Kwaliteit en verantwoording

Yes We Can Clinics is een erkende specialistische ggz-instelling en is door de Wet Toelatingen Zorginstellingen (WTZI) toegelaten om deze zorg te leveren. Yes We Can Clinics heeft een gecertificeerd kwaliteitssysteem en voldoet daarom aantoonbaar aan de voorwaarden en regels die gelden voor een zorginstelling. Yes We Can Clinics werkt met goed opgeleide professionals die geregistreerd zijn. Denk aan psychiaters, psychologen, orthopedagogen, verpleegkundigen en agogen/maatschappelijk werkers. Zij voldoen aan de eisen die gelden voor hun beroepsgroep en houden zich aan hun beroepscode.

Yes We Can Clinics is aangesloten bij de landelijke Stichting Benchmark Gezondheidszorg (SBG) en levert gegevens aan over de uitkomsten van geleverde zorg (Routine Outcome Measurement, ook wel ROM). Wij staan momenteel op de derde plek als meest effectieve in deze benchmark. We streven er natuurlijk naar om onze fellows alleen de allerbeste zorg te bieden. Op het onfhankelijke platform zorgkaart.nl worden wij gewaardeerd met een 8,5 en beveelt 99% ons aan. Daarnaast voert Yes We Can Clinics klanttevredenheidsonderzoeken uit. 

Kerncijfers 2018

Cijfers

Cliënten

Aantal behandelingen gestart in 2018 1.041
Aantal jongeren die op 31-12-2018 in behandeling zijn 171
Gemiddelde leeftijd jongeren m.b.t. aantal gestarte behandelingen in 2018  18,2 jaar
Aantal aanmeldingen in 2018 1.880
Aantal beschikbare bedden 120

Organisatie

Hoofdkantoor Eindhoven
Aantal behandellocaties in 2018 4

Privacyregelement
Ook Yes We Can Clinics houdt rekening met de AVG die per 25 mei van kracht is. Wij gebruiken persoonsinformatie om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. We zijn uiterst voorzichtig met de gegevens die we verzamelen. Hoe we hier mee omgaan, hebben we puntsgewijs onder elkaar gezet in ons nieuwe privacyregelement.

Aanmelden voor een intakegesprek

Wilt u iemand aanmelden voor een intakegesprek? Vul dan ons intakeformulier in. Heeft u nog vragen? Twijfel niet en bel ons op 040-2110311.

Intake formulier