Kwaliteitsmanagement en certificering

Inspectie voor de Gezondheidszorg positief over Yes We Can

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een positief oordeel afgegeven over Yes We Can Clinics. IGZ heeft Yes We Can beoordeeld op 24 terreinen. Dat varieerde van het hebben van bekwaam en deskundig personeel tot bijvoorbeeld het hebben van een kwaliteitscertificaat. In het definitieve rapport van augustus 2014 oordeelde IGZ dat Yes We Can Clinics op alle terreinen positief scoort.

IGZ heeft in september 2013 een inspectiebezoek gebracht aan Yes We Can. Dit gebeurt standaard, zonder vooraankondiging, bij nieuwe toetreders die vallen onder de Kwaliteitswet zorginstellingen. Na de eerste bevindingen deed IGZ enkele verbetervoorstellen. Deze zijn inmiddels uitgevoerd.

Jan Willem Poot, oprichter Yes We Can Clinics: “Terecht wordt in Nederland kritisch gekeken naar zorgaanbieders en de wijze waarop we functioneren. Controle door een inspectie maakt daar vanzelfsprekend onderdeel vanuit. Yes We Can Clinics is er trots op dat we nu op alle criteria van de inspectie positief scoren. Het is opnieuw een bevestiging dat we er in relatief korte tijd –Yes We Can begon in 2011- in zijn geslaagd een professionele organisatie op te zetten die voldoet aan alle eisen en regels voor zorginstellingen.”

Yes We Can heeft een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem, dat voldoet aan de eisen gesteld in ISO9001:2008. Ook is Yes We Can HKZ gecertificeerd (HKZ-certificatieschema voor Geestelijke Gezondheidszorg (2009). Dit brengt met zich mee dat onze processen en protocollen niet alleen zijn vastgelegd, maar ook systematisch worden getoetst en waar nodig worden aangepast. Het certificaat bevestigt dat Yes We Can goed is georganiseerd en dat de cliënt centraal staat.

Succesvolle behandelingen

Yes We Can Clinics heeft een behandelprogramma dat werkt. Dat blijkt onder meer uit een hoge cliënttevredenheid en overtuigende resultaten uit de effectiviteitsmetingen (ROM). Vergeleken met andere aanbieders in de Jeugd GGZ realiseert Yes We Can een sterkere afname van het probleemgedrag bij de behandelde jongeren. Tweederde van de jongeren heeft zelfs na Yes We Can geen zorg meer nodig.

Behandelaanpak

Yes We Can biedt een intensieve klinische behandeling en een goede nazorg, begeleid door (ervaringsdeskundige) professionals. De behandelmethode volgt de landelijke multidisciplinaire richtlijnen en aanbevelingen uit het veld en sluit aan bij de behoeften van de doelgroep. De structuur van het programma biedt duidelijkheid en rust.

Yes We Can Clinics gelooft in haar behandelvisie en heeft het leven van veel cliënten een positieve wending kunnen geven. We geloven in de kracht van het programma en hebben medewerkers die dag en nacht voor de cliënt klaarstaan. Vanzelfsprekend blijven we ons continu inzetten om Yes We Can verder te verbeteren en de best denkbare kwaliteit van zorg te leveren.

13-0513-I-Certificatielogo_YWCC-e1403700534918