Onderzoek effect en werkwijze behandeling Yes We Can Clinics zeer positief

22 jul 2020 - news

Over de periode 2019 - 2020 heeft Yes We Can Clinics de Stichting Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO) gevraagd om nader onderzoek te doen naar het effect en onze werkwijze van de behandeling. Wij vinden het belangrijk dat voor fellows, hun ouders en belanghebbende zoals de overheid, gemeenten en verzekeraars, helder is hoe wij werken en wat het resultaat daarvan is.

IVO heeft een driedelig onderzoek uitgevoerd onder 2622 jongeren:

- Onderzoek naar het effect van de behandeling
- Onderzoek naar de behandelmethode
- Onderzoek naar de tevredenheid en mening van de fellows en hun families

De gemiddelde leeftijd van onze fellows is 17,4 jaar. Zo’n 70% van de behandelde jongeren is man en 30% is vrouw. We zijn ontzettend dankbaar dat een ruime meerderheid van alle fellows de behandeling waardeert met een rapportcijfer 8 of hoger. Het gemiddelde rapportcijfer van dit onderzoek is dan ook uitgekomen op maar liefst een 8,4.

Het onderzoek laat ook zien dat een gevarieerde groep jongeren met verschillende problematieken bij Yes We Can Clinics terecht kan. Er is geen eenduidig beeld van de ‘typische fellow’ bij YWCC. De kenmerken van de jongeren en de situaties waarin ze zich bevonden vóór de opname lopen uiteen.

Voor een goede representatie van de behandelde jongeren, is er voor dit onderzoek dan ook gesproken met een gevarieerde groep fellows. Jongeren die problemen ervoeren op het vlak van criminaliteit, gedrag, suïcidaliteit, gezinssituatie, schoolprestaties, agressie, zelfbeschadiging, genderidentiteit, psychische aandoeningen en/of verslavingen. Ook de sociaaleconomische klasse en het cognitief niveau van de fellows varieert.

Dat de resultaten van dit onderzoek zeer positief zijn, betekent niet dat we nu helemaal tevreden zijn. Ook deze resultaten geven ons goede aanknopingspunten om onze behandeling nóg verder te verbeteren, zoals we dat de afgelopen negen jaar continu hebben gedaan. 

De volledige rapporten vind je hier:

Onderzoek naar het effect van de behandeling van Yes We Can Clinics
Onderzoek naar de behandelmethode van Yes We Can Clinics
Onderzoek onder de cliënten Yes We Can Clinics

Een samenvatting van de resultaten is hier te vinden:

Samenvatting onderzoek IVO – Yes We Can Clinics

Wij zijn er trots op dat ook de resultaten van dit onderzoek aantonen dat Yes We Can Clinics sterk bijdraagt aan het persoonlijk herstel van duizenden jongeren.