Klachten

Bent u ontevreden?

Yes We Can Clinics streeft naar het leveren van de best mogelijke zorg. Dat neemt niet weg dat er soms toch iets kan gebeuren waardoor u teleurgesteld of ontevreden bent. Wanneer dit het geval is horen wij dat graag, zodat wij samen met u tot een oplossing kunnen komen en kunnen leren van dergelijke situaties.

U kunt uw negatieve ervaring direct delen met de betrokken medewerker. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. We beschouwen dit dan als een interne, informele klacht. In veel gevallen zult u er samen uit kunnen komen en worden uw grieven direct opgelost. Deze directe manier heeft daarom meestal de voorkeur.

U heeft ook de mogelijkheid een formele klacht kenbaar te maken. Een interne formele klacht, kunt u kenbaar maken via het onderstaande formulier op de website.  Een leidinggevende zal contact met u opnemen en proberen samen met u tot een oplossing te komen. Als u ontevreden bent over deze interne afwikkeling, kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie. Ook hiervoor kunt u het onderstaande formulier gebruiken.

Kijk voor meer inhoudelijke informatie in het klachtenreglement (PDF) van de Yes We Can Healthcare Group, waar Yes We Can Clinics onderdeel van uitmaakt.

(straatnaam en huisnummer)
Geeft u alstublieft een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van uw negatieve ervaring met Yes We Can Clinics, inclusief de namen en functies van de betrokken personen.
Met het versturen van dit formulier geef ik toestemming dat deze gegevens mogen worden gebruikt ten behoeve van de verwerking van mijn klacht m.b.t. Yes We Can Clinics. Deze gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en niet worden verstrekt aan derden en kunnen te allen tijde op mijn verzoek weer worden verwijderd. Voor volledige informatie over het verwerken van uw gegevens, zie ons privacystatement.

Klachtenfunctionaris

Klachtenfunctionaris

Voor ondersteuning bij het indienen of bespreken van een klacht kunt u terecht bij de interne klachtenfunctionaris. De interne klachtenfunctionaris is goed op de hoogte van de mogelijkheden om een klacht in te dienen. Hij/Zij kan ondersteunen bij het indienen van een klacht en ook intern bemiddelen om de klacht op te lossen. Dat geldt zowel voorafgaand als na het indienen van een formele interne of externe klacht.

Klachtenfunctionaris Yes We Can Clinics
Marion Roefs, te bereiken via e-mail [email protected]

Klachtenfunctionaris Yes We Can Youth Clinics
Linda Loffeld, te bereiken via e-mail [email protected]

Als u een klacht heeft over de gemeente en de jeugdzorg (18-) of als u vragen heeft over hoe de jeugdzorg werkt is er een externe organisatie die ondersteuning biedt: Jeugdstem. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de medewerkers zijn niet in dienst van Yes We Can Clinics of de gemeente. In deze folder (PDF) vindt u meer informatie hierover.

Geschillencommissie

Wij streven ernaar om klachten zoveel mogelijk samen op te lossen. Mochten wij er onverhoopt samen niet uitkomen dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg. Yes We Can Clinics is aangesloten bij deze commissie omdat wij klachten serieus nemen. Ook onze cliëntenraad kan bij de commissie terecht wanneer zij het oneens is met een genomen besluit. Kijk voor meer informatie op de website 'Geschillencommissie'.