Verwaarlozing

Verwaarlozing

Verwaarlozing kent vaak persoonlijke, onderliggende problemen. Daar gaan we samen met de jongeren en hun naasten naar op zoek. In een intensieve behandeling krijgen de jongeren een nieuw perspectief. Daarna begeleiden we ze verder in ons nazorgtraject Yes We Do.

Aanmelden voor een intakegesprek

Heeft u een vraag?

Twijfel niet en bel ons op +31 (0)40 211 0311 (bereikbaar op werkdagen van 8:30 uur tot 18:00 uur) of maak gebruik van ons contactformulier.

Wat is verwaarlozing?

Verwaarlozing is een breed begrip. Het kan op allerlei gebieden spelen. Bijvoorbeeld op het gebied van eten (slecht eten of te weinig eten), lichaamsbeweging (nauwelijks meer in beweging zijn en/of buiten komen), de persoonlijke hygiëne (onvoldoende tijd nemen voor de dagelijkse verzorging) en emoties (onvoldoende aandacht en steun krijgen). In het laatste geval spreken we van emotionele verwaarlozing, ook wel affectieve verwaarlozing genoemd. In de eerste gevallen is sprake van lichamelijke verwaarlozing. Bij beide vormen staan de gezondheid en het welzijn van mensen op het spel.

Jongeren en verwaarlozing

Jongeren die in hun leven veel met problemen in aanraking zijn gekomen, kunnen verwaarloosd zijn of zichzelf gaan verwaarlozen. Bij ons in de behandeling zien we vaak jongeren die zichzelf de schuld geven van gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt. Soms halen ze zichzelf neer en denken ze dat ze niets meer waard zijn. Deze gedachten zetten hen op het verkeerde spoor. Ze gaan bijvoorbeeld keihard worden voor zichzelf door nauwelijks meer te eten. Dit kan leiden tot anorexia. Of ze beschadigen zichzelf (automutilatie).

Ook een verslaving kan het leven binnengeslopen zijn. Jongeren besteden er al hun tijd aan, bijvoorbeeld online games. Met als gevolg dat ze uren- of dagenlang achter elkaar alleen in hun kamer zitten. De beweging is tot een minimum beperkt, ze gaan alleen naar buiten als het echt nodig is. Jongeren die verslaafd zijn nemen vaak ook te weinig tijd voor de persoonlijke verzorging, voor rust en slaap. Het is allemaal niet belangrijk meer. De verslaving heeft ze in de greep. Op die manier raken jongeren steeds meer van zichzelf en anderen verwijderd. Ze komen in een neerwaartse spiraal terecht, waar ze zelf niet meer uitkomen.

Behandeling van verwaarlozing

Bij Yes We Can Clinics helpen we de jongeren herstellen van verwaarlozing en weer zelfliefde en gezonde, nieuwe doelen op te bouwen. Hierbij hebben we allereerst aandacht voor de achtergrond van de problemen. Wat is de onderliggende pijn? Hoe is het allemaal gekomen? Zowel de jongeren als hun ouders/verzorgers krijgen meer inzicht in het verhaal achter het verhaal. Én in de weg naar herstel. Ons multidisciplinaire team helpt de jongeren en hun familie om tot een blijvend nieuw perspectief te komen, waarbij we steunen, motiveren en op het juiste moment de jongeren confronteren.

Leren in de groep
In groepssessies leren de jongeren met en van elkaar. Zij delen persoonlijke ervaringen en geven elkaar feedback. Veel jongeren hebben dezelfde problemen en ook de ervaringsdeskundige counselors hebben soortgelijke problemen gehad. Dat zorgt voor veel herkenning en geeft de kracht om te veranderen. Dagelijks zijn er sport- en outdooractiviteiten waarin de jongeren hun doelen op een creatieve manier kunnen oefenen en toepassen. Ook psycho-educatie, het meer leren over de eigen aandoening, draagt bij aan bewustwording en de wil om te veranderen.

Individuele therapie
Iedere jongere heeft een vaste behandelaar die gebruikmaakt van therapievormen zoals cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering. Er is volop samenwerking met de andere (zorg)professionals, zoals psychiaters, psychologen, ervaringsdeskundigen en jongerencoaches. Zo weten we altijd goed hoe het met de jongere gaat en wat hij of zij op ieder moment nodig heeft. 

Verwaarlozing en medicatie

Mogelijk hebben jongeren, voordat zij bij ons komen, medicatie voorgeschreven gekregen. Bijvoorbeeld SSRI’s (selectieve serotonine heropnameremmers) bij een depressie of angstproblemen, om de symptomen te verlichten.

Bij Yes We Can Clinics vinden we het belangrijk om ‘de echte jongere’ te behandelen. Met andere woorden: de jongere met al zijn of haar onderliggende pijn, in plaats van de jongere die onder invloed is van medicijnen. Daarom proberen we om de eventuele medicatie die de jongeren al krijgen, naar nul of zo weinig mogelijk af te bouwen. Onze behandeling is dan het meest effectief.

Verantwoord afbouwen
Het afbouwen gebeurt onder het toeziend oog van onze psychiaters. We hebben de jongeren steeds in het vizier en weten dan ook steeds hoe het met ze gaat en wat nodig is. Het veilige behandelklimaat van Yes We Can Clinics, de positieve omgeving en het behandelteam dat altijd aanwezig is om de jongeren te motiveren, te steunen en waar nodig te confronteren, zorgen ervoor dat de medicatie meestal ook echt afgebouwd of gestopt kan worden. Vaak kunnen de jongeren ook na de behandeling af met veel minder of helemaal geen medicijnen. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over Yes We Can Clinics of heeft u vragen? Neem dan contact op met ons via +31 (0)40 211 0311 of stuur een bericht via het contactformulier.

Aanmelden voor een intakegesprek

Wilt u een jongere die zichzelf verwaarloost aanmelden voor een intakegesprek bij Yes We Can Clinics? Vul dan ons aanmeldfomulier in. Wij nemen vervolgens binnen twee werkdagen contact met u op.

Aanmelden

Waarom het werkt?

Yes We Can Clinics biedt een klinische en een ambulante behandeling, gevolgd door een intensief nazorgprogramma, waarbij onvoorwaardelijke warmte, veiligheid en op het juiste moment confronteren centraal staan. Al onze medewerkers zetten zich iedere dag in om de levens van onze "fellows" een positieve draai te geven. We zijn jaarlijks de oplossing voor honderden jongeren en hun families die compleet zijn vastgelopen in de zorg.

Lees alles over onze unieke aanpak