Borderline

Borderline

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis die meer bij vrouwen dan bij mannen voorkomt. Vaak komt het voor het eerst tot uiting tussen het 18de en 25ste levensjaar. Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis hebben vaak last van onder andere extreme stemmingswisselingen, verlatingsangst en een laag zelfbeeld.

Aanmelden voor een intakegesprek

Heeft u een vraag?

Twijfel niet en bel ons op +31 (0)40 211 0311 (bereikbaar op werkdagen van 8:30 uur tot 18:00 uur) of maak gebruik van ons contactformulier.

Wat is Borderline?

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis die ook wel emotieregulatiestoornis (ERS) wordt genoemd. Bij deze stoornis kunnen mensen hun emoties niet goed hanteren, voelen zij zich vaak instabiel en hebben ze vaak last van (hevige) stemmingswisselingen. Dit geeft moeilijkheden in de praktijk van alledag en in relaties met anderen.

Borderline en andere problemen

Omdat zij anders reageren dan anderen, voelen jongeren met borderline zich vaak onbegrepen, eenzaam en leeg, ook in een groep. Het lukt ze vaak niet om hechte relaties aan te gaan en dingen te nuanceren. Vaak is het ‘alles of niets’. 

Binnen Yes We Can Clinics hebben we veel ervaring met persoonlijkheidsstoornissen en de achtergronden hiervan, zoals identiteitsproblemen en een laag zelfbeeld. We zien dat de borderline persoonlijkheidsstoornis vaak samengaat met een depressie, angststoornis of eetstoornis. Ook speelt gevoeligheid voor verslaving een rol en zien we jongeren met borderline die lijden onder zelfbeschadigend gedrag (automutilatie).  

Stap voor stap helpen we de jongeren om hun leven weer op de rit te krijgen en weer vertrouwen te krijgen in zichzelf en in de toekomst. Ons multidisciplinaire team is zeer betrokken bij de jongeren en staat klaar om alle nodige steun en begeleiding te bieden. 

Kenmerken en symptomen van borderline

Zoals bij veel aandoeningen is er niet één alomvattend beeld van borderline. Er zijn wel kenmerken die vaak voorkomen:

  • emotionele instabiliteit;
  • laag gevoel van eigenwaarde;
  • onvoorspelbaar reageren: soms onredelijk snel boos, soms gevoelloos;
  • angst om in de steek gelaten te worden/verlatingsangst;
  • instabiele relaties (aantrekken/afstoten);
  • impulsiviteit en zelfdestructief gedrag, bijvoorbeeld te veel geld uitgeven en het gebruik van verslavende middelen;
  • stemmingswisselingen, depressieve klachten;
  • neiging tot zelfbeschadiging (automutilatie door bijvoorbeeld snijden, krabben, knijpen of branden);
  • dissociatie en paranoïde ideeën.

Bij jongeren met borderline verandert constant het humeur, de gedachten en het gedrag. Vaak zijn ze impulsief, denken ze zwart-wit en reageren ze op een extreme manier. Dat maakt het voor deze jongeren vaak lastig om fijne persoonlijke contacten te onderhouden, naar school of naar het werk te gaan.

Behandeling van borderline

Bij Yes We Can Clinics helpen we jongeren bij het omgaan met borderline, zodat zij weer positief in het leven staan en op een prettige manier mee kunnen draaien in de samenleving. De behandeling bestaat uit een behandeltraject in onze kliniek of op de dagbehandeling en een nazorgtraject Yes We Do. De jongeren werken veel in groepsverband, maar ook de individuele begeleiding vinden we erg belangrijk.

Groepsproces en individuele therapie
In groepssessies delen de jongeren hun verhaal met elkaar en geven ze elkaar feedback. Zij ervaren dat zij er niet alleen voor staan, maar juist dat medefellows ook worstelen met problemen en dat ook de ervaringsdeskundigen soortgelijke problemen hebben gehad. Dat geeft veel herkenning. Door de dynamiek van de groep krijgen de jongeren de wil en de kracht om te veranderen.

In een-op-eensessies met de vaste behandelaar komen de achtergronden van de problemen aan de orde. Welke pijn zit erachter? Wat doet dit met de jongere? En wat is nodig voor een positieve toekomst? Hierbij maken we gebruik van verschillende therapievormen, zoals cognitieve gedragstherapie, emotie-regulatietrainingen en motiverende gespreksvoering.

Systeemtherapie
Ook voor de familie van de jongere is volop aandacht. Wij bieden ouders (en in sommige gevallen ook de partner) een Familieprogramma en voor broers en zussen van fellows in de kliniek is er het programma Yes We Too. Hierin leert de familie hoe zij zich steunend kunnen opstellen. Ook is natuurlijk ruimte voor vragen: Wat maakt mijn kind, broer of zus mee in de kliniek? Hoe kunnen we, na de periode in de kliniek, het herstel blijvend ondersteunen?

Met onze intensieve behandeling willen we de jongeren en hun naasten een volledig nieuw perspectief bieden. Daar maken we ons iedere dag weer sterk voor.    

Borderline en medicatie

Mogelijk hebben de jongeren die bij ons binnenkomen eerder medicatie voorgeschreven gekregen. Bijvoorbeeld antidepressiva zoals SSRI’s (selectieve serotonine heropnameremmers) of stemmingsstablisatoren, om symptomen (onder andere stemmingswisselingen) te verlichten.

Yes We Can Clinics streeft ernaar om tijdens de behandeling de eventuele medicatie die de jongeren al krijgen, naar nul of naar zo min mogelijk af te bouwen. Wij willen namelijk de symptomen behandelen zoals deze ook werkelijk zijn, oftewel: de jongere met al zijn of haar pijn. Wij geloven dat de verschillende niet-medicamenteuze therapievormen de jongeren weer volledig in hun kracht kunnen zetten. 

Verantwoord afbouwen
Het afbouwen gebeurt onder begeleiding van onze psychiaters en met hulp van het gehele behandelteam. Het veilige behandelklimaat, de positieve omgeving en het behandelteam dat constant aanwezig is om de jongeren te motiveren, te steunen en waar nodig te confronteren, zorgen ervoor dat dit meestal ook echt mogelijk is. Ook als de jongere na de behandeling verder werkt aan herstel, blijkt medicatie vaak niet of nauwelijks meer nodig.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Yes We Can Clinics of heeft u vragen? Neem dan contact op met ons via +31 (0)40 211 0311 of stuur een bericht via het contactformulier.

Aanmelden voor een intakegesprek

Wilt u iemand met borderline aanmelden voor een intakegesprek? Maak dan gebruik van ons aanmeldformulier. Wij nemen vervolgens binnen twee werkdagen contact met u op.

Aanmelden

Waarom het werkt?

Yes We Can Clinics biedt een klinische en een ambulante behandeling, gevolgd door een intensief nazorgprogramma, waarbij onvoorwaardelijke warmte, veiligheid en op het juiste moment confronteren centraal staan. Al onze medewerkers zetten zich iedere dag in om de levens van onze "fellows" een positieve draai te geven. We zijn jaarlijks de oplossing voor honderden jongeren en hun families die compleet zijn vastgelopen in de zorg.

Lees alles over onze unieke aanpak