Eetverslaving

Een eetverslaving kan vergeleken worden met andere verslavingen zoals bijvoorbeeld een game- of drugsverslaving. Een jongere is eetverslaafd als hij of zij dwangmatig voedsel en/of junkfood consumeert en eet om te vluchten van zijn of haar problemen. 

Effecten van een eetverslaving

Eten wordt vaak als emotionele troost gebruikt. Als het overeten dwangmatig wordt en men er geen regie meer over lijkt te hebben, spreken we van een eetverslaving. Vaak ervaart de jongere ook nog andere problemen zoals bijvoorbeeld verbroken vriendschappen doordat hij of zij zich constant afzondert, eenzaamheid, ruzie, isoleren, sociale angst en/of een negatief zelfbeeld. 

Oorzaken van een eetverslaving

Een eetverslaving kan verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat de jongere een negatieve gebeurtenis heeft meegemaakt in het verleden (bijvoorbeeld seksueel misbruik of mishandeling) of dat er negatieve sociale gebeurtenissen hebben plaatsgevonden (zoals pesten). Beiden kunnen resulteren in een trauma. Overmatig eten kent vaak onderliggende problematiek en is in veel gevallen een manier om te ontsnappen aan de realiteit. Soms kan het echter ook zo zijn dat een jongere "gewoon verslaafd" is, zonder aanwijsbare oorzaak.

Behandeling van een eetverslaving

Bij Yes We Can Clinics helpen we jongeren om hun eetverslaving op een gezonde manier de baas te worden en weer op een prettige manier te kunnen leven en functioneren in de samenleving. Hierbij helpen we jongeren met een verslaving om de muur die ze hebben opgetrokken langzaam af te breken, hun destructieve leven voorgoed achter zich te laten en een prachtige toekomst tegemoet te gaan. Yes We Can Clinics streeft ernaar om tijdens de behandeling eventuele medicatie die de jongeren al krijgen naar nul of naar zo min mogelijk af te bouwen.

Wilt u meer weten over Yes We Can Clinics of heeft u vragen? Neem dan contact op met ons via +31 (0)40 – 211 0311 of stuur een e-mail via het contactformulier.