Eetstoornis

Sommige jongeren met een eetstoornis eten te weinig, anderen eten te veel of wisselen eetbuien af met zeer streng diëten. Weer anderen zijn obsessief bezig met gezond eten. Wij behandelen meerdere soorten eetstoornissen en staan 24/7 voor onze jongeren klaar!

Aanmelden voor een intakegesprek

Heeft u een vraag?

Twijfel niet en bel ons op 040-2110311 (bereikbaar op wekrdagen van 8:30 uur tot 18:00 uur) of maak gebruik van ons contactformulier.

Wat zijn eetstoornissen?

Mensen die lijden aan een eetstoornis zijn geobsedeerd bezig met eten en hun gewicht. Het thema eten geeft constant spanning en angst en beheerst het leven. Dat beïnvloedt in grote mate de gemoedstoestand en het dagelijks functioneren.

Er zijn verschillende soorten eetstoornissen, namelijk anorexia nervosa, boulimia nervosa, binge eating disorder (BED), de eetstoornis nao en orthorexia nervosa. Ze komen hier kort aan de orde. 

Anorexia nervosa

Jongeren met anorexia nervosa proberen de hele dag hun eetlust en hongergevoel te onderdrukken. Zij zijn bang om aan te komen en voelen zich ‘dik’ terwijl zij vaak al op een (te) laag gewicht zitten. De zeer beperkte inname van voedsel gaat vaak samen met overmatig sporten en kan ernstige, soms levensbedreigende gevolgen hebben.

Boulimia nervosa

Bij boulimia nervosa worden eetbuien afgewisseld met perioden van (heel) weinig eten, braken of laxeren en/of overmatig sporten. Tijdens een eetbui eten jongeren heel veel in korte tijd en hebben zij geen controle over hun eetgedrag. Na een eetbui voelt de persoon zich vaak schuldig en zijn er gevoelens van schaamte. Veel jongeren met boulimia hebben een gezond gewicht, maar zijn hier toch erg ontevreden over.

Lisa

‘The no more bullshit day’.

Lisa werd bij Yes We Can Clinics behandeld voor haar depressie en eetstoornis.

Binge eating disorder

Binge Eating Disorder (BED) is een eetstoornis waarbij jongeren in korte tijd een grote hoeveelheid voedsel innemen. De eetbuien worden niet altijd of minder gecompenseerd door perioden van diëten, braken en overmatig sporten dan bij boulimia nervosa. Daardoor neemt het gewicht vaak toe en bestaat het risico op obesitas.

Orthorexia nervosa

Iemand met orthorexia nervosa is obsessief bezig met gezond eten. Het begint onschuldig maar langzamerhand gaat iemand steeds meer soorten voedsel niet meer eten. Dit kan leiden tot ernstige voedingstekorten. Orthorexia kan uiteindelijk overgaan in anorexia.

Eetstoornis nao

De eetstoornis nao (niet anderszins omschreven) is de meest voorkomende eetstoornis en heeft verschillende kenmerken van de eetstoornissen anorexia, boulimia, binge eating en orthorexia. Het gaat om een combinatie van symptomen, maar niet alle kenmerken van één specifieke diagnose komen voor. Iemand heeft bijvoorbeeld regelmatig een eetbui, maar minder vaak dan bij boulimia en binge eating. Of iemand voldoet aan alle criteria van anorexia maar menstrueert nog wel. Nao is even ernstig als de andere eetstoornissen en vraagt om deskundige behandeling.

Eetstoornissen en jongeren

Een eetstoornis kan zich in verschillende stadia van het leven ontwikkelen, maar komt meestal voor tijdens de tienerjaren en bij jongvolwassenen. Jongeren met een eetstoornis zijn vaak onzeker, hebben een verstoord lichaamsbeeld en kampen vaak met een laag zelfbeeld. Allerlei factoren kunnen hierbij een rol spelen, zoals iemands persoonlijkheid, de cultuur waarin iemand is opgegroeid, druk uit de sociale omgeving, de invloed van social media, een sport of beroep dat een dun lichaam vereist en het meemaken van ingrijpende, emotionele gebeurtenissen.

Een eetstoornis gaat regelmatig samen met bijvoorbeeld faalangst en een depressie. Wij zijn gespecialiseerd in meervoudige problematiek en helpen jongeren 24/7 om hun problemen de baas te worden en om weer op een gelukkige manier verder te kunnen. Hierbij staan onvoorwaardelijke steun, warmte en betrokkenheid voorop.

Behandeling van eetstoornissen

Als jongeren op een stabiel gewicht zitten, geen levensbedreigende BMI hebben (minimaal 17,5), en kampen met een meervoudige diagnose helpen wij ze om deze problemen de baas te worden en om weer op een gelukkige manier verder te kunnen gaan met het leven.

In de behandeling van een eetstoornis hebben we allereerst aandacht voor de achtergrond van het probleem. Wat is de onderliggende pijn? Welke belemmerende gedachten en patronen spelen een rol? Zowel de jongeren als hun ouders krijgen meer inzicht in wat er speelt en hoe zij kunnen werken aan herstel.

Ons multidisciplinaire team helpt de jongeren om tot een blijvend nieuw perspectief te komen, waarbij we steunen, motiveren en op het juiste moment de jongeren confronteren.

Dynamiek van de groep
In groepssessies leren de jongeren met en van elkaar. Zij delen persoonlijke ervaringen en geven elkaar feedback. Veel jongeren hebben dezelfde problemen en ook de ervaringsdeskundige counselors die de sessies leiden, hebben dergelijke problemen gehad. Dat zorgt voor herkenning en geeft de jongeren de kracht om te veranderen. Dagelijks zijn er sportactiviteiten waarin samenwerking en het oefenen van doelen centraal staan. Ook psycho-educatie en andere gezamenlijke educatieve momenten dragen bij aan bewustwording en de kracht om te veranderen.  

Individuele therapie
Iedere jongere heeft een vaste behandelaar die hij of zij verschillende keren per week ziet. In de een-op-eensessies krijgt de jongere de persoonlijke begeleiding die nodig is. Hierbij maken we gebruik van therapievormen zoals cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering. 

Eetstoornissen en medicatie

Mogelijk gebruikt de jongere medicatie voordat hij of zij bij ons in de kliniek komt. Bijvoorbeeld antidepressiva zoals SSRI’s (selectieve serotonine heropnameremmers) kunnen, bij bepaalde vormen van eetstoornissen, eerder door een arts voorgeschreven zijn. Binnen Yes We Can Clinics vinden we het echter belangrijk om ‘de echte jongere’ te behandelen, in plaats van de jongere die onder invloed van medicijnen is.

Verantwoord afbouwen
We proberen om de eventuele medicatie die de jongeren al krijgen, naar nul of zo weinig mogelijk af te bouwen. Dit gebeurt op een verantwoorde manier, onder het toeziend oog van de psychiater.

Het veilige behandelklimaat van Yes We Can Clinics, de positieve omgeving en het behandelteam dat 24/7 aanwezig is om de jongeren te motiveren, te steunen en waar nodig te confronteren, zorgen ervoor dat medicatie werkelijk afgebouwd of gestopt kan worden. Vaak kunnen de jongeren ook ná de klinische opname af met veel minder of helemaal geen medicijnen. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over Yes We Can Clinics of heeft u vragen? Neem dan contact op met ons via +31 (0)40 – 211 0311 of stuur een bericht via het contactformulier

Informatieavond

Yes We Can Clinics organiseert iedere maand een informatieavond in het Van der Valk Hotel Eindhoven. U bent van harte welkom. Wilt u een van deze avonden bijwonen? Meldt u zich dan aan op deze pagina.

Aanmelden voor een intakegesprek

Wilt u iemand met een eetstoornis aanmelden voor een intakegesprek bij Yes We Can Clinics? Maak dan gebruik van ons intakeformulier. Wij nemen vervolgens binnen twee werkdagen contact met u op.

Aanmelden

Waarom het werkt?

Yes We Can Clinics biedt een klinisch programma van 10 weken en 10 weken nazorg, waarbij onvoorwaardelijke, warmte, veiligheid en op het juiste moment confronteren centraal staan. Ruim 300 medewerkers zetten zich iedere dag in om de levens van onze "fellows" een positieve draai te geven. We zijn jaarlijks de oplossing voor honderden jongeren en hun families die compleet zijn vastgelopen in de zorg.

Lees alles over onze unieke aanpak