Inspectie voor de Gezondheidszorg positief over Yes We Can

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een positief oordeel afgegeven over Yes We Can Clinics. IGZ heeft Yes We Can beoordeeld op 24 terreinen. Dat varieerde van het hebben van bekwaam en deskundig personeel tot bijvoorbeeld het hebben van een kwaliteitscertificaat. In het definitieve rapport van augustus 2014 oordeelde IGZ dat Yes We Can Clinics op alle terreinen positief scoort.

IGZ heeft in september 2013 een inspectiebezoek gebracht aan Yes We Can. Dit gebeurt standaard, zonder vooraankondiging, bij nieuwe toetreders die vallen onder de Kwaliteitswet zorginstellingen. Na de eerste bevindingen deed IGZ enkele verbetervoorstellen. Deze zijn inmiddels uitgevoerd.

Jan Willem Poot, voorzitter van de Raad van Bestuur: “Terecht wordt in Nederland kritisch gekeken naar zorgaanbieders en de wijze waarop we functioneren. Controle door een inspectie maakt daar vanzelfsprekend onderdeel van uit. Yes We Can Clinics is er trots op dat we nu op alle criteria van de inspectie positief scoren. Het is opnieuw een bevestiging dat we er in relatief korte tijd –Yes We Can begon in 2011- in zijn geslaagd een professionele organisatie op te zetten die voldoet aan alle eisen en regels voor zorginstellingen.”

Lees verder

“Ik kan, jij kan, wij kunnen afkicken.” Met die kop stond er op 1 februari 2014 een artikel over Yes We Can Clinics in Volkskrant Magazine. In een zes pagina’s tellende achtergrondreportage wordt beschreven en in beeld gebracht hoe Yes We Can Clinics werkt. Voor veel jongeren draait het om de keuze tussen de aanpak van Yes We Can óf het huis uit gaan.

Voor het maken van de reportage was verslaggeefster Anneke Stoffelen van De Volkskrant twee dagen te gast in de kliniek in de Ardennen. Ze kreeg de gelegenheid om aanwezig te zijn bij groepssessies en gesprekken te voeren met medewerkers en cliënten van Yes We Can Clinics. In verband met de privacy van onze cliënten zijn de namen gefingeerd. Ook is aan de ‘hoofdrolspelers’ in het verhaal toestemming gevraagd om het verhaal te mogen publiceren. In de reportage van De Volkskrant wordt gerefereerd aan een onderzoek naar de tevredenheid onder voormalige cliënten en hun ouders/verzorgers. Dit onderzoek van augustus 2013 is hier te lezen.

 

Lees meer

Reportage over YWCC in de Volkskrant
>

“Ik kan, jij kan, wij kunnen afkicken.” Met die kop stond er op 1 februari 2014 een artikel over Yes We Can Clinics in Volkskrant Magazine. In een zes pagina’s tellende achtergrondreportage wordt beschreven en in beeld gebracht hoe Yes We Can Clinics werkt. Voor veel jongeren draait het om de keuze tussen de aanpak van Yes We Can óf het huis uit gaan.

Voor het maken van de reportage was verslaggeefster Anneke Stoffelen van De Volkskrant twee dagen te gast in de kliniek in de Ardennen. Ze kreeg de gelegenheid om aanwezig te zijn bij groepssessies en gesprekken te voeren met medewerkers en cliënten van Yes We Can Clinics. In verband met de privacy van onze cliënten zijn de namen gefingeerd. Ook is aan de ‘hoofdrolspelers’ in het verhaal toestemming gevraagd om het verhaal te mogen publiceren. In de reportage van De Volkskrant wordt gerefereerd aan een onderzoek naar de tevredenheid onder voormalige cliënten en hun ouders/verzorgers. Dit onderzoek van augustus 2013 is hier te lezen.

 

Lees meer

Inspectie positief over Yes We Can
>

Gesprekken met jongeren over hun ervaringen in de jeugdkliniek van Yes We Can Clinics, over hun verslavingen, gedragsstoornissen en hun gedragsproblemen.

Lees meer

Inspectie voor de Gezondheidszorg positief over Yes We Can

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een positief oordeel afgegeven over Yes We Can Clinics. IGZ heeft Yes We Can beoordeeld op 24 terreinen. Dat varieerde van het hebben van bekwaam en deskundig personeel tot bijvoorbeeld het hebben van een kwaliteitscertificaat. In het definitieve rapport van augustus 2014 oordeelde IGZ dat Yes We Can Clinics op alle terreinen positief scoort.

IGZ heeft in september 2013 een inspectiebezoek gebracht aan Yes We Can. Dit gebeurt standaard, zonder vooraankondiging, bij nieuwe toetreders die vallen onder de Kwaliteitswet zorginstellingen. Na de eerste bevindingen deed IGZ enkele verbetervoorstellen. Deze zijn inmiddels uitgevoerd.

Jan Willem Poot, voorzitter van de Raad van Bestuur: “Terecht wordt in Nederland kritisch gekeken naar zorgaanbieders en de wijze waarop we functioneren. Controle door een inspectie maakt daar vanzelfsprekend onderdeel van uit. Yes We Can Clinics is er trots op dat we nu op alle criteria van de inspectie positief scoren. Het is opnieuw een bevestiging dat we er in relatief korte tijd –Yes We Can begon in 2011- in zijn geslaagd een professionele organisatie op te zetten die voldoet aan alle eisen en regels voor zorginstellingen.”

Lees verder
Introductie video
>

Gesprekken met jongeren over hun ervaringen in de jeugdkliniek van Yes We Can Clinics, over hun verslavingen, gedragsstoornissen en hun gedragsproblemen.

Lees meer

Gespecialiseerde Jeugd GGZ kliniek

Heeft uw kind of heb jij een gedragsstoornis, verslaving of gedragsprobleem? Zoals ADHD, ADD, ODD, stemmingsproblemen, drugsverslaving, gameverslaving, gokverslaving of faalangst? Yes We Can Clinics is een gespecialiseerde Jeugd GGZ en behandelt volgens unieke, effectieve en beproefde methodes.

Yes We Can Clinics ziet het als uitdaging om met gemeenten en regio’s en verzekeraars afspraken te maken om voor jongeren waarvoor ambulante behandelingen in de buurt niet (meer) werken wel de juiste zorg te bieden.

Lees meer

Doel van ons behandelprogramma

Wij bieden 10 weken lang een intensief, intern behandel-programma plus nazorg voor jongeren tussen de 13 en 21 jaar, en een intensief programma voor de ouders/verzorgers. Het doel van de behandeling is om jongeren en jong volwassenen uit hun zelfdestructieve ban te halen. Met het terugkrijgen van de eigenwaarde creëert de jongere nieuwe doelen waarop weer positieve keuzes gemaakt kunnen worden. Yes We Can Clinics is uniek in de jeugdzorg.

Lees meer

Tevredenheid en effectiviteit

  • 93% van de ouders geeft aan tevreden te zijn over het behandelprogramma

  • 86% van de cliënten heeft na de behandeling een dagbesteding

  • 70% van de cliënten heeft geen zorg meer na de behandeling

  • 80% van de ouders/verzorgers geeft aan verbetering bij hen zelf te zien door het familieprogramma

Lees meer