Antisociaal gedrag

Jongeren die antisociaal gedrag vertonen, hebben veel moeite met stabiliteit in hun gedrag, voelen en denken. Dit heeft tot gevolg dat ze vaak impulsief, prikkelbaar of agressief kunnen reageren.

Heeft u een vraag?

Twijfel niet en bel ons op +31 (0)40 211 0311 (bereikbaar op werkdagen van 8:30 uur tot 18:00 uur) of maak gebruik van ons contactformulier.

Wat is antisociaal gedrag?

Iedere jongere vertoont wel eens opstandig of aggressief gedrag. Jongeren die antisociaal gedrag vertonen, vinden het moeilijk om rekening te houden met sociale normen. Ze stellen zich vaak onverschillig op en nemen geen verantwoordelijkheid voor hun gedrag. Dit kan het gevolg zijn van de drang om een middel waaraan ze verslaafd zijn te kunnen krijgen of een traumatische gebeurtenis uit het verleden die de jongere niet heeft kunnen verwerken.

Kenmerken van antisociaal gedrag

Iedere jongere is anders. Jongeren die antisociaal gedrag vertonen, doen dat dan ook op verschillende manieren. Er is wel een aantal kenmerken die vaak terugkomen bij jongeren met antisociaal gedrag:

  • dwars en opstandig gedrag;
  • ze zijn gauw geprikkeld is en worden snel driftig;
  • Het lastigvallen van anderen;
  • liegen en stelen;
  • ze laten niet merken dat ze ergens spijt van hebben

Als het gedrag heel problematisch is, langer dan een jaar aanhoudt en een kind erg belemmert in naar school gaan, vrienden maken en het contact met familie, spreekt men meestal in plaats van gedragsproblemen vaak over een gedragsstoornis. In dit geval gaat het dan vaak om de gedragsstoornissen Normoverschrijdende Gedragsstoornis (conduct disorder, CD) of de Oppositioneel-Opstandige Stoornis (oppositional defiant disorder, ODD).

Behandeling van antisociaal gedrag

Als de jongere structurele vormen van gedragsproblemen gaat vertonen en dit dus destructieve vormen aan gaat nemen is er meer aan de hand. Dat behoeft dus adequate en gerichte duiding, coaching en sturing. Het team van Yes We Can Clinics kan deze gedragsproblemen voor en met de jongere zelf in kaart brengen. Vervolgens zoeken we samen naar manieren en mogelijkheden waarmee de jongere zijn of haar destructieve leven voorgoed achter zich kan laten en een prachtige toekomst tegemoet kan gaan. Yes We Can Clinics streeft ernaar om tijdens de behandeling eventuele medicatie die de jongeren al krijgen naar nul of naar zo min mogelijk af te bouwen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Yes We Can Clinics of heeft u vragen? Neem dan contact op met ons via +31 (0)40 211 0311 of stuur een bericht via het contactformulier

Informatieavond

Yes We Can Clinics organiseert iedere maand een informatieavond in het Van der Valk Hotel Eindhoven. U bent van harte welkom. Wilt u een van deze avonden bijwonen? Meldt u zich dan aan op deze pagina.

Aanmelden voor een intakegesprek

Wilt u een jongere die antisociaal gedrag vertoont aanmelden voor een intakegesprek bij Yes We Can Clinics? Vul dan ons aanmeldfomulier in. Wij nemen vervolgens binnen twee werkdagen contact met u op.

Aanmelden voor een intakegesprek

Waarom het werkt?

Yes We Can Clinics biedt een klinisch programma van 10 weken en 10 weken nazorg, waarbij onvoorwaardelijke, warmte, veiligheid en op het juiste moment confronteren centraal staan. Ruim 300 medewerkers zetten zich iedere dag in om de levens van onze "fellows" een positieve draai te geven. We zijn jaarlijks de oplossing voor honderden jongeren en hun families die compleet zijn vastgelopen in de zorg.

Lees alles over onze unieke aanpak