Ontwikkelingsstoornis

Ontwikkelingsstoornis

Iedereen ontwikkelt zich op een unieke manier. Dat maakt mensen en de onderlinge samenwerking zo mooi. Maar ontwikkeling, op welke manier dan ook, is niet vanzelfsprekend. Soms staan problemen ernstig in de weg en zien jongeren geen uitweg meer.

Aanmelden voor een intakegesprek

Heeft u vragen?

Twijfel niet en bel ons op +31 (0)40 211 0311 (bereikbaar op werkdagen van 8:30 uur tot 18:00 uur) of maak gebruik van ons contactformulier.

Wat is een ontwikkelingsstoornis?

Een ontwikkelingsstoornis is een neurologische of psychische aandoening die optreedt bij kinderen, jongeren of jongvolwassenen en die de ontwikkeling verstoort en belemmert. ‘Neurologisch’ wil zeggen dat het met de hersenen te maken heeft. Vaak ontstaan de problemen in de (vroege) kinderjaren.

De stoornis kan aangeboren zijn, het gevolg zijn van een lichamelijke ziekte, maar ook ontstaan door bijvoorbeeld schokende ervaringen of een trauma. Ook opvoed- en omgevingsfactoren kunnen een rol spelen. Sommige vormen van ontwikkelingsstoornissen zijn blijvend, andere zijn tijdelijk.

Verschillende soorten ontwikkelingsstoornissen

De term ‘ontwikkelingsstoornis’ is een breed begrip. Het gaat om stoornissen op verschillende gebieden, zoals de ontwikkeling op emotioneel, sociaal, communicatief en cognitief gebied. We onderscheiden onder andere de volgende onwikkelingsstoornissen:

  • (reactieve) hechtingsstoornis;
  • autismespectrumstoornis (voorheen pervasieve ontwikkelingsstoornis genoemd);
  • aandachtstekortstoornis (ADDADHD);
  • ticstoornis, waaronder het syndroom van Gilles de la Tourette;
  • communicatiestoornis, waaronder stotteren;
  • leerstoornis zoals dyslexie en dyscalculie.

Kinderen en jongeren kunnen last hebben van een combinatie van deze stoornissen. Hoe groter de problemen zijn, hoe sterker een ‘gezonde ontwikkeling’ wordt belemmerd. Als er ook andere problemen bij komen, zoals depressieve gevoelens of een verslaving, kunnen jongeren in een neerwaartse spiraal terechtkomen.

Beschermende factoren spelen een rol bij hoe erg iemand onder de problemen lijdt en ermee om kan gaan. Beschermende factoren zijn bijvoorbeeld: een steunende gezinssituatie, terug kunnen vallen op een familielid of andere persoon, het hebben van een fijne vriendschap. Als deze factoren er (bijna) niet zijn, dan is het voor de jongeren extra moeilijk om zich staande te houden.

Behandeling van een ontwikkelingsstoornis

Wij helpen de jongeren allereerst om zichzelf beter te leren kennen. Wie ben ik? Wat is mijn verhaal? Vervolgens leren we de jongeren omgaan met hun ontwikkelingsstoornis(sen) en de andere problemen die zij hebben (psychische problemenverslavingen en/of gedragsproblemen), zodat zij een nieuwe, positieve start kunnen maken. Ze gaan inzien wat ze waard zijn en hoe ze op weer op een prettige manier kunnen leven en functioneren in de samenleving.

Het programma bij Yes We Can Clinics

De fellows die we bij Yes We Can Clinics behandelen in een klinische of ambulante setting, werken volgens een strak schema aan hun herstel. We hebben een uitdagend programma voor ze, dat bestaat uit onder andere groepssessies, sportactiviteiten, een-op-eensessies met behandelaren en psychiaters, en psycho-educatie.

Ontwikkelingsstoornis en medicatie

Mogelijk gebruiken de jongeren medicatie op het moment dat ze bij ons komen. Zo kan bijvoorbeeld het ADHD-/ADD-medicijn methylfenidaat voorgeschreven zijn.

Bij Yes We Can Clinics kiezen we voor een behandeling zonder medicatie. Het idee hierachter is dat we ‘de echte jongere’ willen behandelen, in plaats van de jongere die onder invloed is van medicijnen. De onderliggende problemen kunnen we dan het beste behandelen.

Verantwoord afbouwen
We zorgen ervoor dat we de medicatie gedoseerd afbouwen, zodat de jongeren zo min mogelijk last hebben van ontwenningsverschijnselen. Hierbij streven we ernaar om de medicatie naar nul of zo min mogelijk af te bouwen. Dit doen wij onder het toeziend oog van onze psychiaters en met hulp van alle (zorg)professionals.

Het veilige behandelklimaat van Yes We Can Clinics, de positieve omgeving en het gehele behandelteam dat constant aanwezig is om de jongeren te motiveren, te steunen en waar nodig te confronteren, zorgen ervoor dat het afbouwen van medicatie meestal echt mogelijk is. Ook als de jongere na de behandeling verder werkt aan ontwikkeling en herstel, blijkt medicatie vaak niet of nauwelijks meer nodig.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Yes We Can Clinics of heeft u vragen? Neem dan contact op met ons via +31 (0)40 211 0311 of stuur een bericht via het contactformulier

Aanmelden voor een intakegesprek

Wilt u iemand die kampt met een ontwikkelingsstoornis aanmelden voor een intakegesprek? Vul dan ons aanmeldformulier in. Wij nemen vervolgens binnen twee werkdagen contact met u op.

Aanmelden

Waarom het werkt?

Yes We Can Clinics biedt een klinische en een ambulante behandeling, gevolgd door een intensief nazorgprogramma, waarbij onvoorwaardelijke warmte, veiligheid en op het juiste moment confronteren centraal staan. Al onze medewerkers zetten zich iedere dag in om de levens van onze "fellows" een positieve draai te geven. We zijn jaarlijks de oplossing voor honderden jongeren en hun families die compleet zijn vastgelopen in de zorg.

Lees alles over onze unieke aanpak