Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het formulier aan de linkerzijde in te vullen en te versturen. Zodra het formulier binnen is, zal Yes We Can Clinics contact met u opnemen om de persoonlijke intake in te plannen. Via deze link kunt u de actuele wachttijden inzien.

Na aanmelding wordt de jongere uitgenodigd voor een intakegesprek, samen met zijn ouders/verzorgers. Tijdens dit gesprek wordt bekeken of het programma van Yes We Can Clinics aansluit bij de huidige problematiek van de jongere. Voor een spoedige afwikkeling vragen we u bij de intake de volgende documenten mee te nemen:

  • Geldig identiteitsbewijs van deelnemer
  • Zorgpas of zorgpolis
  • Medicatielijst apotheek
  • Rapportage eerdere hulpverlening
  • Ingevulde verwijsbrief van de huisarts/andere verwijzer* (Voorbeeld)
  • Toestemmingsverklaring gezaghebbende ouder (indien ouder niet aanwezig bij intake)

*Voor jongeren die jonger dan 18 jaar zijn en tijdens de behandeling geen 18 worden kan de verwijzing ook plaatsvinden door het wijkteam of CJG van de gemeente, of door een gecertificeerde instelling (bijvoorbeeld jeugdreclassering).

Als u nog vragen heeft, dan kunt u Yes We Can Clinics op werkdagen van 08.30 tot 18.00 uur bereiken op telefoonnummer 040 – 211 0311.

Yes We Can Clinics zal uw vragen, aanmelding en alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen.

Alle velden met een (*) moeten minimaal worden ingevuld.