Tevredenheid en effectiviteit

De behandeling van Yes We Can Clinics is voor het overgrote deel van de jongeren effectief. 72% van de ‘fellows’ heeft ‘na Yes We Can’ geen specialistische ggz zorg meer nodig. Dat blijkt uit onderzoek van Quelsa onder jongeren die zes, twaalf en vierentwintig maanden geleden bij Yes We Can zijn behandeld. De resultaten van het onderzoek zijn een bevestiging van een uitgebreid fellowonderzoek uit 2017. Ook toen bleek dat tweederde van de jongeren geen specialistische zorg meer nodig had.

Uit onderzoek van bureau Quelsa, gehouden in juni en juli 2017, blijkt dat 89% van de jongeren sinds Yes We Can in herstel of weer in herstel zit. 11% heeft te kampen met een terugval. 96% van de jongeren zegt uitdagingen en problemen beter aan te kunnen sinds de behandeling. 83% gaat naar school of heeft werk. De jongeren geven hun leven gemiddeld het rapportcijfer 7,2. Dit stijgt naar mate jongeren langer uit de kliniek zijn.

Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO)

In 2019 heeft Yes We Can Clinics de Stichting Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO) gevraagd om nader onderzoek te doen naar onze werkwijze en het effect van de behandeling. Het onderzoek van IVO bestaat uit drie onderdelen: een beschrijving van de effecten van onze behandeling, een beschrijving van onze werkwijze en herstelverhalen van onze fellows en hun ouders.

Wij zijn er trots op dat ook IVO constateert dat Yes We Can Clinics sterk bijdraagt aan het persoonlijk herstel van duizenden jongeren. Door hen de juiste behandeling en handvatten te geven, slaagt het overgrote deel van de jongeren erin weer een leven zonder hulpverlening op te bouwen. 

Dit onderzoek bevat daarnaast ook goede aanknopingspunten om onze behandeling nóg verder te verbeteren, zoals we dat ook de afgelopen negen jaar continu hebben gedaan. Wij zijn de onderzoekers en vooral ook alle deelnemers aan het onderzoek dan ook ontzettend dankbaar.

Hieronder zijn de uitkomsten van de verschillende delen van het onderzoek te lezen:

Onderzoek naar het effect van de behandeling van Yes We Can Clinics
Onderzoek naar de behandelmethode van Yes We Can Clinics
Onderzoek onder de cliënten Yes We Can Clinics

Een samenvatting van de resultaten is hier te vinden:
Samenvatting onderzoek IVO – Yes We Can Clinics

Zorgkaart

De gemiddelde waardering op de vergelijkingssite van Zorgkaart Nederland is 8,4 en 99% van de deelnemers beveelt Yes We Can Clinics aan. Dit komt sterk overeen met de waardering gegeven in het structurele tevredenheidsonderzoek van YWCC.

Aanmelden voor een intakegesprek

Wilt u iemand aanmelden voor een intakegesprek? Vul dan ons intakeformulier in. Heeft u nog vragen? Twijfel niet en bel ons op +31 (0)40 211 0311.

Intakeformulier