Conduct Disorder (CD)

Conduct Disorder (CD)

De gedragsstoornis CD kan veel schade toebrengen aan de persoon zelf en de omgeving. Wij leren jongeren hoe zij hun emoties kunnen reguleren en hun leven weer op de rit kunnen krijgen. 

Aanmelden voor een intakegesprek

Heeft u een vraag?

Twijfel niet en bel ons op +31 (0)40 211 0311 (bereikbaar op werkdagen van 8:30 uur tot 18:00 uur) of maak gebruik van ons contactformulier.

Wat is CD?

CD staat voor Conduct Disorder en is de Engelse term voor antisociale gedragsstoornis, antisociale persoonlijkheidsstoornis of normoverschrijdende gedragsstoornis. Wanneer mensen zich gedurende langere tijd herhaaldelijk antisociaal gedragen (tegen alle regels in en zonder rekening te houden met anderen) en als dit gedrag ingrijpende negatieve gevolgen heeft voor henzelf en anderen, dan is waarschijnlijk sprake van de CD gedragsstoornis. De problemen komen meestal in de kindertijd of vroege jeugd tot uiting. 

Conduct Disorder en jongeren

Jongeren en jongvolwassenen met CD hebben problemen met het reguleren van hun emoties. Ze zijn snel driftig en kunnen hun boosheid vaak niet in bedwang houden. Ze negeren algemene regels, normen en waarden en weten vaak niet hoe ze respect aan anderen moeten tonen. Dit geeft problemen voor de jongere zelf en de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan heftige ruzies, woede-uitbarstingen, aanhoudend spijbelen en/of het plegen van strafbare feiten.

De juiste, professionele hulpverlening is van groot belang, mede doordat deze jongeren en jongvolwassenen een verhoogde kans kennen op een depressie, angststoornis of problematisch middelengebruik. Bij Yes We Can Clinics bieden we intensieve begeleiding binnen een warm, veilig en positief behandelklimaat. Ons multidisciplinaire behandelteam heeft veel ervaring met gedragsstoornissen en meervoudige problematiek.

Joey

"In het laatste jaar gebruikte ik vijf gram cocaïne per week en meerdere keren per week XTC."

Joey werd bij Yes We Can Clinics behandeld voor gedragsproblemen en verslavingen.

Kenmerken en symptomen van Conduct Disorder

Conduct Disorder kun je herkennen aan de volgende kenmerken en symptomen:

  • aanhoudend agressief gedrag, zowel verbaal (bijvoorbeeld pesten) als fysiek (bijvoorbeeld vechten);
  • vernielen van eigendommen;
  • bedrog of diefstal;
  • ernstige overtredingen van regels zoals weglopen van huis of aanhoudend spijbelen;
  • anderen mishandelen, soms zijn ook dieren het slachtoffer;
  • ongevoeligheid en emotieloosheid, bijvoorbeeld weinig of geen schuldgevoel en spijt hebben na een ‘misstap’, weinig kunnen meevoelen met anderen, oppervlakkige gevoelens hebben.

Behandeling van Conduct Disorder

Bij Yes We Can Clinics helpen we jongeren om inzicht te krijgen in hun gedrag en hun leven een positieve draai te geven. We kijken daarbij niet naar de dingen die zij ‘fout’ doen, maar juist naar hun talenten en kwaliteiten. We bespreken de achtergrond van het gedrag (Waar zit de pijn?) en richten ons op de weg naar herstel (Hoe ga je werken aan ‘nieuw gedrag’? En hoe behoud je dit nieuwe gedrag?)

Het probleem erkennen
In groepssessies leren jongeren erkennen dat ze een probleem hebben en worden ze zich meer bewust van wat er aan de hand is. Dat is een belangrijke eerste stap. Ze worden uitgedaagd met elkaar mee te denken en elkaar feedback te geven. Deze gesprekken worden geleid door ervaringsdeskundige counselors, die weten hoe het is om geconfronteerd te worden met het eigen (destructieve) gedrag. Zij houden de jongeren een spiegel voor en weten de juiste vragen te stellen.  

Onvoorwaardelijke steun
Wij geloven dat verandering alleen kan plaatsvinden in een sfeer van warmte en vertrouwen. Daarom staan bij al onze professionals onvoorwaardelijke steun en acceptatie voorop.

De jongeren, die we ‘fellows’ noemen, krijgen individuele therapie van hun vaste behandelaar, die bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering inzet. Daarnaast leren de jongeren onder leiding van jongerencoaches samen te werken en persoonlijke doelen te oefenen in sport en spel. En omdat de familie een belangrijke schakel is in het herstel, is ook veel aandacht voor systeemtherapie. Voor ouders en in sommige gevallen de partner bieden we het Familieprogramma, broers en zussen van fellows in de kliniek ondersteunen we met het programma Yes We Too.

Conduct Disorder en medicatie

Mogelijk gebruiken de jongeren die bij ons binnenkomen medicatie, bijvoorbeeld de kalmeringsmiddelen benzodiazepinen. Als ook sprake is van een verslaving, dan is mogelijk nalmefeen eerder voorgeschreven.

Binnen Yes We Can Clinics staan we echter voor een behandeling zonder medicatie. Wij willen ‘de werkelijke symptomen’ van de jongere behandelen, in plaats van de symptomen zoals die zich voordoen mét medicatie. Daarom streven wij ernaar om tijdens de behandeling de eventuele medicatie die de jongeren gebruiken, naar nul of naar zo min mogelijk af te bouwen.

Verantwoord afbouwen
Het afbouwen gebeurt onder het toeziend oog van onze psychiaters. Het veilige behandelklimaat van Yes We Can Clinics, de positieve omgeving en het behandelteam dat constant aanwezig is om de jongeren te motiveren, te steunen en waar nodig te confronteren, zorgen ervoor dat het afbouwen van of stoppen met medicatie meestal echt mogelijk is. Ook als de jongere na de behandeling verder werkt aan herstel, blijkt medicatie vaak niet of nauwelijks meer nodig.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Yes We Can Clinics of heeft u vragen? Neem dan contact op met ons via +31 (0)40 211 0311 of stuur een bericht via het contactformulier.

Aanmelden voor een intakegesprek

Wilt u iemand met CD aanmelden voor een intakegesprek bij Yes We Can Clinics? Vul dan ons aanmeldformulier in. Wij nemen vervolgens binnen twee werkdagen contact met u op.

Aanmelden

Waarom het werkt?

Yes We Can Clinics biedt een klinische en een ambulante behandeling, gevolgd door een intensief nazorgprogramma, waarbij onvoorwaardelijke warmte, veiligheid en op het juiste moment confronteren centraal staan. Al onze medewerkers zetten zich iedere dag in om de levens van onze "fellows" een positieve draai te geven. We zijn jaarlijks de oplossing voor honderden jongeren en hun families die compleet zijn vastgelopen in de zorg.