Cliëntenraad

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) verplicht GGZ-instellingen tot het instellen van een cliëntenraad. Op die manier hebben cliënten of vertegenwoordigers medezeggenschap bij de totstandkoming van (belangrijke) besluiten van GGZ-instellingen. De cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van cliënten uit het verzorgingsgebied van Yes We Can Clinics. De cliëntenraad wil een actieve bijdrage leveren aan het bevorderen van de kwaliteit van de zorg geleverd door Yes We Can Clinics, in de ruimste zin van het woord.

De cliëntenraad houdt zich bezig met de gemeenschappelijke belangen van cliënten die op de zorg van Yes We Can Clinics zijn aangewezen. De cliëntenraad volgt het beleid van Yes We Can Clinics op de voet en brengt zowel gevraagd als ongevraagd adviezen uit over onderwerpen die van belang (kunnen) zijn voor een goede zorgverlening. De cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele problemen. Wel zijn deze raadslieden bereid te luisteren en eventuele klachten te bundelen.

Samenstelling van de cliëntenraad

Noucra Elsendoorn Jongerenraad
Aafke Steenhuis Jongerenraad
Ruben Bos Jongerenraad
Tineke van Rooij Ouderraad
Mirjam Huijbers Ouderraad

De cliëntenraad stelt het op prijs om vragen, opmerkingen en/of suggesties van cliënten te ontvangen. U kunt deze kenbaar maken door een brief te sturen naar het secretariaat van de cliëntenraad of een e-mail aan hen te sturen.

Yes We Can Clinics
t.a.v. de cliëntenraad
St. Gerardusplein 32
5644 NG Eindhoven

clientenraad@ywcc.nl