Algemene informatie

Over Yes We Can Clinics

Yes We Can Clinics is een van de meest succesvolle jeugdklinieken van Nederland en ver daarbuiten. We behandelen jaarlijks honderden jongeren (165 bedden in de kliniek en 70 plekken op de dagbehandeling) van 13 t/m 27 jaar met psychische problemen, verslavingen en gedragsproblemen. Veel van de jongeren (wij noemen ze "fellows") die wij behandelen zijn op andere plekken in de zorg volledig vastgelopen. Als niets meer werkt, zijn we voor veel jongeren en hun ouders en verzorgers het keerpunt in hun leven.

Yes We Can Clinics biedt een gezinsgerichte, zeer intensieve en kortdurende behandeling voor jongeren (en hun (bonus)ouders/verzorgers). Daarbij is het streven de thuisbasis te behouden en de verbinding met het gezinssysteem te herstellen. Hierdoor wordt perspectief geboden en (gesloten) uithuisplaatsing of beschermd wonen voorkomen of verkort.

Aanmelden

Wilt u graag een aanmelding doen bij Yes We Can Clinics, klik dan hier voor ons intakeformulier. Wilt u een aanmelding eerst overleggen? Neem dan gerust contact op met een van onze ervaringsdeskundige casemanagers op: +31 (0)40 211 0311

Benieuwd naar onze inclusiecriteria? Kijk dan op https://www.yeswecanclinics.nl/inclusiecriteria
Wilt u weten wat onze wachttijden zijn? U vindt ze hier: https://www.yeswecanclinics.nl/actuele-wachttijden

Intake

Yes We Can Clinics gelooft dat hulpverlening pas echt succesvol is als de juiste zorg wordt ingezet op het juiste moment. Daarom wordt een intake bij Yes We Can Clinics gedurende een dagdeel zeer zorgvuldig uitgevoerd door ons multidisciplinaire team (ervaringsdeskundige casemanager, behandelcoördinator en psychiater). Graag zien wij de jongere en zijn/haar (bonus)ouders/verzorgers bij de intake en nodigen we hen uit om betrokken verwijzer/hulpverlening eventueel mee te nemen. Aan het einde van de intake wordt er gezamenlijk besloten of Yes We Can Clinics de meest passende zorg kan bieden en voor welke behandeling we kiezen. In dat geval krijgen de meeste jongeren en hun (bonus)ouders/verzorgers direct een startdatum te horen.

Voor meer informatie zie: https://www.yeswecanclinics.nl/intake.

Behandeling

Jongeren die in behandeling komen bij Yes We Can Clinics zijn op meerdere gebieden vastgelopen. De medewerkers van Yes We Can Clinics zetten zich volledig in om samen met de jongeren en hun ouders te komen tot de onderliggende oorzaak van deze problemen en het vinden en toepassen van nieuwe oplossingen. Dit doen zij door eerst de verbinding aan te gaan met de jongeren, een warme en zeer veilige omgeving te creëren en vanuit daar, op het juiste moment, te confronteren. Op deze manier komen jongeren echt tot verandering.

De behandeling bestaat uit een zeer intensief klinisch of ambulant behandelprogramma. Tegelijkertijd is er een ouderprogramma voor (bonus)ouders/verzorgers. Zowel bij de klinische als ambulante behandeling verzorgt het multidisciplinaire team (bestaande uit jongerencoaches, ervaringsdeskundige counselors, psychologen/orthopedagogen en psychiaters) een zeer intensief therapeutisch programma, dat in groeps- en individuele sessies plaatsvindt in combinatie met sport- en outdooractiviteiten. Wekelijks zijn er 25 behandeluren voor de fellows in de kliniek. De (bonus)ouders/verzorgers volgen een programma van 6 dagdelen.

Handige links:
Meer informatie over de interne opname: https://www.yeswecanclinics.nl/interne-opname
Meer informatie over het ouderprogramma: https://www.yeswecanclinics.nl/ouderprogramma
Meer informatie over de broers en zussendag "Yes We Too": https://www.yeswecanclinics.nl/yes-we-too

Nazorg

Jongeren
Het nazorgprogramma is een essentieel vervolg op de behandeling. Minimaal tien weken lang krijgen de jongeren ondersteuning bij het implementeren van hun herstel in het dagelijks leven en te reïntegreren in de samenleving. Meer informatie over ons nazorgprogramma vindt u op https://www.yeswecanclinics.nl/yes-we-do-nazorg.

Ouders
(Bonus)ouders/verzorgers kunnen onbeperkt gebruikmaken van de nazorg voor ouders. Tijdens het ouderprogramma krijgen zij hier informatie over. U leest er alles over op https://www.yeswecanclinics.nl/nazorgprogramma-voor-ouders.

Vergoeding

13 t/m 17 jaar
Yes We Can Clinics heeft met bijna alle gemeenten contracten afgesloten wat betekent dat jongeren en hun (bonus)ouders/verzorgers uit vrijwel het hele land behandeld kunnen worden. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts, het wijkteam/CJG van de gemeente of een gecertificeerde instelling nodig. Vanuit de jeugdwet is er geen sprake van een eigen bijdrage.

18 t/m 23 jaar
Yes We Can Clinics wordt door bijna alle zorgverzekeraars vergoed. In vrijwel alle gevallen vraagt Yes We Can Clinics na de intake toestemming bij de zorgverzekeraar. Zodra de zorgverzekeraar toestemming heeft gegeven kan de behandeling ingepland worden. Voor alle zorgverzekeringen geldt een eigen risico van (minimaal) 385 euro, ook bij enkel een intake.

Neem een kijkje bij Yes We Can Clinics

Yes We Can Clinics vindt het belangrijk dat wijkteamleden, medewerkers van gemeenten, regio's, verzekeraars, verwijzers en ketenpartners een beeld krijgen van onze organisatie. Daarom organiseert Yes We Can Clinics meerdere bijeenkomsten per jaar voor deze groep. Deze bijeenkomsten vinden plaats in onze kliniek in Hilvarenbeek en de dagbehandeling in Eindhoven. Wilt u zich aanmelden voor een van deze bijeenkomsten? Maak dan gebruik van onderstaand formulier. Meer weten?

In onze folder 'Voor Professionals' vindt u extra informatie. 

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie over de vergoeding van de behandeling, kunt u contact opnemen met +31 (0)40 211 0311 en vragen naar de zorgadministratie. U kunt natuurlijk ook gebruikmaken van ons contactformulier.

Contactformulier