ADHD

Wanneer kinderen of jongeren minstens zes maanden onoplettend, impulsief en hyperactief gedrag vertonen, kan men spreken van een aandachtstekortstoornis, impulsiviteit of hyperactiviteit. Er is geen algemeen aanvaarde psychologische of neurofysiologische test waarmee de diagnose aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) eenduidig is vast te stellen.

Effecten van ADHD 

Jongeren met ADHD zijn vaak rusteloos, impulsief, vermijdend, sociaal geïsoleerd en kunnen zich moeilijk concentreren. Bij een aandachtstekortstoornis is er vooral sprake van concentratieproblemen; de jongere is  snel afgeleid door zijn of haar omgeving. Impulsiviteit zorgt ervoor dat jongeren niet altijd nadenken over wat ze doen en daardoor ook geen controle hebben over hun gedrag. Vooral op jongere leeftijd is er sprake van hyperactiviteit. De kinderen en jongeren zijn dan vooral in beweging. Bij Yes We Can Clinics zien we daarnaast regelmatig dat jongeren met ADHD door middel van zelfmedicatie, het roken van cannabis of ander drugsgebruik proberen om rust in hun hoofd te krijgen.

Behandeling van ADHD

Bij Yes We Can Clinics helpen we de jongeren om op een fijne en vertrouwde manier om te kunnen gaan met ADHD en prettig te kunnen functioneren in de samenleving. We kijken daarbij niet naar de ‘stickers’ die de jongeren in het verleden opgeplakt kregen of naar de dingen die de jongeren ‘niet kunnen’ of ‘fout’ doen, maar juist naar hun talenten en kwaliteiten. Yes We Can Clinics streeft ernaar om tijdens de behandeling eventuele medicatie die de jongeren al krijgen naar nul of naar zo min mogelijk mogelijk af te bouwen.

Hulpverlening is van belang omdat deze jongeren en jongvolwassenen een verhoogde kans hebben op een depressie of problematisch middelengebruik. Wilt u meer weten over Yes We Can Clinics of heeft u vragen? Neem dan contact op met ons via +31 (0)40 – 211 0311 of stuur een e-mail via het contactformulier.