ODD

ODD

Het gedrag van jongeren met Oppositional Defiant Disorder (ODD) kenmerkt zich door de neiging om anderen opzettelijk lastig te vallen en te irriteren en agressiviteit. 

Aanmelden voor een intakegesprek

Heeft u een vraag?

Twijfel niet en bel ons op +31 (0)40 211 0311 (bereikbaar op werkdagen van 8:30 uur tot 18:00 uur) of maak gebruik van ons contactformulier.

Wat is ODD?

ODD staat voor Oppositional Defiant Disorder en is de Engelse term voor oppositioneel opstandige gedragsstoornis. Het komt op alle leeftijden voor, met name bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Wanneer mensen zich gedurende langere tijd herhaaldelijk opstandig en/of vijandig gedragen en als dit gedrag ingrijpende negatieve gevolgen heeft voor de persoon zelf en anderen, dan is er waarschijnlijk sprake van ODD.

ODD en jongeren

Jongeren met ODD zijn vaak gefrustreerd, raken snel van streek en kunnen niet goed omgaan met tegenslagen. Hierdoor ontstaan driftbuien en opstandig gedrag en gaan de jongeren anderen irriteren en lastig vallen. Hierbij schaadt de jongere vaak de basisrechten van anderen.

ODD komt vaak voor in combinatie met andere aandoeningen, zoals ADHD of autismespectrumstoornis. Ook hebben jongeren met ODD een verhoogde kans op depressieve klachten of problematisch middelengebruik. Daarom is de juiste, professionele hulpverlening van groot belang.

Binnen Yes We Can Clinics zijn we gespecialiseerd in (complexe) gedragsstoornissen en meervoudige problematiek. Graag staan wij met een multidisciplinair team voor de jongeren klaar om hen warme, intensieve begeleiding te bieden binnen een veilig en positief behandelklimaat.    

Kenmerken en symptomen ODD

Oppositioneel opstandig gedrag kun je herkennen aan de volgende symptomen:

  • aanhoudende boze en prikkelbare stemming;
  • neiging om anderen steeds opzettelijk lastig te vallen en te irriteren;
  • openlijk ongehoorzaam gedrag;
  • wraakzuchtig of hatelijk zijn richting anderen.

Door het gedrag zijn kinderen en jongeren op een gegeven moment vaak niet meer te handhaven, thuis en/of op school. Vrienden en klasgenoten kunnen zich van de jongere afkeren, met als gevolg een sociaal element. De jongere kan ook andere jongeren met gedragsproblemen gaan opzoeken en komt zo vaak nog meer in de problemen.

Behandeling van ODD

Bij Yes We Can Clinics helpen we de jongeren om inzicht te krijgen in hun gedrag en op een goede manier hiermee om te gaan, zodat zij een nieuwe toekomst kunnen opbouwen en weer prettig kunnen functioneren in de samenleving. We kijken daarbij niet naar wat de jongeren ‘fout’ doen, maar juist naar hun talenten en kwaliteiten. De blik is gericht op het verleden (Wat is de achtergrond van het gedrag?), het nu (Waar sta je nu en waar wil je naartoe?) en vooral op de toekomst (Welke stappen kun je nemen en hoe blijf je in je kracht?).

Herkenning
In groepssessies leren jongeren samen erkennen dat zij een probleem hebben en geven ze elkaar feedback. De gesprekken worden geleid door ervaringsdeskundige counselors die zelf ook dergelijke problemen hebben gehad. Zij weten goed wat de jongeren doormaken en zijn het bewijs dat veranderen écht kan. In de groep merken de jongeren dat ze er niet alleen voor staan. Er is veel herkenning en dat geeft kracht en moed om te veranderen.

Verschillende therapievormen
Naast groepssessies zijn er dagelijkse sport- en outdooractiviteiten waarin de jongeren leren samenwerken en persoonlijke doelen kunnen oefenen. Sport en spel dragen enorm bij aan het herstel, zien we telkens weer. Ook werken we nauw samen met de familie van de jongere: ouders, een eventuele partner en broers en zussen krijgen mee hoe zij een positieve rol kunnen spelen in het herstel.

De jongeren, die we ‘fellows’ noemen, krijgen individuele therapie van een vaste behandelaar. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering.

Al onze professionals doen hun best om de jongeren echt te leren kennen en altijd naast ze te staan. Wij geloven dat verandering alleen kan plaatsvinden in een sfeer van eerlijkheid, openheid, bereidwilligheid en respect en op basis van warmte en vertrouwen.      

ODD en medicatie

Mogelijk gebruiken de jongeren die bij ons komen medicatie, bijvoorbeeld Methylfenidaat (als ook sprake is van ADHD, ADD of autismespectrumstoornis) of kalmeringsmiddelen zoals benzodiazepinen.

Bij Yes We Can Clinics staan we echter voor een behandeling zonder medicatie. Wij willen ‘de werkelijke symptomen’ van de jongere behandelen, in plaats van de symptomen zoals die zich voordoen mét medicatie. Daarom streven wij ernaar om tijdens de behandeling de eventuele medicatie die de jongeren gebruiken, naar nul of naar zo min mogelijk af te bouwen.

Verantwoord afbouwen
Het afbouwen gebeurt onder het toeziend oog van onze psychiaters. Het veilige behandelklimaat van Yes We Can Clinics, de positieve omgeving en het behandelteam dat constant aanwezig is om de jongeren te motiveren, te steunen en waar nodig te confronteren, zorgen ervoor dat het afbouwen van of stoppen met medicatie meestal echt mogelijk is. Vaak kunnen de jongeren ook na de behandeling af met veel minder of helemaal geen medicijnen. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over Yes We Can Clinics of heeft u vragen? Neem dan contact op met ons via +31 (0)40 211 0311 of stuur een bericht via het contactformulier.

Aanmelden voor een intakegesprek

Wilt u iemand met een oppositioneel opstandige gedragsstoornis aanmelden voor een intakegesprek? Vul dan ons aanmeldformulier in. Wij nemen vervolgens binnen twee werkdagen contact met u op.

Aanmelden

Waarom het werkt?

Yes We Can Clinics biedt een klinische en een ambulante behandeling, gevolgd door een intensief nazorgprogramma, waarbij onvoorwaardelijke warmte, veiligheid en op het juiste moment confronteren centraal staan. Al onze medewerkers zetten zich iedere dag in om de levens van onze "fellows" een positieve draai te geven. We zijn jaarlijks de oplossing voor honderden jongeren en hun families die compleet zijn vastgelopen in de zorg.

Lees alles over onze unieke aanpak