Er wordt een intensieve klinische behandeling georganiseerd in de vorm van een opname in een groepsdynamische setting. Bij de intake wordt op grond van de volgende punten samen gekeken of deze zorg passend is:

1. Ernst van de problematiek;

Een klinische opname is noodzakelijk, omdat sprake is van een ernstig vastgelopen ontwikkeling die niet opgelost kan worden in de eigen omgeving via een ambulant traject. De eigen omgeving heeft onvoldoende draagkracht, is onvoldoende veilig en/of biedt geen optimaal herstelklimaat.

2. Bereidwilligheid;

Enige bereidheid tot deelname en enige bereidheid om zich te houden aan de basisafspraken die Yes We Can hanteert. Bereidheid tot deelname aan het ouderprogramma door ouders/verzorgers. Bij de jongere een begin van een besef van ‘zo kan het niet langer’.

3. Groepsgeschiktheid;

Er dient sprake te zijn van enige mate van emotieregulatie, zelfreflectie en voldoende beheersing van de Nederlandse taal. De jongere levert in de besloten (semi open) klinische setting geen acuut en ernstig gevaar voor zichzelf of de omgeving en heeft geen volledig vervormd beeld van de realiteit en het hier en nu.

Hulp nodig bij jongeren met gedragsproblemen, gedragsstoornissen of verslaving?

Wil je meer weten over Yes We Can Clinics en de aanmeldprocedure of eventuele uitsluitingscriteria?
Neem dan contact met ons op via tel. 040 211 0311 of stuur een e-mail via ons contactformulier.

Vraag een intakegesprek aan