Veelgestelde vragen

Op deze pagina proberen we zo veel mogelijk vragen te beantwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Twijfel niet en neem contact met ons op. We zijn bereikbaar op werkdagen van 8:30 uur tot 18:00 uur op +31 (0)40 211 0311. U kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier.

Q.
Wat kan ik van Yes We Can Clinics verwachten?

Het leven van de jongere kan behoorlijk gaan veranderen. Om dit te kunnen bereiken doorloopt de jongere een intensief programma van minimaal 7 weken, gericht op zijn/haar problematiek. Het behandelend team doet er alles aan om de jongere te helpen een levenslange verandering te verwezenlijken. De jongeren leren alles over hoe hun gedrag werkt en wat de effecten zijn op korte termijn en in de toekomst. Tijdens de behandeling wordt uitvoerig over de toekomst gesproken. Hoe ga je in de toekomst je tijd indelen? Waarvoor ga je jezelf inzetten? Wat kun je doen als je het toch moeilijk krijgt? Samen met de jongeren zoekt Yes We Can Clinics naar antwoorden op al deze vragen.

Naast de groeps- en één-op-éénsessies verleggen de jongeren tijdens het programma hun eigen grenzen door middel van intensieve sport- en outdooractiviteiten. Deze activiteiten zijn gericht op verantwoordelijkheid, respect, grenzen aangeven, discipline en teambuilding. De jongeren werken aan hun sociale vaardigheden en leren nieuwe ‘hechte’ vriendschappen opbouwen. Daarnaast leren ze zelfvernietigende patronen te herkennen. Door de diverse uitdagende activiteiten, het deel uitmaken van een groep en de intensieve therapeutische sessies zal de eigenwaarde van de jongeren groeien.

Q.
Is er een vorm van nazorg?

Ja, bij terugkeer uit de jeugdkliniek volgt voor de jongere de meest kritieke fase van het behandelproces. De jongeren hebben weer zelfvertrouwen opgebouwd, zij zijn weer gemotiveerd, voelen zich energieker en hebben weer zin om plannen te maken. Tegelijkertijd zijn zij onzeker want de jongere is wel veranderd, maar de omgeving is hetzelfde gebleven. Daarom is goede begeleiding in deze fase van levensbelang.

De nazorg bij Yes We Can Clinics start direct bij terugkeer uit de kliniek en is gericht op het leren omgaan met triggers en valkuilen om zo een terugval in het oude gedrag en/of actieve verslaving te voorkomen. De nazorg vindt wekelijks plaats in een van onze nazorglocaties. Nazorg Yes We Do ondersteunt de fellows bij het implementeren van hun herstel in het dagelijks leven. Het doel is het creëren van een zinvolle dagbesteding zoals school of werk. Dit bewerkstelligen wij samen met de fellows door te werken aan persoonlijke ontwikkeling in alle levensdomeinen. De visie is dat jongeren zelf het werk verrichten en in actie komen. Yes We Do is een activerend en motiverend programma van minimaal 10 weken, waarin we fellows helpen de geleerde vaardigheden toe te passen in het dagelijks leven en waar eigen verantwoordelijkheid centraal staat.

Daarnaast kunnen (bonus)ouders of verzorgers zo lang ze willen gebruik blijven maken van een eigen nazorgprogramma. Hier is dus geen maximum aan verbonden. Ouders kunnen er terecht voor het uitwisselen van ervaringen en ondersteuning bij vragen of problemen waar ze mee te maken hebben. Onderwerpen als (angst voor) terugval, in herstel blijven, nieuwe vriendschappen en vertrouwen komen uitgebreid aan bod.

Q.
Hoe intensief werken de behandelaren met een jongere?

Het unieke aan Yes We Can Clinics is de combinatie tussen de intensieve therapeutische sessies en de outdooractiviteiten. Constant wordt met een warme hand goede structuur gegeven en de jongeren ondervinden zelf wat hun problematische gedrag is. In de ochtend zijn er groepssessies, ’s middags vinden er individuele sessies plaats en gaan de jongeren op outdooractiviteit. Bij een interne opname vindt er elke avond een dagafsluiting plaats. Hierin wordt de dag besproken en krijgen de jongeren het programma van de volgende dag te horen.

Dagelijks vindt er multidisciplinair overleg plaats, zodat ook de jongerencoaches op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen en vorderingen van de jongeren. De activiteiten zijn van therapeutische waarde, het verloop hiervan wordt daarom dagelijks teruggekoppeld aan het gehele team.

Q
Hoe ziet een gemiddelde dag in de kliniek eruit?

Yes We Can Clinics heeft het volgende dagprogramma (programma’s kunnen afwijken):

06:45 Opstaan
07:00 - 07:30 Ochtendgym
07:30 - 08:00 Ontbijt
08:00 - 09:30 Zelfredzaamheid
09:30 - 12;30 Groepssessie 
13:00 - 13:30  Lunch
14:00 - 17:30 één-op-één-gesprek of sport- en outdooractiviteit
18:00 - 19:00 Diner
19:30 - 21:00 Psycho-educatie
21:00 - 21:30 Dagafsluiting met de hele groep
22:30 Nachtrust
Q
Hoe ziet een gemiddelde dag in de dagbehandeling eruit?

De ambulante dagbehandeling in Eindhoven heeft het volgende dagprogramma (programma’s kunnen afwijken):

09:30 - 10:00 Dagopening met de hele groep 
10:00 - 12:30 Groepssessie 
13:00 - 13:30  Lunch
14:00 - 16:30 één-op-één-gesprek of sport- en outdooractiviteit
16:30 - 17:00 Dagafsluiting met de hele groep
Q.
Kan ik samen met mijn broer, zus, vriend of vriendin mee?

Nee, dit moedigen wij niet aan. Een belangrijk onderdeel van Yes We Can Clinics is het groepsproces. Wanneer er bekenden van elkaar in één groep zitten, is er al gauw sprake van ‘groepjes binnen de groep’. Dit kan niet alleen storend zijn voor de overige deelnemers, maar ook voor de personen zelf. Dit is unieke kans om met een schone lei te beginnen en tijdens het programma nieuwe, gezonde relaties op te bouwen. Bij een interne opname is er wel een aparte broers/zussendag, die wordt georganiseerd op onze locatie in Abcoude. Zie voor meer informatie Yes We Too.

Q.
Hoe kunnen wij als ouders/partner contact houden met de deelnemer?

Tijdens het behandeltraject bij een interne opname kunt u contact houden met de jongere. Tijdens het intakegesprek zal aan u worden uitgelegd hoe dit werkt. U krijgt als ouder/verzorger altijd een noodnummer dat 24 uur per dag bereikbaar is. Bij de ambulante dagbehandeling komt de jongere dagelijks voor de behandeling op en neer en verblijft hij/zij in de ochtend en avond gewoon thuis.

Q.
Is het bij een interne opname mogelijk naar huis te bellen?

Ja. Dit wordt wel altijd in overleg gedaan met de persoonlijke counselor en/of behandelaar.

Q.
Heeft de deelnemer een verzekering nodig?

Wanneer u uit Nederland komt, worden alle verzekeringen voor u verzorgd.

Let op: het afsluiten van een annuleringsverzekering is uw eigen verantwoordelijkheid. Deelnemers uit andere landen zijn verplicht zelf een reisverzekering af te sluiten (eventueel in combinatie met een annuleringsverzekering).

Q.
Heeft de deelnemer een paspoort/ID nodig?

Ja, de deelnemer dient over een geldig paspoort/ID te beschikken. Het paspoort/ID moet bij vertrek nog minimaal drie maanden geldig zijn.

Q.
Wat moet de deelnemer allemaal meenemen naar het verblijf?

De paklijst/checklist wordt na aanmelding uitgereikt.

Q.
Is het zinvol om geld mee te nemen?

Nee, het verblijf in de kliniek en in de ambulante dagbehandeling is geheel verzorgd; eten, drinken, tussendoortjes enz. worden verstrekt door Yes We Can Clinics. Het meenemen van geld is dan ook overbodig en bij een interne opname zelfs niet toegestaan.

Q.
Hoe krijgt de deelnemer vrij van school/opleiding/werk?

Vaak zijn er op school, opleiding of werk ook al langer problemen merkbaar. Docenten en werkgevers zijn over het algemeen zeer bereid om aan verbetering mee te werken. Vaak weten zij immers zelf ook niet meer hoe zij de jongere kunnen helpen of aan het werk krijgen. Indien nodig, is Yes We Can Clinics bereid de school of werkgever een schriftelijk bewijs van deelname te sturen.
Daarnaast heeft Yes We Can Clinics een samenwerkingspartner bij het geven van voorlichting op (middelbare) scholen. Klasgenoten van Yes We Can-cliënten krijgen voorlichting over verslavingen, gedragsstoornissen en gedragsproblemen tijdens zijn of haar verblijf bij Yes We Can Clinics. Door voorlichting te geven aan klasgenoten en docenten wordt de terugkeer van de jongeren na hun behandeling vereenvoudigd. Ook draagt het bij aan meer kennis over verslaving, gedragsproblemen en bijbehorende gevaren. Lees hier meer.