Trauma

Trauma

Iedere jongere maakt wel eens iets vervelends of naars mee. Soms is dat zo iets heftigs dat jongeren er geestelijk een klap van krijgen en de gebeurtenis niet kunnen verwerken. Er kan dan sprake zijn van een trauma.

Aanmelden voor een intakegesprek

Heeft u een vraag?

Twijfel niet en bel ons op +31 (0)40 211 0311 (bereikbaar op werkdagen van 8:30 uur tot 18:00 uur) of maak gebruik van ons contactformulier.

Wat is een trauma?

Een trauma is het psychische letsel dat ontstaat wanneer iemand een hele nare, ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt. Het kan gaan om één gebeurtenis maar ook om meerdere nare ervaringen over een langere periode. De herinneringen en de heftige gevoelens die hierbij horen, blijven terugkomen en worden niet verwerkt. Dit heeft grote gevolgen voor het leven van alledag.

Wat is PTSS? 

Een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een direct gevolg van een trauma. Nare ervaringen komen steeds terug in iemands gedachten of dromen. Het lichaam en de geest zijn telkens alert op gevaar dat er niet meer is. Dat geeft ernstige spanning en leidt tot hevige schrikreacties. Ook is het alsof de persoon de gebeurtenissen telkens opnieuw beleeft.

Ook bij jongeren en jongvolwassenen komt PTSS voor. Zij kunnen allerlei nare gebeurtenissen meemaken, bijvoorbeeld seksueel misbruik, mishandeling, het verliezen van een dierbare, pesten, (huiselijk) geweld of een ongeluk. Ook jongeren die op een vervelende manier te maken hebben gehad met bijvoorbeeld sexting kunnen last krijgen van een trauma. Deze jongeren herbeleven de gebeurtenissen keer op keer en worden hier bang, gestrest en prikkelbaar van. Ze doen er alles aan om plekken of personen die met het nare voorval te maken hadden, te vermijden. Vaak trekken ze zich terug, waardoor ze in een isolement terechtkomen en de grip op het dagelijks leven verliezen.

Bij Yes We Can Clinics hebben we veel ervaring met (jeugd)trauma en de problemen die vaak tegelijkertijd een rol spelen, zoals een angststoornis en verslavingsproblemen. Stap voor stap helpen we de jongeren om hun leven weer op de rit te krijgen en weer vertrouwen te krijgen in zichzelf en de toekomst. Ons multidisciplinaire team staat klaar om alle nodige steun en begeleiding te bieden. 

Jade

Jade werd behandeld voor haar depressie, angststoornis en alcohol- en drugsverslaving

Kenmerken en symptomen van trauma/PTSS

Jongeren met PTSS ervaren veel spanning en stress, hebben herbelevingen in gedachten, dromen en/of nachtmerries en vermijden dingen die herinneren aan de traumatische gebeurtenis(sen). Omdat ze zo in beslag genomen worden door hun trauma, hebben ze soms ook minder interesse in alles. Activiteiten die ze eerst leuk vinden, interesseren ze minder. Daarnaast zijn ze vaak moe en prikkelbaar, hebben ze steeds een gejaagd gevoel en kunnen ze zich moeilijk concentreren. Dit gaat vaak gepaard met een verhoogde bloeddruk, hartslag en ademfrequentie.

Jongeren die kampen met een trauma kunnen thuis of in de maatschappij vaak niet meer goed functioneren en krijgen hierdoor sociale problemen. Ook kan het voorkomen dat deze jongeren zichzelf proberen te verdoven met drugs, alcohol of bijvoorbeeld overmatig gamen. Op die manier proberen ze zichzelf beter te laten voelen, terwijl de problemen alleen maar groter worden.

Behandeling van jongeren met een trauma

Bij Yes We Can Clinics helpen we de jongeren te herstellen van hun trauma, zodat zij weer op een prettige manier kunnen leven en functioneren in de samenleving. In een intensieve behandeling leren we jongeren omgaan met hun trauma en komen zij aan verwerking toe.

Herkenning
In groepssessies delen jongeren hun verhaal met elkaar en geven ze elkaar feedback. Vaak hebben ze soortgelijke dingen meegemaakt, waardoor er veel herkenning is. De groepssessies worden geleid door ervaringsdeskundige counselors, die zelf ook dergelijke problemen hebben gehad. Zij snappen als geen ander wat de jongeren doormaken en weten de juiste vragen te stellen. Door de herkenning ontstaat bij de jongeren het besef dat ze er niet alleen voor staan. Dat geeft kracht om de intensieve behandeling vol te houden.

Sport en spel is ook onderdeel van de behandeling. De dagelijkse sport- en outdooractiviteiten dragen bij aan het welzijn en leerproces van de jongeren. Bij de individuele therapie, bijvoorbeeld gesprekstherapie en cognitieve gedragstherapie, komen de onderliggende problemen aan de orde. Stap voor stap helpen we de jongeren om hun trauma te verwerken, het een plek te geven en ermee om te leren gaan. 

Samen met de naasten 
Wij werken nauw samen met de familie van de jongere. Voor ouders (en in sommige gevallen ook de partner) bieden we het Familieprogramma en voor broers en zussen van fellows in de kliniek is er het programma Yes We Too. Zij krijgen handvatten om zich steunend op te stellen en om terugval te vermijden, zodat de jongere de weg naar herstel kan vasthouden en verder versterken. Zo werken we samen aan herstel. 

Trauma/PTSS en medicatie 

Mogelijk hebben de jongeren die bij ons binnenkomen eerder medicatie voorgeschreven gekregen, bijvoorbeeld medicijnen tegen angst, zoals SSRI’s (selectieve serotonine heropnameremmers).

Yes We Can Clinics streeft ernaar om tijdens de behandeling de eventuele medicatie die de jongeren krijgen, naar nul of naar zo min mogelijk af te bouwen. Wij willen graag ‘de echte jongere’ behandelen, in plaats van de jongere die onder invloed van medicijnen is.

Het afbouwen gebeurt onder begeleiding van onze psychiaters en met hulp van het gehele behandelteam. Het veilige behandelklimaat, de positieve omgeving en onze niet-aflatende steun aan de jongeren, zorgen ervoor dat dit afbouwen meestal ook echt mogelijk is. Ook na de behandeling blijkt medicatie vaak niet of nauwelijks meer nodig.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Yes We Can Clinics of heeft u vragen? Neem dan contact op met ons via +31 (0)40 211 0311 of stuur een bericht via het contactformulier.

Aanmelden voor een intakegesprek

Wilt een jongere aanmelden voor een intakegesprek? Vul dan ons aanmeldformulier in. Wij nemen vervolgens binnen twee werkdagen contact met u op.

Aanmelden

Waarom het werkt?

Yes We Can Clinics biedt een klinische en een ambulante behandeling, gevolgd door een intensief nazorgprogramma, waarbij onvoorwaardelijke warmte, veiligheid en op het juiste moment confronteren centraal staan. Al onze medewerkers zetten zich iedere dag in om de levens van onze "fellows" een positieve draai te geven. We zijn jaarlijks de oplossing voor honderden jongeren en hun families die compleet zijn vastgelopen in de zorg.

Lees meer over onze unieke aanpak