FAQ: Hoe gaat Yes We Can Clinics om met het Coronavirus?

Yes We Can Clinics is iedere dag hard bezig om ervoor te zorgen dat we de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegengaan. We kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft over hoe wij als kliniek omgaan met het virus en welke maatregelen we treffen. Daarom hebben wij de belangrijkste vragen en antwoorden op deze pagina verzameld. Staat uw vraag er niet tussen, aarzel niet en neem contact met ons op via het online contactformulier of bel ons op +31 (0)40 211 0311. Omdat de situatie rondom het virus van dag tot dag verandert, wordt deze pagina indien nodig geüpdatet met nieuwe informatie.

Q.
Zijn er op dit moment fellows/medewerkers bij wie het coronavirus is geconstateerd?

Nee, dit is op dit moment niet het geval en wij hebben preventieve maatregelen genomen om dit zover als mogelijk te voorkomen.

Q.
Welke (preventieve) maatregelen hebben jullie genomen ter voorkoming van een uitbraak van het coronavirus binnen Yes We Can Clinics?
 • Wij hebben al onze collega’s volgens de richtlijnen van het RIVM ingelicht welke preventieve maatregelen zij zelf kunnen nemen.
 • Wij doen een risicoanalyse bij iedereen die bij ons in behandeling komt.
 • Wij desinfecteren meerdere keren per dag alle contactplekken preventief (bijvoorbeeld deurklinken etc.)
 • Wij vragen iedereen om alert te zijn op hun gezondheid en zijn extra alert op de gezondheid van de fellows in de kliniek.
 • We ontvangen tot tenminste 1 juli alleen noodzakelijk bezoek in de kliniek.
 • Fellows die naar de kliniek vertrekken worden anderhalve week én 1 a 3 dagen van te voren gebeld door de verpleegkundige dienst van Yes We Can Clinics en worden hierbij medisch gescreend.
 • De intakes worden volledig digitaal gedaan tot tenminste 1 juli.
 • De verbindingsdag wordt volledig gedaan tot tenminste 1 juli.
 • De nazorg wordt digitaal aangeboden tot tenminste 1 juli.
 • De oudersessies worden volledig digitaal gedaan tot tenminste 1 juli.
 • De nazorg inloopavonden voor (bonus)ouders/verzorgers worden volledig digitaal gedaan tot tenminste 1 juli.
 • Collega’s die in het buitenland zijn geweest worden verzocht contact op te nemen met zijn of haar leidinggevende voordat ze naar het werk komen.
 • De maandelijkse informatieavond, Yes We Too en de informatiebijeenkomst voor professionals in de kliniek worden uitgesteld tot tenminste 1 juli.
 • De fellows gaan in de weekenden niet meer op activiteit buiten de kliniek tot tenminste 1 juli.
Q.
Heeft de potentiële dreiging van het coronavirus op wat voor een manier dan ook effect op de behandeling van mijn kind?

Nee. Wel hebben wij veel preventieve maatregelen genomen om een uitbraak van het coronavirus te voorkomen.

Q.
Worden of zijn de fellows in de kliniek getest?

De fellows in de kliniek zijn niet getest. Wanneer iemand in de kliniek symptomen vertoont, dan zal er contact opgenomen worden met de huisarts van de fellow.

Q.
Worden nieuwe fellows bij binnenkomst in de kliniek getest?

Nieuwe fellows worden tijdens de telefonische medische intake, anderhalve week voor aankomst, gescreend op eventuele symptomen die duiden op het coronavirus. Mochten er symptomen zijn die duiden op het coronavirus dan adviseert onze verpleegkundige dienst aan de fellow om per direct telefonisch contact op te nemen met zijn/haar huisarts. Eén a drie dagen van tevoren wordt deze groep fellows nogmaals gebeld om een tweede screening te doen.

Q.
Wat houdt een medische screening door YWCC in?

Onze verpleegkundige dienst treedt in overleg met de betreffende persoon en maakt op basis van de RIVM richtlijnen een risicoanalyse.

Q.
Wat gebeurt er als een kind in de kliniek zit en besmet blijkt te zijn?

Wanneer een jongere in de kliniek besmet blijkt te zijn met het coronavirus, dan wordt er in overleg met de GGD gehandeld. Ouders worden direct geïnformeerd. Een jongere met klachten heeft zo min mogelijk contact met andere jongeren.

Q.
Kan ik mijn zoon of dochter bezoeken?

Het is conform de richtlijnen van de behandeling op dit moment niet mogelijk om uw kind in de kliniek te bezoeken.

Q.
Gaat de verbindingsdag nog door?

De verbindingsdag gaat niet fysiek door, maar wordt tot tenminste 1 juli digitaal gedaan via een videoverbinding. Op deze manier zijn wij met elkaar in staat om de verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk te voorkomen. Ouders zijn hiervan op de hoogte gesteld via een e-mail.

Q.
Gaat het ouderprogramma nog door?

Het ouderprogramma gaat niet door in Heeze, maar wordt digitaal gedaan tot tenminste 1 juli. Ouders zijn hiervan op de hoogte gesteld middels een e- mail.

Q.
Gaat de behandeling gewoon door?

Ja, de behandeling gaat door zoals gewoonlijk. Wel zijn wij extra alert op de gezondheid van de fellows en medewerkers en hebben wij preventieve maatregelen getroffen.

Q.
Is er voldoende medisch toezicht in de kliniek?

Ja, bij Yes We Can Clinics is er 24/7 een medisch team aanwezig.

Q.
Is de medische dienst bevoegd om het coronavirus te behandelen?

De medische dienst doet een risicoschatting en neemt indien nodig contact op met de GGD.

Q.
Wat gebeurt er als jongeren/medewerkers symptomen van het virus vertonen?

De medische dienst doet een risicoschatting en neemt indien nodig contact op met de desbetreffende huisarts.

Q.
Gaat de nazorg voor de fellows door?

De nazorg gaat gewoon door op alle locaties. Fellows die óf klachten hebben óf zich niet veilig voelen om fysiek deel te nemen aan de nazorg, kunnen digitaal deelnemen aan de groepssessies. Nazorg Yes We Do is helaas niet digitaal te volgen. Deze nazorg gaat gewoon door op locatie. Dit geldt tenminste tot 1 juli.

Q.
Gaat Yes We Too door?

Nee, Yes We Too gaat niet fysiek door tot tenminste 1 juli. Momenteel inventariseren wij het animo om de bijeenkomst voor broers en zussen digitaal te laten plaatsenvinden. Bij voldoende animo zal Yes We Too in juni digitaal worden gedaan.

Q.
Gaat de behandeling van mijn kind van start op de geplande datum?

Ja, de behandeling start op de geplande datum. Mocht het zo zijn dat uw kind symptomen van het Coronavirus vertoont vlak voor vertrek, dan vragen wij hem/haar contact op te nemen met YWCC.

Q.
Vanwege angst voor het coronavirus wil ik de behandeling van mijn kind uitstellen/afmelden. Kan ik mijn kind afmelden zonder financiële consequenties?

Er zijn geen financiële consequenties als iemand zich afmeldt.

Q.
Wij hebben binnenkort een intake gepland staan. Gaat deze nog door?

Vanaf 19 maart vinden er geen fysieke intakes meer plaats in Waalre. Vanaf dan tot en met tenminste 1 juli hebben wij het mogelijk gemaakt dat alle intakes digitaal plaatsvinden.

Q.
Zijn de fellows op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent het coronavirus buiten de kliniek?

Ja, de fellows zijn hiervan op de hoogte.

Q.
Gaan de eindegesprekken nog door?

De eindgesprekken gaan alleen nog digitaal door op reeds geplande dagen en tijden tot tenminste 1 juli.

Stand van zaken op