Missie & Visie

Als niets meer werkt biedt Yes We Can Clinics voor veel jongeren tussen 13 en 23 jaar met psychische problemen, verslavingen en gedragsproblemen een oplossing. Onze aanpak en visie is voor veel jongeren (zo’n 70 procent van de cliënten) succesvol gebleken. Juist omdat we het niet alleen doen. Succesvolle behandeling vergt een stevige inzet van jongeren zelf en hun ouders/verzorgers. Zo’n gezamenlijke aanpak bij Yes We Can Clinics blijkt voor veel jongeren het keerpunt in hun leven.

Onze onderscheidende behandelvisie

Yes We Can Clinics werkt vanuit de (positieve) dynamiek van de groep, onze benadering is individueel- en systeemgericht en we werken met een strak kaderend programma. Onze kernwoorden zijn: openheid, eerlijkheid, bereidwilligheid en respect. Zo krijgen jongeren, jong volwassenen en hun ouders/verzorgers bij YWCC inzicht in hun gedrag en de achtergronden daarvan. Op die basis ontwikkelen we voor hen nieuwe handvatten om het leven weer op de rit te krijgen.

We werken met zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen vanuit een onvoorwaardelijke acceptatie van alle betrokkenen. We gaan confrontatie niet uit de weg. We willen alle problemen bespreekbaar maken – en daadwerkelijk delen.