ODD

Het gedrag van jongeren met ODD kenmerkt zich door de neiging om anderen opzettelijk lastig te vallen en te irriteren en agressiviteit. ODD is een stoornis die voorkomt bij kinderen. Het zorgt ervoor dat de betrokkene minder flexibel is dan leeftijdsgenoten. Hij of zij kan hierdoor minder goed omgaan met veranderingen. Ook zijn jongeren met ODD vaak gefrustreerd, raken ze snel van streek en kunnen ze niet goed omgaan met tegenslagen. Hierdoor ontstaan driftbuien en opstandig gedrag. Bij elke jongere is er wel eens sprake van opstandigheid. Pas als het negatieve gedrag niet in overeenstemming is met leeftijdsgebonden gedragsnormen, vaker voorkomt dan gemiddeld, de basisrechten van anderen schaadt en daarnaast al een langere tijd speelt en niet veroorzaakt wordt door andere omstandigheden, wordt er gesproken van ODD.

Behandeling van ODD

Bij Yes We Can Clinics helpen we de jongeren om op een fijne en vertrouwde manier om te kunnen gaan met ODD en prettig te kunnen functioneren in de samenleving. We kijken daarbij niet naar de ‘stickers’ die de jongeren in het verleden opgeplakt kregen of naar de dingen die de jongeren ‘niet kunnen’ of ‘fout’ doen, maar juist naar hun talenten en kwaliteiten. Yes We Can Clinics streeft ernaar om tijdens de behandeling eventuele medicatie die de jongeren al krijgen naar nul of naar zo min mogelijk mogelijk af te bouwen.

Hulpverlening is van belang omdat deze jongeren en jongvolwassenen een verhoogde kans hebben op een depressie of problematisch middelengebruik. Wilt u meer weten over Yes We Can Clinics of heeft u vragen? Neem dan contact op met ons via +31 (0)40 – 211 0311 of stuur een e-mail via het contactformulier.