Jeugdzorgtransitie

Op 1 januari 2015 vindt de transitie van de jeugdzorg en Jeugd GGZ plaats. Voor de ambulante jeugdzorg is dit vermoedelijk een positieve ontwikkeling. Maar de meer specialistische Jeugd GGZ, met ernstige problematiek als zware verslavingen en complexe gedragsstoornissen, is niet automatisch beter ‘in de buurt’ te organiseren. Yes We Can Clinics ziet het als uitdaging om met gemeenten en regio’s afspraken te maken om voor jongeren waarvoor ambulante behandelingen in de buurt niet (meer) werken wel de juiste zorg te bieden.

Lees verder

“Ik kan, jij kan, wij kunnen afkicken.” Met die kop stond er op 1 februari 2014 een artikel over Yes We Can Clinics in Volkskrant Magazine. In een zes pagina’s tellende achtergrondreportage wordt beschreven en in beeld gebracht hoe Yes We Can Clinics werkt. Voor veel jongeren draait het om de keuze tussen de aanpak van Yes We Can óf het huis uit gaan.

Voor het maken van de reportage was verslaggeefster Anneke Stoffelen van De Volkskrant twee dagen te gast in de kliniek in de Ardennen. Ze kreeg de gelegenheid om aanwezig te zijn bij groepssessies en gesprekken te voeren met medewerkers en cliënten van Yes We Can Clinics. In verband met de privacy van onze cliënten zijn de namen gefingeerd. Ook is aan de ‘hoofdrolspelers’ in het verhaal toestemming gevraagd om het verhaal te mogen publiceren. In de reportage van De Volkskrant wordt gerefereerd aan een onderzoek naar de tevredenheid onder voormalige cliënten en hun ouders/verzorgers. Dit onderzoek van augustus 2013 is hier te lezen.

 

Lees meer

Reportage over YWCC in de Volkskrant
>

“Ik kan, jij kan, wij kunnen afkicken.” Met die kop stond er op 1 februari 2014 een artikel over Yes We Can Clinics in Volkskrant Magazine. In een zes pagina’s tellende achtergrondreportage wordt beschreven en in beeld gebracht hoe Yes We Can Clinics werkt. Voor veel jongeren draait het om de keuze tussen de aanpak van Yes We Can óf het huis uit gaan.

Voor het maken van de reportage was verslaggeefster Anneke Stoffelen van De Volkskrant twee dagen te gast in de kliniek in de Ardennen. Ze kreeg de gelegenheid om aanwezig te zijn bij groepssessies en gesprekken te voeren met medewerkers en cliënten van Yes We Can Clinics. In verband met de privacy van onze cliënten zijn de namen gefingeerd. Ook is aan de ‘hoofdrolspelers’ in het verhaal toestemming gevraagd om het verhaal te mogen publiceren. In de reportage van De Volkskrant wordt gerefereerd aan een onderzoek naar de tevredenheid onder voormalige cliënten en hun ouders/verzorgers. Dit onderzoek van augustus 2013 is hier te lezen.

 

Lees meer

Informatie voor gemeenten en regio's
>

Gesprekken met jongeren over hun ervaringen in de jeugdkliniek van Yes We Can Clinics, over hun verslavingen, gedragsstoornissen en hun gedragsproblemen.

Lees meer

Jeugdzorgtransitie

Op 1 januari 2015 vindt de transitie van de jeugdzorg en Jeugd GGZ plaats. Voor de ambulante jeugdzorg is dit vermoedelijk een positieve ontwikkeling. Maar de meer specialistische Jeugd GGZ, met ernstige problematiek als zware verslavingen en complexe gedragsstoornissen, is niet automatisch beter ‘in de buurt’ te organiseren. Yes We Can Clinics ziet het als uitdaging om met gemeenten en regio’s afspraken te maken om voor jongeren waarvoor ambulante behandelingen in de buurt niet (meer) werken wel de juiste zorg te bieden.

Lees verder
Introductie video
>

Gesprekken met jongeren over hun ervaringen in de jeugdkliniek van Yes We Can Clinics, over hun verslavingen, gedragsstoornissen en hun gedragsproblemen.

Lees meer

Gespecialiseerde Jeugd GGZ kliniek

Heeft uw kind of heb jij een gedragsstoornis, verslaving of gedragsprobleem? Zoals ADHD, ADD, ODD, stemmingsproblemen, drugsverslaving, gameverslaving, gokverslaving of faalangst? Yes We Can Clinics is een gespecialiseerde Jeugd GGZ en behandelt volgens unieke, effectieve en beproefde methodes.

13-0513-I Certificatielogo_YWCCYes We Can Clinics streeft ernaar zich continu te verbeteren voor de kwaliteit van de zorg. Yes We Can Clinics heeft een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem, dat voldoet aan de eisen gesteld in NEN-EN-ISO9001:2008 en is tevens getoetst op de eisen van het HKZ-certificatieschema voor Geestelijke Gezondheidszorg 2009.

Lees meer

Doel van ons behandelprogramma

Wij bieden 10 weken lang een intensief, intern behandel-programma plus nazorg voor jongeren tussen de 13 en 21 jaar, en een intensief programma voor de ouders/verzorgers. Het doel van de behandeling is om jongeren en jong volwassenen uit hun zelfdestructieve ban te halen. Met het terugkrijgen van de eigenwaarde creëert de jongere nieuwe doelen waarop weer positieve keuzes gemaakt kunnen worden. Yes We Can Clinics is uniek in de jeugdzorg.

Lees meer

Tevredenheid en effectiviteit

  • 93% van de ouders geeft aan tevreden te zijn over het behandelprogramma

  • 86% van de cliënten heeft na de behandeling een dagbesteding

  • 70% van de cliënten heeft geen zorg meer na de behandeling

  • 80% van de ouders/verzorgers geeft aan verbetering bij hen zelf te zien door het familieprogramma

Lees meer