Antisociaal gedrag

Jongeren die antisociaal gedrag vertonen, hebben veel moeite met stabiliteit in hun gedrag, voelen en denken. Dit heeft tot gevolg dat ze vaak impulsief, prikkelbaar of agressief kunnen reageren. Ze vinden het moeilijk om rekening te houden met sociale normen, stellen zich onverschillig op en nemen geen veratnwoordelijkheid, Dit kan het gevolg zijn van de drang om een middel waaraan ze verslaafd zijn te kunnen krijgen of een traumatische gebeurtenis uit het verleden die de jongere niet heeft kunnen verwerken.

Behandeling van antisociaal gedrag

Als de jongere structurele vormen van gedragsproblemen gaat vertonen en dit dus destructieve vormen aan gaat nemen is er meer aan de hand. Dat behoeft dus adequate en gerichte duiding, coaching en sturing. Het team van Yes We Can Clinics kan deze gedragsproblemen voor en met de jongere zelf in kaart brengen, om vervolgens samen te zoeken naar manieren en mogelijkheden waarmee de jongere zijn of haar destructieve leven voorgoed achter zich kan laten en een prachtige toekomst tegemoet kan gaan. Yes We Can Clinics streeft ernaar om tijdens de behandeling eventuele medicatie die de jongeren al krijgen naar nul of naar zo min mogelijk af te bouwen.

Wilt u meer weten over Yes We Can Clinics of heeft u vragen? Neem dan contact op met ons via +31 (0)40 – 211 0311 of stuur een e-mail via het contactformulier.