Vermijdend gedrag

Vermijdend gedrag

Tieners en jongvolwassenen met vermijdend gedrag vertonen een patroon van ernstige sociale angst, sociale remming, gevoelens van ontoereikendheid en minderwaardigheid. Wij bieden intensieve begeleiding en staan met een multidisciplinair team voor hen klaar!

Aanmelden voor een intakegesprek

Heeft u een vraag?

Twijfel niet en bel ons op +31 (0)40 211 0311  (bereikbaar op werkdagen van 8:30 uur tot 18:00 uur) of maak gebruik van ons contactformulier.

Wat is vermijdend gedrag?

Mensen die vermijdend gedrag vertonen, voelen zich vaak erg angstig en onzeker in vriendschappen en relaties. Ze voelen zich minderwaardig en zijn erg gevoelig voor kritiek en het oordeel van anderen. Ook vinden ze het moeilijk om te laten zien wie ze werkelijk zijn. Hierdoor hebben ze de neiging om aan de zijlijn te blijven staan en te kijken hoe de wind waait, totdat ze er zeker van zijn dat ze geaccepteerd worden.

Als vermijdend gedrag lang aanhoudt en ingrijpende gevolgen heeft voor de persoon zelf en de omgeving, wordt ook wel gesproken van een vermijdende persoonlijkheidsstoornis of ontwijkende persoonlijkheidsstoornis.

Vermijdend gedrag en jongeren

Jongeren die kampen met vermijdend gedrag zijn erg bang om iets verkeerds te doen of te zeggen en uitgelachen te worden. Ze maken zich steeds zorgen over hoe iemand anders over hen denkt. Als ze zich deze vraag stellen dan is hun conclusie altijd negatief. Liever vermijden ze alle activiteiten die gepaard gaan met sociale contacten en interactie. Dit kan het gevolg zijn van een trauma, depressie, een sterk negatief zelfbeeld of bijvoorbeeld een geschiedenis van herhaalde afwijzing en gepest worden.

Het kost veel energie om steeds maar het gevoel te hebben tekort te schieten. Jongeren met vermijdend gedrag voelen zich dan ook vaak moe, somber en futloos. Ook levert het veel stress op, wat weer kan leiden tot angstklachten.

Bij Yes We Can Clinics hebben we veel ervaring met gedragsproblemen, angststoornissen en andere problemen. Stap voor stap helpen we de jongeren om weer positief in het leven te staan en het contact met anderen weer leuk te gaan vinden. Ons multidisciplinaire team is zeer betrokken bij de jongeren en staat constant klaar om alle nodige steun en begeleiding te bieden. 

Meike

Meike werd behandeld voor een depressie, vermijdend gedrag en drugsproblemen.

Kenmerken en symptomen van vermijdend gedrag

Mensen met vermijdend gedrag kun je herkennen aan onder andere de volgende kenmerken en symptomen:

  • ze vermijden activiteiten waar (veel) sociaal contact bij komt kijken;
  • ze zijn erg bang voor kritiek, afkeuring of afwijzing;
  • ze voelen zich minderwaardig ten opzichte van anderen (laag zelfbeeld);
  • ze zijn vaak verlegen, stil en geremd;
  • ze beschouwen zichzelf vaak als ‘waardeloos’ ‘niet leuk’ of ‘saai’;
  • ze durven alleen contact met mensen als ze zeker weten dat ze aardig gevonden worden;
  • ze denken al snel in termen van risico’s, ook als het gaat om gewone, alledaagse situaties.

Behandeling van vermijdend gedrag

Bij Yes We Can Clinics leren we jongeren omgaan met hun gedrag en helpen we ze om op een prettige manier mee te kunnen draaien in de samenleving. De behandeling bestaat uit een intensief klinisch of ambulant behandeltraject en het nazorgtraject Yes We Do.

Groepsproces en individuele therapie

In groepssessies delen de jongeren hun verhaal met elkaar en geven zij elkaar feedback. In het begin is dit spannend voor de jongeren, maar op een gegeven moment komt er vertrouwen en durven ze het aan. Omdat alle jongeren soortgelijke problemen hebben en ook de ervaringsdeskundigen deze problemen hebben gehad, is er veel herkenning. Door de dynamiek van de groep krijgen de jongeren de wil en de kracht om te veranderen.

In een-op-eensessies met de vaste behandelaar komen de achtergronden van de problemen aan de orde. Welke pijn zit eronder? Hoe is het zo gekomen? Ook kijken we vooruit. Wat is nodig voor een nieuwe, positieve toekomst? Wat zou je willen? Waar droom je van? Hierbij maken we gebruik van verschillende therapievormen, zoals cognitieve gedragstherapie, motiverende gespreksvoering en vaardigheidstrainingen. Het doel is om de jongeren sterk te maken voor een weg naar blijvend herstel.

Systeemtherapie

Ook voor de omgeving van de jongere is volop aandacht en steun. Wij bieden een Familieprogramma voor ouders (en in sommige gevallen ook de partner) en voor broers en zussen van de fellows in de kliniek is er het programma Yes We Too. Hierin geven we uitleg over wat we doen en kunnen broers en zussen al hun vragen stellen. Zoals: Wat maakt mijn broer of zus mee in de kliniek? Hoe gaat het verder na de behandeling?

We geloven dat we door deze aanpak de jongeren en hun naasten een volledig nieuw perspectief kunnen bieden.

Vermijdend gedrag en medicatie

Mogelijk gebruiken jongeren medicatie voordat zij bij ons in behandeling gaan. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld antidepressiva (SSRI’s: selectieve serotonine heropnameremmers) omdat deze ook werken tegen angst.

Binnen Yes We Can Clinics staan we echter voor een behandeling zonder medicatie. Wij willen ‘de werkelijke symptomen’ van de jongere behandelen, in plaats van de symptomen zoals die zich voordoen mét medicatie. Daarom streven wij ernaar om tijdens de behandeling de eventuele medicatie die de jongeren gebruiken, naar nul of naar zo min mogelijk af te bouwen.

Verantwoord afbouwen

Het afbouwen gebeurt onder begeleiding van onze psychiaters. Het veilige behandelklimaat, de positieve omgeving en het behandelteam dat aanwezig is om de jongeren te motiveren, te steunen en waar nodig te confronteren, zorgen ervoor dat dit meestal ook echt mogelijk is. Ook als de jongere na de behandeling verder werkt aan herstel, blijkt medicatie vaak niet of nauwelijks meer nodig.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Yes We Can Clinics of heeft u vragen? Neem dan contact op met ons via +31 (0)40 211 0311 of stuur een bericht via het contactformulier.

Aanmelden voor een intakegesprek

Wilt u een jongere die vermijdend gedrag vertoont aanmelden voor een intakegesprek bij Yes We Can Clinics? Vul dan ons intakefomulier in. Wij nemen vervolgens binnen twee werkdagen contact met u op.

Aanmelden voor een intakegesprek

Waarom het werkt?

Yes We Can Clinics biedt een klinische en een ambulante behandeling, gevolgd door een intensief nazorgprogramma, waarbij onvoorwaardelijke warmte, veiligheid en op het juiste moment confronteren centraal staan. Al onze medewerkers zetten zich iedere dag in om de levens van onze "fellows" een positieve draai te geven. We zijn jaarlijks de oplossing voor honderden jongeren en hun families die compleet zijn vastgelopen in de zorg.

Lees alles over onze unieke aanpak