Vergoeding behandeling

Yes We Can Clinics levert het meest intensieve behandelprogramma voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar met psychische problemen, verslavingen en gedragsproblemen. Hiermee voorkomen wij in heel veel gevallen dat jongeren in een gesloten setting terechtkomen en door onze hoge effectiviteit hebben jongeren na Yes We Can Clinics geen specialistische zorg meer nodig.

Wij hebben een intensief 24/7 programma van 10 weken met aansluitend 10 weken nazorg dat jongeren samen met 60 andere fellows doorlopen. Ze leren om samen te erkennen dat ze problemen hebben, om hulp te vragen en de problemen aan te pakken. Daarnaast bieden wij als één van de enige klinieken in Nederland een zeer uitgebreid behandelprogramma voor ouders en/of verzorgers.

Wij leveren specialistische Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ). Yes We Can Clinics is als toegelaten instelling opgenomen in het register van het Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners (AGB). Onze AGB-code is 22-227299. Door deze toelating is Yes We Can Clinics herkenbaar voor alle Nederlandse zorgverzekeraars als erkende instelling voor Geestelijke GezondheidsZorg.

Is de jongere achttien jaar of ouder, dan is de vergoeding voor de behandeling de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar. Wordt een jongere tijdens de behandeling 18 jaar? Dan betaalt de gemeente tot 18 jaar de behandeling en vanaf 18 jaar betaalt de verzekeraar de behandeling.

13 t/m 17 jaar

De gemeenten hebben voor 2018 contracten afgesloten met aanbieders voor jeugdhulp en jeugd ggz. Yes We Can Clinics heeft als specialistische jeugd ggz instelling met bijna alle gemeenten contracten afgesloten. Dat betekent dat we ook in 2018 jongeren uit vrijwel het hele land kunnen behandelen

Yes We Can Clinics vraagt toestemming voor de behandeling aan de betreffende gemeente. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts of het wijkteam/CJG van de gemeente nodig. Een dergelijke verwijzing kan ook door een gecertificeerde instelling (bijvoorbeeld jeugdreclassering) afgegeven worden.

Belangrijk bij aanmelding van een jongere die jonger dan 18 jaar is: Yes We Can Clinics vraagt geen eigen bijdrage voor de intake en/of behandeling. In principe worden de kosten volledig door de gemeente vergoed.

18 t/m 23 jaar

Behandeling bij Yes We Can Clinics wordt vergoed door bijna alle zorgverzekeraars.

Belangrijk bij aanmelding van een jongere die 18 jaar of ouder is: Voor jongeren die 18 jaar of ouder zijn geldt dat de kosten voor de behandeling (inclusief intake) door de meeste verzekeraars wordt vergoed. In uitzonderingsgevallen vergoedt de verzekering de kosten van de behandeling niet of gedeeltelijk en is voorafgaande aan de behandeling, toestemming nodig van de zorgverzekeraar. In deze gevallen nemen wij direct na de aanmelding contact op.

Let op: voor uw zorgverzekering geldt een eigen risico. Als u zorgkosten maakt (ook in geval van enkel een intake) betaalt u het eerste deel zelf.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie over de vergoeding van de behandeling, kunt u contact opnemen met +31 (0)40 – 211 0311 en vragen naar de zorgadministratie.