Tevredenheid en effectiviteit

De behandeling van Yes We Can Clinics is voor het overgrote deel van de jongeren effectief. 72% van de ‘fellows’ heeft ‘na Yes We Can’ geen specialistische ggz zorg meer nodig. Dat blijkt uit onderzoek van Quelsa onder jongeren die zes, twaalf en vierentwintig maanden geleden bij Yes We Can zijn behandeld. De resultaten van het onderzoek zijn een bevestiging van een uitgebreid fellowonderzoek uit 2013. Ook toen bleek dat tweederde van de jongeren geen zorg meer nodig had.

Uit onderzoek van bureau Quelsa, gehouden in juni en juli 2017, blijkt dat 89% van de jongeren sinds Yes We Can in herstel of weer in herstel zit. 11% heeft te kampen met een terugval. 96% van de jongeren zegt uitdagingen en problemen beter aan te kunnen sinds de behandeling. 83% gaat naar school of heeft werk. De jongeren geven hun leven gemiddeld het rapportcijfer 7,2. Dit stijgt naar mate jongeren langer uit de kliniek zijn.

Wat vinden de 18-ers en 18+ers van Yes We Can?

Yes We Can Clinics vraagt alle fellows aan het einde van hun tienweekse behandeltraject naar hun mening over de behandeling. Dat doen we met een gestandaardiseerde vragenlijst die op veel plekken in Nederland in gebruik is. Daardoor kunnen we onszelf ook vergelijken met anderen. Voor 18 – is dat de zogenaamde ‘ggz cliëntthermometer’. Voor 18 + ers is dat de ‘CQi index’. Voor de laatste geldt dat wij verplicht zijn deze vragenlijst voor te leggen.

18-ers 

Over de periode 1-9-2013 en 1-1-2016 hebben 501 fellows de vragenlijst voor 18 – ers ingevuld. Het is een vragenlijst waarop alleen met ja/nee/blanco geantwoord kan worden. Fellows beantwoorden de vragen in overgrote meerderheid positief, rond de 70%. Rond de 26% van de vragen is niet/blanco beantwoord. Daarnaast geven fellows een rapportcijfer. Yes We Can krijgt gemiddeld een 8,5. In 2016 (tot november 2016 verwerkt) hebben 150 fellows de vragenlijst ingevuld. De fellows beantwoorden in 97 % van de gevallen positief. Ook hierbij geldt dat in 2016 de niet ingevulde vragen niet zijn meegenomen in het percentage.

Wilt u weten wat de 18- ers van Yes We Can vonden? Bekijk hier de beoordeling (PDF).

18+ers

Er zijn in de periode 2014 en 2015 door 269 fellows na afloop van het 10-wekenprogramma vragenlijsten ingevuld. Het ging om met de volgende antwoord-mogelijkheden: ja/nee/0. Een grote meerderheid, rond 72% beantwoordt de vragen positief, onegeveer 24% van de ondervraagden beantwoordt de vragen blanco en een kleine minderheid beantwoordt de vragen negatief. Het gemiddelde rapportcijfer is een 9. Ook in 2016 (tot november verwerkt) is deze vragenlijst ingevuld door 76 fellows. Ook in deze periode beantwoordde zij de vragen in grote meerderheid positief: 92%.

Wilt u weten wat de 18+ ers van Yes We Can vonden? Bekijk hier de beoordeling (PDF)

Zorgkaart

De gemiddelde waardering op de vergelijkingssite van Zorgkaart Nederland is 8,4 en 99% van de deelnemers beveelt Yes We Can Clinics aan. Dit komt sterk overeen met de waardering gegeven in het structurele tevredenheidsonderzoek van YWCC.

Aanmelden voor een intakegesprek

Wilt u iemand aanmelden voor een intakegesprek? Vul dan ons intakeformulier in. Heeft u nog vragen? Twijfel niet en bel ons op +31 (0)40 211 0311.

Intakeformulier