Inspectie voor de Gezondheidszorg positief over Yes We Can

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een positief oordeel afgegeven over Yes We Can Clinics. IGZ heeft Yes We Can beoordeeld op 24 terreinen. Dat varieerde van het hebben van bekwaam en deskundig personeel tot bijvoorbeeld het hebben van een kwaliteitscertificaat. In het definitieve rapport van augustus 2014 oordeelde IGZ dat Yes We Can Clinics op alle terreinen positief scoort.

IGZ heeft in september 2013 een inspectiebezoek gebracht aan Yes We Can. Dit gebeurt standaard, zonder vooraankondiging, bij nieuwe toetreders die vallen onder de Kwaliteitswet zorginstellingen. Na de eerste bevindingen deed IGZ enkele verbetervoorstellen. Deze zijn inmiddels uitgevoerd.

Jan Willem Poot, voorzitter van de Raad van Bestuur: “Terecht wordt in Nederland kritisch gekeken naar zorgaanbieders en de wijze waarop we functioneren. Controle door een inspectie maakt daar vanzelfsprekend onderdeel van uit. Yes We Can Clinics is er trots op dat we nu op alle criteria van de inspectie positief scoren. Het is opnieuw een bevestiging dat we er in relatief korte tijd –Yes We Can begon in 2011- in zijn geslaagd een professionele organisatie op te zetten die voldoet aan alle eisen en regels voor zorginstellingen.”

Lees verder

Vijf jaar Yes We Can in beeld

Yes We Can Clinics bestaat vijf jaar. In het boek ‘Yes We Can – Als niets meer werkt’ vertellen jongeren en ouders hoe Yes We Can hen heeft geholpen. Hoe bepaalden hun verslavingen en gedragsstoornissen hun leven? Waarom kwamen ze bij Yes We Can Clinics terecht? En hoe heeft de behandeling ervoor gezorgd dat ze hun leven weer terug hebben en op een goede manier met de verslaving en stoornissen kunnen omgaan? Medewerkers van Yes We Can Clinics gaan in op de behandelmethode en hun eigen levensverhalen. Het boek is hier digitaal te lezen.

Boek Yes We Can

Vijf jaar Yes We Can in beeld
>

Vijf jaar Yes We Can in beeld

Yes We Can Clinics bestaat vijf jaar. In het boek ‘Yes We Can – Als niets meer werkt’ vertellen jongeren en ouders hoe Yes We Can hen heeft geholpen. Hoe bepaalden hun verslavingen en gedragsstoornissen hun leven? Waarom kwamen ze bij Yes We Can Clinics terecht? En hoe heeft de behandeling ervoor gezorgd dat ze hun leven weer terug hebben en op een goede manier met de verslaving en stoornissen kunnen omgaan? Medewerkers van Yes We Can Clinics gaan in op de behandelmethode en hun eigen levensverhalen. Het boek is hier digitaal te lezen.

Boek Yes We Can

Inspectie positief over Yes We Can
>

Gesprekken met jongeren over hun ervaringen in de jeugdkliniek van Yes We Can Clinics, over hun verslavingen, gedragsstoornissen en hun gedragsproblemen.

Lees meer

Inspectie voor de Gezondheidszorg positief over Yes We Can

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een positief oordeel afgegeven over Yes We Can Clinics. IGZ heeft Yes We Can beoordeeld op 24 terreinen. Dat varieerde van het hebben van bekwaam en deskundig personeel tot bijvoorbeeld het hebben van een kwaliteitscertificaat. In het definitieve rapport van augustus 2014 oordeelde IGZ dat Yes We Can Clinics op alle terreinen positief scoort.

IGZ heeft in september 2013 een inspectiebezoek gebracht aan Yes We Can. Dit gebeurt standaard, zonder vooraankondiging, bij nieuwe toetreders die vallen onder de Kwaliteitswet zorginstellingen. Na de eerste bevindingen deed IGZ enkele verbetervoorstellen. Deze zijn inmiddels uitgevoerd.

Jan Willem Poot, voorzitter van de Raad van Bestuur: “Terecht wordt in Nederland kritisch gekeken naar zorgaanbieders en de wijze waarop we functioneren. Controle door een inspectie maakt daar vanzelfsprekend onderdeel van uit. Yes We Can Clinics is er trots op dat we nu op alle criteria van de inspectie positief scoren. Het is opnieuw een bevestiging dat we er in relatief korte tijd –Yes We Can begon in 2011- in zijn geslaagd een professionele organisatie op te zetten die voldoet aan alle eisen en regels voor zorginstellingen.”

Lees verder
Introductie video
>

Gesprekken met jongeren over hun ervaringen in de jeugdkliniek van Yes We Can Clinics, over hun verslavingen, gedragsstoornissen en hun gedragsproblemen.

Lees meer

Gespecialiseerde Jeugd GGZ kliniek

Heeft uw kind of heb jij een gedragsstoornis, verslaving of gedragsprobleem? Zoals ADHD, ADD, ODD, stemmingsproblemen, drugsverslaving, gameverslaving, gokverslaving of faalangst? Yes We Can Clinics is een gespecialiseerde Jeugd GGZ en behandelt volgens unieke, effectieve en beproefde methodes.

Lees meer

 

Doel van ons behandelprogramma

Wij bieden 10 weken lang een intensief, intern behandelprogramma plus nazorg voor jongeren tussen de 13 en 21 jaar, en een intensief programma voor de ouders/verzorgers. Het doel van de behandeling is om jongeren en jong volwassenen uit hun zelfdestructieve ban te halen. Met het terugkrijgen van de eigenwaarde creëert de jongere nieuwe doelen waarop weer positieve keuzes gemaakt kunnen worden. Yes We Can Clinics is uniek in de jeugdzorg.

Lees meer

Effectiviteit en Tevredenheid

  • Heb je door de behandeling meer grip op je problemen gekregen? 73% zegt Ja

  • Heb je jouw doelen dankzij de behandeling bereikt? 73% zegt Ja

  • Vind je de hulpverlener deskundig? 73% zegt Ja

  • Vind je de behandeling de juiste aanpak voor jouw problemen? 71% zegt Ja

Lees meer