Klachtencommissie

Yes We Can Clinics streeft naar het leveren van zorg op een hoog niveau. We streven naar duidelijke informatieverstrekking en goede communicatie met onze cliënten. Dat neemt niet weg dat er soms toch iets mis kan gaan waardoor u teleurgesteld of ontevreden bent. Wellicht was er sprake van een misverstand, tegenstrijdige verwachtingen of onvoldoende communicatie en kan uw onvrede in een gesprek worden weggenomen. Misschien is er iets fout gegaan, zonder dat wij ons er van bewust waren en dan horen we dat graag van u. Allereerst omdat wij de fout zo snel mogelijk willen herstellen en ten tweede omdat we een dergelijke fout in de toekomst willen voorkomen.

U kunt uw klacht direct uiten bij de medewerker waarop de klacht betrekking heeft, of op de plaats waar de klacht is ontstaan. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Er kunnen redenen zijn om dat niet te doen. In dat geval kunt u zich richten tot onze klachtencommissie, middels het klachtformulier. Vermeld daarin de omschrijving van de klacht en tegen wie de klacht is gericht. Voorzie uw klacht van uw naam, adres en de datum van indiening. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. De klachtencommissie zal bij binnenkomst van een klacht een ontvangstbevestiging per e-mail versturen.

U kunt uw klacht via dit formulier kenbaar maken bij:

Yes We Can Clinics
t.a.v. klachtencommissie
St. Gerardusplein 32
5644 NG Eindhoven
Nederland
Telefoonnummer +31 (0)40 211 0311
info@ywcc.nl

Geschillencommissie

Als er tijdens de behandeling bij Yes We Can iets mis gaat, kunt u deze problemen vaak samen met ons oplossen. Als u het niet met ons eens wordt over de oplossing van de klachtencommissie, kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg. Yes We Can Clinics is aangesloten bij deze commissie omdat wij u en uw klacht serieus nemen. Ook onze cliëntenraad kan bij de commissie terecht wanneer zij het oneens is met een genomen besluit. Kijk voor meer informatie op de website Geschillencommissie.

Interne Klachtenfunctionaris

Voor ondersteuning bij het indienen of bespreken van een klacht kunt u terecht bij de interne klachtenfunctionaris. De interne klachtenfunctionaris is goed op de hoogte van de mogelijkheden om een klacht in te dienen. Zij kan ondersteunen bij het indienen van een klacht en ook intern bemiddelen om de klacht op te lossen. Dat geldt zowel voorafgaand als na het indienen van een formele interne of externe klacht. Klachtenfunctionaris Marion Roefs is te bereiken via:

Tel.: 040-2110311

E-mail: marion.roefs@ywcc.nl

klachtenreglement