Hoe wij behandelen bij jongeren

Alle jongeren en jongvolwassenen hebben wel eens te kampen met gedragsproblemen. Ouders constateren dan ongewoon, of tegendraads en afwijkend gedrag. De jongere houdt zich niet aan afspraken, wordt uit het niets boos of komt te laat thuis. Dit hoort bij het opgroeien en ontwikkelen van de jongeren. In sommigen gevallen worden de gedragsproblemen steeds heftiger, nemen deze zeer negatieve (destructieve) vormen aan en blijkt dat er meer aan de hand is dan enkel problematisch gedrag. Vaak gaat dit gepaard met problemen op school of op het werk, moeite en problemen met vriendschappen en/of relaties, problemen met autoriteit, impulsiviteit, vermijden, aggresiviteit, vandalisme,liegen, manipuleren en bedriegen. Oorzaken van gedragsproblemen zijn bijvoorbeeld gezinsproblematiek, trauma's uit de jeugd, verslaving of misschien een psychisch probleem. Gevolgen van probleemgedrag zijn bijvoorbeeld uit de les gestuurd worden, niet meer aanwezig zijn op school, vroegtijdig schoolverlaten, geen verantwoording afleggen, weglopen van huis, geen goede band meer hebben met ouders en familieleden, vrienden laten vallen, een loverboy-situatie of zelfs in aanraking komen met de politie. Als het problematische gedrag van de jongere uit de hand loopt is het vluchten in dit gedrag niet de juiste oplossing.

Veelvoorkomende gedragsproblemen

Er worden bij ons veel verschillende gedragsproblemen behandeld. Veel van onze medewerkers zijn ervaringsdeskundig en hebben vroeger zelf soortgelijke problemen gehad. Dat zorgt voor veel herkenning. Veelvoorkomende gedragsproblemen die bij ons behandeld worden zijn:

Leren omgaan met gedragsproblemen

Het ervaren en professionele team van Yes We Can Clinics kan de gedragsproblemen niet alleen vóór, maar ook juist mét de jongere in kaart brengen, om vervolgens samen te zoeken naar manieren en mogelijkheden om met gedragsproblemen om te leren gaan, zodat de jongere zijn of haar destructieve leven voorgoed achter zich kan laten en een prachtige toekomst tegemoet kan gaan. Yes We Can Clinics streeft ernaar om tijdens de behandeling eventuele medicatie die de jongeren al krijgen naar nul of naar zo min mogelijk af te bouwen.

Behandeling van gedragsproblemen

Wij proberen ieder soort probleem en elke jongere te helpen door samen te werken aan ontwikkeling en herstel, zelfs als dit moeilijk of onmogelijk lijkt. We vinden het belangrijk dat we de jongeren helpen in een omgeving die warm, liefdevol en vertrouwd aanvoelt, zodat ze vervolgens herstellen in een mooi leven dat iedere jongere verdient.

Het behandeltraject van gedragsproblemen bij Yes We Can Clinics

  • Aanmelden
  • Intakegesprek
  • Interne opname
  • Na de opname
  •  
  • Lees het verhaal van Hans en Ila, ouders van Julia

"Eindelijk kunnen we weer genieten"

We kunnen eindelijk weer genieten, na zeven jaar 'gedoe' met Julia. Dan hebben we het over gedoe dat steeds weer een stapje verder ging: van onschuldig een pen vergeten terug te geven op de lagere school, naar spijbelen, wietgebruik, agressief taalgebruik en fysiek geweld, zwaardere middelengebruik, vele relaties, dagen wegblijven, (dreigen tot) zelfmoordpogingen tot totale fysieke, hygiënische en mentale verwaarlozing.

Wij lieten ons gezin geheel terroriseren door Julia en kregen het niet gekeerd. Wij en de jarenlange hulpverlening hebben ons voornamelijk gefocust op het veranderen van Julia. Toen zij 16 jaar was hadden wij behoefte aan begeleiding voor onszelf. Wat konden wij anders doen? Die hulp hebben we gekregen in de vorm van FFT (functional family therapy). Die therapie is voor ons dramatisch verlopen en het ging rap slechter met Julia en zeker met ons als ouders. Maar ook haar thuiswonende zus en bonuszus hadden flink te lijden onder de situatie. Voor hen voelde thuis niet meer als een veilige, warme, gezellige en altijd gastvrije thuis.

Toen Julia 16 jaar was hadden we ons eerste contact met YWCC. Zij is toen door de intake gegaan en 'geschikt' bevonden, maar wilde uiteindelijk toch niet gaan. Toen ze 20 jaar was ging het zo slecht met haar en met ons, dat we haar voor de keus hebben gesteld: of intensieve dagelijkse behandeling óf opname in een jeugdkliiniek óf op zichzelf gaan wonen. Het was toen mei 2016 en we hebben haar de tijd gegeven tot de zomervakantie. Ze had al snel haar keuze gemaakt voor YWCC en op 31 augustus volgde de opname. 

Lees het hele verhaal van Hans en Ila, ouders van Julia en dat van anderen in ons e-book.

Hans en Ila, ouders van Julia (1995)