Vermijdend gedrag

Jongeren die vermijdend gedrag vertonen, voelen zich in vriendschappen en relaties met de omgeving vaak erg angstig en onzeker. Ze vinden het moeilijk om te laten zien wie ze echt zijn en open zijn tegenover anderen is niet aan de orde van de dag. Daardoor ontstaat de neiging om aan de zijlijn te gaan staan en eerst de kat uit de boom te kijken totdat ze zeker weten dat ze geaccepteerd worden. Vaak zijn ze bang om iets verkeerds te doen of te zeggen en zijn alleen maar bezig met de gedachten hoe iemand anders over hen denkt. Als ze deze vraag aan zichzelf stellen dan is hun conclusie altijd negatief. Dit vermijdend gedrag kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld een trauma, depressie, een sterk negatief zelfbeeld of een pestverleden.

Behandeling van vermijdend gedrag

Als de jongere structurele vormen van gedragsproblemen gaat vertonen en dit dus destructieve vormen aan gaat nemen is er meer aan de hand. Dat behoeft dus adequate en gerichte duiding, coaching en sturing. Het team van Yes We Can Clinics kan deze gedragsproblemen voor en met de jongere zelf in kaart brengen, zodat deze zijn of haar destructieve leven voorgoed achter zich kan laten en een prachtige toekomst tegemoet kan gaan. Yes We Can Clinics streeft ernaar om tijdens de behandeling eventuele medicatie die de jongeren al krijgen naar nul of naar zo min mogelijk af te bouwen.

Wilt u meer weten over Yes We Can Clinics of heeft u vragen? Neem dan contact op met ons via +31 (0)40 – 211 0311 of stuur een e-mail via het contactformulier.