Agressiviteit

Agressiviteit

Jongeren die kampen met agressiviteit, gebruiken hun agressie vaak als middel om een bepaald doel te bereiken. Bijvoorbeeld om macht uit te stralen. Achter de agressie zit vaak ook frustratie, onmacht of angst.

Aanmelden voor een intakegesprek

Meer weten?

Wilt u meer weten over Yes We Can Clinics of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met ons via +31 (0)40 211 0311 of stuur een e-mail via het contactformulier.

Wat is agressiviteit?

Agressie is het gedrag dat iemand vertoont om zichzelf of anderen - bewust of onbewust - schade te berokkenen. De agressie kan een duidelijk doel hebben, maar ook meer gericht zijn op de situatie waarin iemand zich bevindt. Als agressief gedrag een patroon in iemands leven wordt, mensen er onder lijden en als het niet lukt om het gedrag aan te passen, dan is deskundige hulp noodzakelijk.

Kenmerken van jongeren met agressieproblemen

Jongeren met agressieproblemen hebben gemerkt dat ze met behulp van hun agressiviteit dingen gedaan kunnen krijgen. Of dat situaties een wending nemen die voordelig voor ze is. Als de jongere zich niet kan beheersen let hij of zij alleen op zichzelf en houdt geen rekening meer met anderen. 

De agressiviteit van de jongere kan extern gericht zijn (geëxternaliseerde agressie, gericht op de omgeving van de jongere) of juist intern gericht (geïnternaliseerde agressie, gericht op de jongere zelf). Voorbeelden van geëxternaliseerde agressie zijn vandalisme, schelden, vernederen, brandstichten, woede uitbarstingen en/of pesten. Geïnternaliseerde agressie kenmerkt zich door verschillende vormen van automutilatie (het zichzelf verwonden), zoals krassen en snijden, tegen muren slaan of met het hoofd tegen muren en deuren aan bonken.

Beide vormen kunnen ontstaan door nare ervaringen uit het verleden, een trauma bijvoorbeeld. Ze zorgen voor problemen thuis, op school, met vrienden en tijdens het uitgaan. Keer op keer raken jongeren die kampen met hun agressiviteit in de problemen.

Vormen van agressie

Er zijn verschillende vormen van agressie. Zo kan agressie naar buiten gericht zijn: op de omgeving of een ander. Voorbeelden hiervan zijn vandalisme, schelden, vernederen, brandstichten, woede- uitbarstingen en/of pesten. Agressie kan ook naar binnen gericht zijn: op de persoon zelf. Voorbeelden hiervan zijn automutilatie (zichzelf verwonden), zoals krassen en snijden, tegen muren slaan of met het hoofd tegen muren en deuren aan bonken.

Er wordt ook wel onderscheid gemaakt tussen verbale agressie (agressie met woorden) en fysieke agressie, bijvoorbeeld vechten, stompen en slaan.

Agressief gedrag kan ontstaan door nare ervaringen uit het verleden, een trauma bijvoorbeeld. Ook iemands persoonlijkheid, opvoeding, gezinssituatie en sociale omgeving kunnen een rol spelen.

Agressiviteit en jongeren

Agressie komt vaak voor bij jongeren die antisociaal gedrag vertonen. Ook zien we het terug bij bijvoorbeeld Conduct Disorder (CD) en borderline.

Jongeren die kampen met agressiviteit raken keer op keer in de problemen. Zij ondervinden problemen thuis, op school en met vrienden tijdens bijvoorbeeld het uitgaan. Soms is ook sprake van gewelddadig gedrag. Het gebruiken van drugs kan dit gedrag verergeren.

Binnen Yes We Can Clinics hebben we veel ervaring met agressiviteit en de problemen die hiermee samenhangen. Wij bieden een steunende plek voor de jongeren, waar zij onder deskundige begeleiding en op een positieve manier leren omgaan met hun agressie. Ons multidisciplinaire team, waaronder behandelaren, psychiaters, psychologen, ervaringsdeskundigen en jongerencoaches, begeleidt de jongeren in de kliniek en in de ambulante dagbehandeling.

Behandeling van agressiviteit

Bij Yes We Can Clinics helpen we de jongeren om nieuw gedrag aan te leren, zodat zij weer prettig kunnen functioneren in de samenleving en een nieuwe toekomst kunnen opbouwen. Hierbij richten we ons op het verleden (Wat is de onderliggende pijn?), het nu (Hoe sta je er nu voor en waar wil je naartoe?) en de toekomst (Hoe blijf je in je kracht?).

Het probleem erkennen
In groepssessies leren jongeren erkennen dat zij een probleem hebben en geven ze elkaar feedback. Deze gesprekken worden geleid door ervaringsdeskundige counselors die, net zoals de jongeren, zelf ook problemen hebben gehad. Er is veel herkenning en de counselors zijn het bewijs dat veranderen écht kan. Hierdoor krijgen de jongeren de moed om verder te werken aan hun herstel. 

Mix van behandelvormen
Naast groepssessies zijn er dagelijks sport- en outdooractiviteiten, waarin samenwerking en het oefenen van persoonlijke doelen centraal staan. Ook is veel aandacht voor systeemtherapie - voor ouders bieden we een Ourderprogramma en voor broers en zussen is er het programma Yes We Too. De familie is immers een belangrijke schakel in het proces van herstel.

De jongeren, die we ‘fellows’ noemen, hebben elke week een-op-eensessies met hun vaste behandelaar. Cognitieve gedragstherapie, motiverende gespreksvoering, agressieregulatie- en anti-agressietrainingen zijn vaak onderdeel van de behandeling .

Bij al onze professionals staan onvoorwaardelijke steun en acceptatie voorop. Wij geloven dat verandering alleen kan plaatsvinden in een sfeer van warmte en vertrouwen. Daar maakt ons hele team zich elke dag weer sterk voor!     

Agressiviteit en medicatie

Mogelijk gebruiken de jongeren medicatie voordat zij bij ons binnenkomen. Bijvoorbeeld benzodiazepinen of nalmefeen. Als zij ook kampen met een depressie of angstklachten, kunnen ook antidepressiva (SSRI’s: selectieve serotonine heropnameremmers, Fluoxetine of Sertaline) voorgeschreven zijn.

Binnen Yes We Can Clinics staan we echter voor een behandeling zonder medicatie. Wij willen ‘de werkelijke symptomen’ van de jongere behandelen, in plaats van de symptomen zoals die zich voordoen mét medicatie. Daarom streven wij ernaar om tijdens de behandeling de eventuele medicatie die de jongeren gebruiken, naar nul of naar zo min mogelijk af te bouwen.

Verantwoord afbouwen
Het afbouwen gebeurt onder het toeziend oog van onze psychiaters. Het veilige behandelklimaat van Yes We Can Clinics, de positieve omgeving en het behandelteam dat aanwezig is om de jongeren te motiveren, te steunen en waar nodig te confronteren, zorgen ervoor dat het afbouwen van of stoppen met medicatie meestal echt mogelijk is. Vaak kunnen de jongeren ook ná de behandeling af met veel minder of helemaal geen medicijnen. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over Yes We Can Clinics of heeft u vragen? Neem dan contact op met ons via +31 (0)40 211 0311 of stuur een bericht via het contactformulier.

Aanmelden voor een intakegesprek

Wilt u iemand die kampt met agressiesproblemen aanmelden voor een intakegesprek? Vul dan ons aanmeldformulier in. Wij nemen vervolgens binnen twee werkdagen contact met u op.

Aanmelden

Waarom het werkt?

Yes We Can Clinics biedt een klinische en een ambulante behandeling, gevolgd door een intensief nazorgprogramma, waarbij onvoorwaardelijke warmte, veiligheid en op het juiste moment confronteren centraal staan. Al onze medewerkers zetten zich iedere dag in om de levens van onze "fellows" een positieve draai te geven. We zijn jaarlijks de oplossing voor honderden jongeren en hun families die compleet zijn vastgelopen in de zorg.

Lees meer over onze unieke aanpak