Seminar

Op 3 december organiseert Yes We Can Clinics het ééndaags seminar “Jongeren en verslaving, verbinden, veranderen, herstel, Yes We Can “. Tijdens dit seminar zullen verschillende sprekers u meenemen in onze visie op verslaving en herstel bij jongeren en u kennis laten maken met ervaringsverhalen en ervaringskennis.

Doel van het seminar is om ervoor te zorgen dat u beter aan kunt sluiten bij de doelgroep ‘jongeren met een verslaving’ en deze doelgroep kunt motiveren om tijdig passende hulp te vragen en te kiezen voor duurzaam herstel.

Het seminar duurt van 10:00 uur tot 15:00 uur en vindt plaats in de nazorglokatie van Yes We Can Clinics,  gevestigd aan de Hollandse Kade 5 in Abcoude. Met het bijwonen van dit seminar kunt u studiepunten verdienen voor SKJ, LV POH-GGZ en/of Registerplein.

Het seminar is gericht op een viertal competenties:
1. Vakinhoudelijk handelen: prognose en mogelijkheden inschatten van jongeren met middelenmisbruik/verslaving en probleemverheldering (oa. Co-morbiditeit).
2. Communicatie: psycho-educatie en voorlichting, gesprekstechnieken en effecten van verbale en non-verbale uitingen.
3. Samenwerkingspartner: rol van POH-GGz in toeleiding en nazorg
4. Gezondheidsbevorderaar: contact maken met zorg-mijdende patiënt, signaleren van gezondheidsrisico’s.

Na afloop van het seminar ontvangt u van ons een certificaat als bewijs van deelname.

Wilt u zich aanmelden voor deze dag? Vult u dan onderstaand formulier in. Dan zien we u hopelijk op 3 december!