De behandeling moet het kind of de jongere de mogelijkheid bieden nadien in de hele samenleving te kunnen functioneren. Een contextuele aanpak houdt in dat ook ouders (psycho-educatie en gedragstherapie) in de hulpverlening betrokken worden. Medicatie wordt hier beperkt of niet voorgeschreven.

Hulpverlening is nodig omdat deze groep een verhoogde kans kent op depressie en problematisch middelengebruik.

Hulp nodig bij jongeren met gedragsstoornissen?

Wil je meer weten over Yes We Can Clinics en de aanmeldprocedure?
Neem dan contact met ons op via tel. 040 211 0311 of stuur een e-mail via ons contactformulier.

Vraag een intakegesprek aan