Onderscheidende aanpak

De jeugdkliniek

Yes We Can Clinics is van mening dat jongeren weg moeten uit hun eigen omgeving om rust te creëren bij de jongere en zijn of haar omgeving.Regelmatig komt het voor dat jongeren uit hun omgeving weg moeten vanwege veiligheidsredenen.Daarom verblijft de jongere tijdens de opname op een unieke locatie in Hilvarenbeek.

Als niets meer werkt biedt Yes We Can Clinics voor veel jongeren tussen 13 en 23 jaar met psychische problemen, verslavingen en gedragsproblemen een oplossing. Onze aanpak is voor veel jongeren (zo’n 70 procent van de cliënten) succesvol gebleken. Juist omdat we het niet alleen doen. Succesvolle behandeling vergt een stevige inzet van jongeren zelf en hun ouders/verzorgers.
Zo’n gezamenlijk onderscheidende aanpak bij Yes We Can Clinics blijkt voor veel jongeren het keerpunt in hun leven.

Onze onderscheidende behandelvisie

Yes We Can Clinics werkt vanuit de (positieve) dynamiek van de groep, onze benadering is individueel- en systeemgericht en we werken met een strak kaderend programma. Zo krijgen jongeren, jong volwassenen en hun ouders/verzorgers bij YWCC inzicht in hun gedrag en de achtergronden daarvan. Op die basis ontwikkelen we voor hen nieuwe handvatten om het leven weer op de rit te krijgen.

We werken met zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen vanuit een onvoorwaardelijke acceptatie van alle betrokkenen. We gaan confrontatie niet uit de weg. We willen alle problemen bespreekbaar maken – en daadwerkelijk delen.

Wachtlijsten

Zie hier de actuele wachttijden

Specialistisch team

Het team van Yes We Can Clinics bestaat uit meerdere BIG-geregistreerde behandelaren zoals psychiaters, verslavingsartsen, psychotherapeuten en GZ-psychologen. Verder bestaat het behandelteam uit psychologen, familietherapeuten, ervaringsdeskundige counselors, SPH’ers, SPV’ers, orthopedagogen, systeemtherapeuten, verpleegkundigen en jongerencoaches om het behandelproces te begeleiden. Een vaste casemanager en behandelaar is contactpersoon voor de ouders van de jongere.

Zij begrijpen wat u doormaakt en dat vindt u terug in de hulpverlening.

Samenwerking eerste lijn

Yes We Can Clinics onderhoudt goede banden met de professionals die u en uw kind hebben verwezen, zoals de huisarts of jeugdzorg. Dat maakt dat hij of zij volledig op de hoogte is van wat u en uw kind heeft bereikt en heeft doorgemaakt of nog nodig heeft aan behandeling.

Vraag een intakegesprek aan