Intakegesprek

Het behandeltraject binnen Yes We Can Clinics begint met een uitgebreide intakefase waarin de problematiek en hulpvraag in kaart gebracht wordt.

Het eerste deel van het intakegesprek wordt gedaan door een ervaringsdeskundige casemanager. De casemanager weet precies wat de jongere doormaakt en hoe hij of zij zich voelt. Daarnaast kijkt de casemanager naar de motivatie van de jongere. Tijdens het tweede deel van het intakegesprek richten de behandelaar en psychiater zich op het verkrijgen van een compleet beeld van de achtergrond van de jongere, de huidige situatie en zijn of haar directe omgeving.

Naast de intensieve behandeling van de jongere, worden ook de ouders/verzorgers zeer nadrukkelijk betrokken in de behandeling. Daarom verzoeken wij de ouder(s) aanwezig te zijn tijdens het intakegesprek, waardoor er meer inzicht verkregen wordt in de problematiek van de jongere en zijn of haar directe omgeving.

Voor het intakegesprek dient men de volgende stukken mee te nemen (anders kan de intake niet doorgaan):

  • Geldig identiteitsbewijs van deelnemer
  • Zorgpas of zorgpolis
  • Medicatielijst apotheek
  • Rapportage eerdere hulpverlening
  • Ingevulde verwijsbrief van de huisarts/andere verwijzer (Voorbeeld)

Voor jongeren die jonger dan 18 jaar zijn en tijdens de behandeling geen 18 worden kan de verwijzing ook plaatsvinden door het wijkteam of CJG van de gemeente, of door een gecertificeerde instelling (bijvoorbeeld jeugdreclassering).

In de laatste 1,5 uur van de intakefase krijgen de jongere en de ouders een uitvoerige uitleg over alle praktische zaken voor de behandeling.

De casemanager fungeert als contactpersoon voor de ouders van de jongere en de jongere zelf. De casemanager staat klaar voor vragen en zal altijd gevraagd advies geven. Voor, tijdens en naar wens ook eventueel na de behandeling.


Yes We Can Clinics Eindhoven Hoofdkantoor

Hoofdkantoor van Yes We Can Clinics in Eindhoven, waar het intakegesprek plaatsvindt.

 

Vraag een intakegesprek aan