Intake

Het behandeltraject binnen Yes We Can Clinics begint met een uitgebreide intakefase waarin de problematiek en hulpvraag in kaart gebracht worden. Tijdens deze intake wordt bepaald: 

  1. Of de jongere in aanmerking komt voor een behandeling bij Yes We Can Clinics. 
  2. Welke van de twee soorten behandelingen – klinisch of ambulant – het best passend is bij de problematiek van de jongere.  

Het eerste deel van het intakegesprek wordt gedaan door een ervaringsdeskundige casemanager. De casemanager weet precies wat de jongere doormaakt en hoe hij of zij zich voelt. Daarnaast helpt de casemanager om de motivatie van de jongere groter te maken. Tijdens het tweede deel van het intakegesprek richten de behandelaar en psychiater zich op het verkrijgen van een compleet beeld van de achtergrond van de jongere en zijn of haar huidige situatie.

Naast de intensieve behandeling van de jongere, worden ook de ouders/verzorgers zeer nadrukkelijk betrokken in het proces. Daarom verzoeken wij hen aanwezig te zijn tijdens het intakegesprek, zodat er meer inzicht verkregen wordt in de problematiek van de jongere en zijn of haar directe omgeving.

In de laatste 1,5 uur van de intakefase krijgen de jongere en de ouders een uitvoerige uitleg over alle praktische zaken voor de behandeling.

De casemanager fungeert als contactpersoon voor de ouders van de jongere en de jongere zelf. De casemanager staat klaar voor vragen en zal altijd gevraagd advies geven, vóór, tijdens en, indien gewenst, ook eventueel ná de behandeling. 

Bekijk de wachttijden voor het intakegesprek.

Wat u mee moet nemen naar de intake

Om alles gestroomlijnd te laten verlopen vragen we u vooraf een verwijzing te regelen bij uw huisarts. Dat kan hij/zij elektronisch doen via www.zorgdomein.com of door een verwijsbrief naar ons te sturen (via deze link kunt u een voorbeeldbrief downloaden). De huisarts kan met uw toestemming via zorgdomein ook de medicatielijst en eventueel beschikbare rapportages van hulpverlening van de jongere op een veilige manier meesturen.

Voor jongeren die nog geen 18 jaar zijn (en dit tijdens de behandeling ook niet worden) kan de verwijzing ook plaatsvinden door het wijkteam of CJG van de gemeente, of door een gecertificeerde instelling (bijvoorbeeld jeugdreclassering).

Voor het intakegesprek dient men de volgende stukken mee te nemen (anders kan de intake helaas niet doorgaan):

  • Geldig identiteitsbewijs van deelnemer
  • Medicatielijst apotheek
  • Rapportage eerdere hulpverlening
  • Toestemmingsverklaring gezaghebbende ouder (indien de ouder niet aanwezig is bij intake)

Het traject van intake tot behandeling

Als tijdens de intake blijkt dat Yes We Can Clinics de juiste plek is voor de jongere, ziet het behandeltraject er als volgt uit:

Behandeling in de kliniek

Ambulante dagbehandeling

Aanmelden voor een intakegesprek

Wilt u iemand aanmelden voor een intakegesprek? Vul dan ons intakeformulier in. Heeft u nog vragen? Twijfel niet en bel ons op +31 (0)40 211 0311 of maak gebruik van ons contactformulier.

Intake formulier